Mülkiyeti Belediyemize ait olan 98 adet Konutun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35c maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır