Seyhan Mahallesi 9207 ada 55 ve 56 parsellerde hazırlanan 1-1000 ölçekli Uygulama İmar Planı