İçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 9572 ada 4 nolu parselde 1-1000 ölçekli imar planı değişikliği