Yavuzlar Mahallesi 3937 Sokak Eski Sinema Sokağı Sokak Sağlıklaştırma Yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir