İlçemiz Gökçeli Mahallesi 111 ada 8 parselin kuzeyine trafo alanı oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı