İlçemiz Köprülü Mahallesi 1527 adada yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planları