Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmaz ilanın kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır