Ekim 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

 

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı:  93462660-548                                                                                                   27.09.2013

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                                            

                                  

 

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince EKİM 2013 meclisinde  Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem maddeleri  aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                  Yaşar TURAN 

                                                                                                             Belediye Başkanvekili

 GÜNDEM MADDELERİ;

1-2014 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu, 

2- 2014 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife -Altyapı Hizmetleri-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - İnsan Hakları ile Eğitim Kültür Spor Komisyonları Raporu, 

3-2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısı,

4-2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 

5-İlçemiz Sinanpaşa Mahallesi 9660 ada 21,22,25 ve 26 nolu parseller, onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-B-2-B ve 034-B-02-B-2-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm ile Halkla İlişkiler komisyonları Raporu,    

6-İlçemiz Köprülü (PTT Evleri) Mahallesi, 10206 ada onaylı  1/1000 ölçekli N34-c-23-c-1-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili  Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu,

7-  İlçemiz Karşıyaka  (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b    halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili   Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu, 

8-2014 Mali Yılı Vergi-Resim-Harç Tarifesi

9-2014 Mali Yılı Ücret Tarifesi

10-2014 Mali Yılı Gelirlerin Kamuya Tahsis Kararı

11-İlçemiz Yunusoğlu Mahallesi, 63 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-16-c-1-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği,