2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesi Geregince Kapalı Zarf Usulu İle 05-12-2017 Tarihinde Salı Gunu Saat 10.00'da Satıs İhalesi Duyurusu