Kasım 2013 Meclis Gündemi

Sayı:  93462660-                                                                                                                    01.11.2013

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                                            

                       

 

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04 KASIM 2013 meclisinde  Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem maddeleri  aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                             Mahmut ÇELİKCAN

                                                                                                                                 Belediye Başkanı


04.11.2013 PAZARTESİ  ; 

1- 2014 Mali Yılı Vergi-Resim-Harç Tarifesi ile ilgili Plan  Bütçe-Tarife-Altyapı  Hizmetleri ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu,

2- Köprülü (Kazım Karabekir) Mahallesinde İmar  Planı Değişikliği,

05.11.2013 SALI  ; 

1-2014 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Ulaşım-Deprem ve doğal Afetler ile Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu,

2-2014 Mali Yılı Gelirlerin Kamuya Tahsis Kararı ile ilgili Plan Bütçe -   AB ve Dış  İlişkiler-  Bayındırlık İmar- Kentsel Dönüşüm-  Çevre ve Sağlık - Mesken ve Gecekondu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları  Raporu

06.11.2013 ÇARŞAMBA ; 

1- İlçemiz Karşıyaka  (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b    halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili   Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu, 

2-İlçemiz Yunusoğlu Mahallesi, 63 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-16-c-1-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile  ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm ile Ulaşım komisyonları Raporu,

07.11.2013 PERŞEMBE ; 

1- İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi, 11698 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu,

2- Seyhan Mahallesinde İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm ile Ulaşım Komisyonları Raporu,

08.11.2013 CUMA ;

1- Parka İsim Verilmesi,