SATIŞ DUYURUSU

Yüreğir İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıda dökümü bulunan Gayrimenkullerin 2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin dökümü için tıklayınız