TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan mükelleflerin 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun’a göre “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı” nı her yıl için yenilemeleri gerektiğinden, yenileme için belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvuracak mükelleflerin bir önceki yıla ait “ Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı” nı yanlarında getirmeleri işlemlerin kısa sürede sonuçlanması açısından yararlı olacaktır.