Mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet taşınmaz satış ilanı