Mülkiyeti Belediyemize ait 14 adet taşınmazın açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır