Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmazın açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır