İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1071 ada 336 nolu parselin doğusunda bulunan kamuya terk alanda trafo oluşturulmasına yönelik 1-1000 ölçekli imar planı değişikliği