Maaş Promosyon İhalesi

YÜREĞİR BELEDİYESİ 
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN
BANKA PROMOSYONU İLANI

Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 

Kurumun Adı : YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi : Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4
Yüreğir/Adana 
Telefon ve Faks Numarası : 0322 3215252

Elektronik Posta Adresi : bilgi@yüreğir.bel.tr

Teklif Konusu : Banka Promosyon Teklifi
Teklif Usulü : 2886 ve 4734 sayılı Kanunlarına tabi olmayan Kapalı Zarf ve açık arttırma usülü 


Promosyon Teklifinin Teslim Edileceği Yer: Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 15/05/2018 Salı günü saat : 10.00 (Teklif zarfları 15/05/2018 tarihinde saat 10:00 ‘a kadar Mali hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.Teslim alınan zarflar komisyon tarafından aynı gün saat 10:00 da encümen odasında katılımcılar huzurunda açılacaktır.

Promosyon İhalesi Toplantı Yeri : Yüreğir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
Yüreğir//ADANA
Sözleşme Başlangıç-Bitiş tarihi : Mayıs 2018- Mayıs ….

İlk Maaş ödeme Tarihi : 15/06/2018 

Teklif Metni Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.