Cenaze İşlemleri

MÜRACAAT

Evde vuku bulan ölümlerde, cenaze sahibi ölen kişinin nüfus cüzdanını, varsa hastalığıyla ilgili belge ve raporları mesai saatleri içerisinde Aile Hekimine veya Belediye Tabibine ibraz eder. Mesai saatleri dışında, hafta sonu tatili ve resmi tatilde Adli Tıp Birimine müracaat ederek cenazenin defni için gerekli olan Ölüm Belgesini  alır. Belediyemizde hafta sonu da dahil olmak üzere cenaze işlemleri için, cenaze yakını Ölüm Belgesini ve ölenin kimliğini getirerek müracaat eder.

Nüfustan düşürme işlemleri ( Ölüm Mernisi ) düzenlendikten sonra, (masa-sandalye-çadır)  tahsisi yapılır. Belediyede gerekli işlemlerden sonra defin işlemi için mezarlığa götürülerek defin gerçekleştirilir.

Özel hastanede gerçekleşen ölüm olaylarında ise cenaze yakını Ölüm Belgesi ve kimliği ile Belediyeye müracaat ederek nüfustan düşürme belgesi ( Ölüm Mernisi )yapılarak defin işlemi gerçekleşir.

Cenaze sahibi, tahsisli mezar yeri var ise mezar yeri kullanma belgesi ile definden önce ilgili mezarlığa müracaat eder ve defin için mezar hazır hale getirilir. Tahsisli mezarı yoksa Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin o yıl için belirlediği esaslara göre mezar tahsisi yapılır. Bilahare gerekli bilgiler alınarak, mezar ücretinin ödendiği belgelendiğinde mezar yeri kullanma belgesi verilir.

Fakir ve kimsesizlerin cenazeleri hazırlanan ilmühaber ile ücretsiz defnedilir. Ancak, Hıfzıssıhha Kanunu gereği gereksinim halinde defin tarihinden itibaren beş ( 5 ) yıl geçtikten sonra belediye meclisinin kararı ile başka bir bölgeye kaldırılabilecek mezarlardır.

Ölen kişinin Ölüm Belgesi ve kimliği ile cenaze sahibi ve yakınları tarafından Belediyemize aynı gün içerisinde müracaat etmesi zorunludur. Aksi taktirde cezai muayede uygulanır.

Büyükşehir Belediyesi adına görevli memur tarafından, Büyükşehir Belediyesi Meclisince saptanan fiyatlarla Para irsaliyesini düzenler ve paranın tahsilini yapar. Para makbuzunun numarasını Ölüm beyan kağıdına, para irsaliyesine kaydeder ve makbuzun aslını ölünün yakınına verir. Mezar tahsisi için gerekli kayıtları yapar. Evrakları birleştirerek daha sonra belirtilen tarih ve saatte İlçe Belediyesi tarafından tahsis edilen cenaze otosu ile mezarlığa nakledilir.


DEFİN İŞLEMLERİ

Mezarlıklar Müdürlüğü, Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı olarak Adana Büyükşehir Belediyesinin sınırları dahilinde bulunan merkez  Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir İlçeleriyle belde belediyelerine ait mezarlıklar da görev ve çalışma kurallarıyla, mezarlıkların ihdasını koruma, güzelleştirme ve bakım hizmetlerini; ayrıca teçhiz, tekvin, nakil ve defin işlemlerini belirli kural ve yöntem ile yapar. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 140 sayılı kararı ile belde belediyelerine defin ile ilgili hizmetleri yürütme yetkisi verilmiştir.

İLGİLİ FOTOGRAFLAR