Sıcak Karışım Asfalt Malzemesi Temini ve Asfalt Kaplama Yapılması