Mülkiyeti Belediyemize ait olan 16 adet taşınmazın 1 Adeti Kapalı Teklif usulüne göre diğerleri ise açık arttırma usulü ile satılacaktır