D-400 Karayolu Güneyi 5.Planlama Bölgesi 480ha. alanda hazırlanan 1-1000 ölçekli İmar Plan Revizyonu