İLAN REKLAM VERGİSİ DUYURUSU

İLAN REKLAM VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN SON ÖDEME TARİHİ  28 ŞUBAT 2017

İlan Reklam Vergisi ilk taksitinin son ödeme tarihi 28 şubat olup vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için vergilerini 28 şubat 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.            

Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükelleflerine, ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümlerine istinaden icra takibi başlatılıp mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz şerhi gibi yaptırımlar uygulanacaktır. Vatandaşlarımız vergilerini ödemez ise cezalı duruma düşeceklerdir.

Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımızın belediyemiz içindeki veznelerimize, Kaymakamlık Şubesine, gezici tahsilat veznelerine,  Halk Bankası şubelerine ödeme yapabilecekleri ayrıca internet web sitemiz üzerinden de borçlarını ödeyebilecekleri ilanen duyurulur.