Eylül 2013 Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

      TOPLANTI TARİHİ                   : 02.09.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PAZARTESİ   17.00'de                                                                                                                                                                                                         

      KATILANLAR                                        : 37

      KATILMAYANLAR                                : 1

      MAZERETLİ                              :-

          Belediye Meclisinin 02 EYLÜL PAZARTESİ  günü saat 17.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN  ,  Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, İrem SÜLÜ'nün katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından açıldı.

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Geçen mecliste Seyhan  Mahallesindeki sorunlu  İmar Uygulaması ile ilgili birkaç şey söylemiştim.Burada mahalleli arkadaşlarımız ve muhtarımız da bulunuyor. Orada yapılması gereken sadece o sorunları gidermek için İmar Planının revizyonu gerekli.Bir halihazır yapılacak ona uygun tekrar bir imar plan düzenlemesi yapılacak.Ve şu an mahallemizin yarısından daha fazlası bu durumda mağdur.Ufak bir dikkatle en azından orada 10 tane bina kurtulur. Bunlar 2-3 katlı binalar.Ben meclise gelmeden önce Harita Şubesi ile görüştüm.Memnun olan vatandaşlardan memnun olduklarına ve sorun olmadığına dair bir yazı alınmasını istedim aldılar.Sorunlu olanlardan da ne gibi sorunu olduğunu, itirazının hangi yönde olduğu ile ilgili yazı aldılar.Şimdi olayın fotoğrafı ortaya çıktı. burada Haritacıların yaptığı  herkesin kabul ettiği ve Plancılar tarafından yapılan imar planlarının dağıtım işidir başka yetkileri yoktur. Bizim burada yapmamız gereken biraz dikkatle birazda arazi çalışması yaparak o planı revize etmek. Burada mahalle muhtarımız ve mahalleli arkadaşlarımız var ve hepside çok mağdur durumda. Yolun ortasında kalan bir ev var.Sağ ve sol tarafında  boş alan var.Ufak bir düzeltmeyle buradaki mağduriyeti giderebiliriz.İmar Uygulamalarının temel amacı kamu yararını öngörür.Oysa bu planın kendisi bizzat kamu zararına sebep olmaktadır. Dolayısıyla hem kamu zararını gözetmek, hem vatandaşların mağduriyetini gidermek için buradan ek gündem maddesi teklif edeceğim. Seyhan Mahallesininin 2 bölgesi ve Havutlu Mahallesindeki sorunlu olan bölgelerde İmar Planlarının revize yapma kararı alırsak, bu arada haritacı ve mimar arkadaşlar gereken çalışmayı yaparlar.Bizde gelecek ay dağıtım yapılmadan önce son revizyonu yapar ve herkes bundan memnun kalır. Belediyede İstimlaktan kurtarılmış olur. Eğer bu olmaz ise vatandaşlar mahkemeye gider işi kilitler  ve  adamların malını başına bela etmiş oluruz.Buradaki yerler alınıp,satılamaz ve  hiçbir ekonomik değeri de kalmaz.

            Seyhan ve Havutlu Mahallerindeki sorunlu olan bölgelerde İmar Planlarının revize edilmesi ile ilgili meclis kararı alınmasını teklif ediyorum.

            Başkan Bey; İmar Müdürü Kaan Bey'e İmar Planlarının yapılmasına gerek olup olmadığını sordu.

            Uygulama için meclisin yeni bir karar almasına gerek yok ki. Plancı bunları düzeltme imkanına sahip ise düzeltip encümene getirir. Şu anda idarenin o yetkisi var.

            İmar Müdürü Kaan Bey; İmar Planları 2012 yılında kesinleşti.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; İmar Uygulaması kesinleşmiş bir karardır.O planlara bağlı olarak uygulama yapılıyor. Onun revize kararını alalım.

            Başkan Bey;Uygulamanın öncesindeki planların düzeltilmesini niye daha önce düşünmedik.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Yeni çıktı.Hepimizin işi arazi de çalışmak değil. Biz plan kararı alırız. Ben arazide çalışmıyorum ve haritacı değilim. Bana geldiği zaman sorun ortaya çıkacak. Ben kararını alırım ama haritacı gidecek arazide çalışacak.Plancı çalışacak.

            Başkan Bey; Tabiî ki mutlaka onlarda çalıyor ama sen bölgeyi bildiğin için diyorum. Yoksa bende bilmem sende.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;Bu çalışmalar şöyle yapılır başkanım.Mesela Seyhan da mezbahanenin civarında 170 hektar 1700 dönüm var. Orada nerede kimin evi var, nerede ne var.Haritadan yeri belirlenmiş ona göre plan yapılırken  benim yetkimi aşar.Ama bize gelse ve geldiği içinde şu an söz aldım.

            Amacımız şu bu kadar ihale ettik.Bu kadar ihale bedeli ödeyeceğiz.Eğer biz oda iptal edilirse sorunlu olursa belediyenin harcamış olduğu parada heder olmuş olur. Dolayısıyla kamu yararı yok. O zaman biz ne yapalım bu işi amaç üzüm yemekse, vatandaşı memnun etmekse belediyenin harcadığı paralarda amacına uygun harcanacaksa biz orada sınır koyalım.Sorunlu yerler ile ilgili revizyon kararı alırız.Haritacıda gider plancıyla çalışır.Bu itirazlar doğrultusunda bir şekilde çözüm önerirler bizde onu kabul ederiz.   

            İmar Müdürü Kaan Bey; Yeni bir imar planı yapabilmemiz için onun altlığını oluşturmamız lazım. Yani Meclis Üyemiz Zeynel Beyin teklifi ile  onu oluşturma şansım yok. Bunu ben İdare olarak ihale yoluyla temin etmem gerekiyor. Yeniden Havutlu ve Seyhan Mahallerindeki 2 bölge için İmar Planı yapımını.

            Bu arada tabi imar uygulaması da ihale yoluyla mevcut imar planlarına göre imar uygulamasını yaptırıyorum. Yani bir karışıklığa da sebebiyet verebiliriz.   

            Başkan Bey;O zaman şöyle yapalım.Bunları hemen gündeme alıp planlar olmadan neyi ne yaptığımızı mecliste bilmez, bizde bilmeyiz. Onu bu bilgiler varsa oturup konuşun. Düzeltilecek işlerin bir yol haritası çıkarıp ona göre bir hazırlık yapalım.Altlığını oluşturalım.Paftaları oluşturalım daha sonra gündeme gelsin.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;Planları belediye yapar veya yaptırır.Siz kime yaptırıyorsunuz dışarıdaki bir müteahhide öyle bir yetkiniz var. O planlarda uygulamacılarda bir hata yaptığı zaman bedel ödemeden süresi içinde yeniden uygulama yaptırma yetkiniz var. Dolayısıyla bu planlar için yeni bir bedele ve ihaleye gerek yok.  Biz karar alırız revize yaparız.

            Başkan Bey;Sıkıntı varsa ve bu yolla sorunlar ortadan kalkıyorsa şimdiden kalkması daha iyi olur.Burada hazırlıksız iş yapmayalım. Komisyonlarda görecek ve arkadaşlarla değerlendireceksiniz. Zamanında müdahale edersek sıkıntıyı önlemiş oluruz.        

            CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Geçen ay Büyükşehir Meclisinde Kanara ile ilgili bir karar alındı. Burada oy kullanan büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü 10 yıllığına büyükşehir belediyesi tekrar kiraya vermek istiyordu. Burada bizi temsil eden büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarım buraya karşı çıktılar.1-2 yıllığına kiraya verdiler. Ama bu 1-2 yıllığında da arkadaşlarımdan istirhamım şu ki Biliyorsunuz İnşaatına başlamadan yeni bir yer tesis edilmeden bir yeri kapatmanın imkanı yok. Kanara gibi bir işletmeyi kapatma şansımız yok. Yenisini yapacaksınız,hizmete açacaksınız.Daha sonra tesisi kapatacaksınız. Onun için Büyükşehirde bizi temsil eden arkadaşlarımızın bu işe başta başkanımız olmak üzere samimi bir şekilde üstüne düşmesi ve ön ayak olması gerekiyor.

            2.bir konumuz da regülatörle mezbahane arasındaki yolun genişletilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın ALDIRMAZ ile biz defalarca konuştuk. O da Yüreğir Belediyesinin üzerine attı bu işi. Yüreğirde İmar işleri bitsin bizim planımız, projemiz ve  paramız herşeyimiz hazır dedi. Ne aşamada onu öğrenmek istiyorum.

            CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY; Kanara konusu 10 yıllığına yap işlet devret modeliyle büyükşehir belediye meclisine geldi ve bunun tartışması oldu. Özellikle Yüreğir deki arkadaşlarımızın buradaki sorunu bildiği için diğer arkadaşlara da anlatıldı. 2 yıl bir süre içerisinde yeni bir yerin bulunup oraya yapılma koşulu ile karar alındı.Bildiğim kadarıyla Sayın Başkanvekili önümüzdeki meclise de bununla ilgili bir yer bulup  taslak getirilmesi ve başlanılması konusunda talimatı verdi. Yani 2 yıl sonra orada kanara yapılmayacak. Daha uygun başka bir yerde yapılması konusunda karar alındı.Kirayla ilgili bir sorun yok.Oradakilerin sözleşmesi 1yıl sonra bitiyor.Gerekirse Bakanlıktan 1 yıl da ek süre alarak bu sorunu çözeriz diye düşünüyorum.           

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Oradaki alınan karar "2015 yılının 31 aralık ayına kadar oranın kiralanmasına, bu süre zarfında bir yeni mezbahanenin yapılmasına veya yaptırılmasına".

            İkincisi mezbahanenin civarındaki tüm ahırların, bağırsak fabrikalarının, müştemilatın koku yayan tüm oluşumların hemen yaptırım uygulanarak kaldırılması."  

            Başkan Bey; Benim bildiğim Seyhan bölgesindeki yapılan Uygulamanın içerisinde bu  yol  kalıyor. Kaan Bey; Uygulama bitince peki 30 metrede uygulama neticesinde terk ettirilmiş oluyor mu. %40 içerisinde düzenleme oluyor mu. Düzenleme ne zaman bitecek? 

            İmar Müdürü Kaan Bey; 30 metrelik yol uygulamanın içerisinde. Düzenleme ortaklık payı içerisinde 30 metrelik yolu kamuya terk etmiş oluyorsunuz.Başkanım yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız tamamlanacak.Ancak Sayın Meclis Üyemizin talep ettiği şekliyle 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna gidecek olursak.Hem ilçe hem de büyükşehir belediyesi meclis kararları gerekiyor. Bu da süreci oldukça uzatacaktır.

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; İsterseniz bu iş o kadar zor değil. Bu uygulamanın içerisinde bu yol. Şuan orada DOP yüzdesi %28,5 civarında. Oda onun içinde çıkıyor. Hatta büyükşehir belediyesi bu uygulamayı şunun için bekliyor. Koza Bulvarının devamı için orada da bir çalışması var. Onu da mezbahaneye kadar çıkaracak. Bir endişem var. Hem Koza bulvarının devamı sekteye uğrayabilir hem de İbrahim Beyin dediği çevre yolu, regülasyon alanını biz kendi elimizle bu işleri sabote etmiş oluruz.İşte o plandaki o tür çok bariz,  mahkemeye gittiği zaman kesin iptal kararı verecek olayları biz ortadan kaldırırsak olayları aşarız.Hem Büyükşehir belediyesinin hemde  Yüreğir belediyesinin önünü açmış oluruz.Hem de vatandaşı mağdur etmemiş oluruz.Orada zamanı da şöyle aşabiliriz. Gelecek meclise kadar biz bu arada bir çalışma yapalım. Biz bir hafta içinde hem meclisi hem komisyonu yapalım.Büyükşehirdeki arkadaşlarımızın hepsi burada zaten kamu yararı orada da bir hafta da geçerse önümüzdeki ay biz bu işi bitiririz.  Yılbaşına gene bitiririz bu işi.Ama bir sefer yapalım ve herkesi memnun edelim. 

            Başkan Bey; Zaten orada 30 metre terkler olurda içinde ev olursa onu da büyükşehir kamulaştırması lazım.Ev bedellerini büyükşehir belediyesi ödeyecek.           

            CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Biz 1000'lik planları yapacağız.Şu an Kaan Bey Koza Bulvarı ile ilgili 1000'lik planları hazırlıyor. Büyükşehir onun uygulamasını yapacak. 

            Gündeme geçilmeden öncü AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; 03.09.2013 SALI günkü 3.gündem maddesi Gayrimenkul Satış(Yetki verilmesi) dosyasının bugünkü meclis gündemine 3.madde olarak alınmasını, 03.09.2013 SALI gününe 3.gündem maddesi olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün İptal İhdas dosyasını alınmasını teklif etti. Teklifiler oybirliği ile kabul edildi. 

G Ü N D E M ;

            Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz  Karşıyaka (Atakent) Mahallesi, 1103 ada, 32 ve 35  nolu parseller ile 11440 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-b, 034-b-03-a-2-c   ve  034-b-03-b-1-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 02.09.2013 gün ve 507 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Mesken ve Gecekondu-Eğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 2.maddesini oluşturan; 2014 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili Başkanlığın 02.09.2013 gün ve 508 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 28.08.2013 gün ve 260 sayılı kararı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife -Altyapı Hizmetleri-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - İnsan Hakları ile Eğitim Kültür Spor Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

            Gündemin 3.maddesini oluşturan; Yetki Verilmesi(Gayrimenkul Satış) ile ilgili Başkanlığın 02.09.2013 gün ve 509 sayılı yazısı ekindi gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2013 gün ve 9547 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan; 

            Başkan Bey; Burası hibe olarak İş bankasından aldığımız yerdir. Burası ikinci yerde hissedarlı olan yerimizin büyük hisse sahibinin bize satış talebiyle gündeme getirdiğimiz bir konu. Hissedarlı kişi burayı satın almayı istiyor.Burada imar kanununa göre de öncelik onda.Bizim meclis kararımıza göre de 140 m2 ve üzeri satışlar için meclisin yetki vermesi lazım.  İkinci dediğim yer bize Sarıçamdan geçip Yüreğir Belediyesi adına tapusu çıkarılmış olan bir yer.Talep üzerine de bunu gündeme getirdik. Diğer yeri de bize İş bankası hibe etti. Buralarda haczimiz yok. Ama biz burayı değerlendiremediğimiz zaman önümüzdeki birkaç ay içerisinde haciz konabilir.Örnek olarak Yakapınar'daki yerimizi borcumuza karşılık devrettik verdik. Maalesef orada bir düzenleme istedikleri anda Vergi Dairesi haciz koydu. SSK Vergi Dairesi yaklaşık 2 trilyon borcumuzdan düşecekti.Ama hacizlerin küçük hisselerden kaldırılması ile ilgili çalışma yapıyoruz. Muhtemelen orası da içine girebilecek ölçüde mal varlığımız olursa onu da teminat göstereceğiz.Buradaki hacizleri kaldıracağız.O amaçla gündeme getirdik.Bir arkadaşımız burası Sağlık Tesis Alanı biz sattığımızda oraya Özel Sağlık tesisi yapabilir diye gündeme getirdi. Burada Planlı Alanlar Yönetmeliği çıktıktan sonra Haziran ayından itibaren 2 aydır.Özellikle eğitim ve tesis alanları biz daha önce 1/5000'liklerde bu alanlarda yatırım yapacak olanlara İlçe Belediyeleri Özeldir. Özel Sağlık veya özel eğitim kurabilir diye bir yazı verin dedik ama  hatırlayan arkadaşlar vardır. Ama Büyükşehir Meclisinin yetkisi denince zaten bu yetkiyi meclis veriyor.Öyle olunca Plan notlarından çıkardık. Ama bu bizim söylediğimiz planlı alanlar yönetmeliği çıkmadan önceydi.Daha sonra Planlı Alanlar Yönetmeliği çıktı.Bize Eğitim ve Sağlık tesislerinde özel kurumlara da idarenin uygun görüşüyle de ruhsat verme imkanı getirdi.Yoksa biz burayı geçmişte niye diyorduk sağlık alanı olarak belediye olarak değerlendirme imkanımız yok.Resmi bir sağlık birimi yapıldığında da satma imkanımız yok. Onun için özel sağlık istemiştik. Biz bunu değerlendiremediğimiz anda haciz konulabilir. Vergi ve SSK olan borçlarımıza karşılık burası hacizli duruma gelecek. Bizde bunu bu şekilde gündeme getirdik.

            CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY; Sayın Başkanım oradaki şahsın hissesi ne kadar,belediyenin hissesi ne kadardır.           

            Başkan Bey;Bunu bize İmar Müdürümüz Kaan Bey bilgi versin.Yer olarak tarif etsin.

            İmar Müdürü Kaan Bey; Başkanım taşınmazın toplam alanı 9.bin küsür m2'dir.7000 m2 si şahsa ait.2 dönüm kadarda belediyemiz mülkiyeti var. Konum olarak D-400 karayolu üzerinde Ceyhan istikametinde giderken Bossa ve Pilsa fabrikasını 200-300 metre kadar geçer geçmez sağda bir yer.Yola sıfır.

            Başkan Bey; Gayrimenkul değerlendirmesinden fiyatı alacağız.Belediye marifetiyle değil.Zaten şu anda bütün biz kendimizin de yerini devrederken de gayrimenkul değerlendirme komisyonundan fiyatı alıyoruz. Lisanslı gayrimenkul değerlendirme uzmanlarının verdiği fiyat üzerinden işlemlerimizi yapıyoruz. Bunu da encümen yapacak.Açık ihaleye çıkacak, gazetede yayınlanacak.Ayrıca Encümen üyeleri komisyon üyesidir.Ayrı bir komisyon kurmuyoruz.Kanun o yetkiyi vermiş.           

            CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Biz buraya geldiğimiz den beri aldıklarımızı borcumuza karşılık bir yerlere veriyoruz.Daha ne kadar borç ödeyeceğiz. 

            Başkan Bey; En büyük parça olarak Üniversiteye karar aldık.Üzerinde haciz olmayınca devrettik ve 14 trilyon borcumuzu sildirdik. Maliye bakanlığı almıyorken görüşmeleri yaptık ve meclisten geçti. Borcu biz yapmadık,bizden öncekiler yapmış. Mustafa Beyde belediye başkanlığı yaptı bilirler.Millet borç ödedin diye aferin demez. Niye iş yapmadın diye sorar. Şimdi bizim aldıklarımız 110 milyon faizler düşürülmüş yapılandırmadan sonraki.Yaklaşık benim hatırladığım 20-30 trilyon faizlerini sildirdik. Yapılandırınca düştü. Bizde kredi aldık. 30 trilyonda biz kredi aldık. Şu andaki borcumuz 65'e düşmüş.Şimdi 2 milyon TL'de Yakapınar 'dakinede iyi para verdiler borcumuza karşılık. Fakat planlama yaparken orada birleştirme işinde SSK Vergi borçlarına karşılık haciz koydu.Haciz koymasaydı borçlarımızdan 2 milyon daha düşmüş olacaktı.Bütün mal varlıklarımızı,gayrimenkullerimizi bina olarak özellikle Mesela Kültür Evlerimiz satılamayacak.Buraların tespitlerini yaptırdık.Teminat göstereceğiz.Vatandaşın kullandığı arazilerdeki diyelim 250 metrenin 50 metresi bizim sat diyor satamıyoruz.Haciz var. Vatandaş kredi alacak alamıyor.Ruhsat alacak alamıyor.Boş arsa birşey yapacak yapamıyor.Bunları muhtemelen değerlendirme bitti.Yaklaşık olarak yaptırdığımız değerlendirmede bu borçlarımızı takribi karşılayacak kadar teminat göstereceğiz.Yanılmıyorsam yıl sonuna kadar SSK ve Vergi borçlarımızı da bu dönüşümle sağlanmış olacak.Vatandaşa da encümen yardımıyla satışını yapacağız. En doğru iş vatandaşın üzerinde çözdüğümüz bu hisseli satışlardır. Onları da bu vesile ile çözmüş olacağız.

            CHP Meclis Üyesi Muhammet YALÇIN; Sizi her yerde hizmet açısından övdüm. Her yerde başkanımızın Adanaya Kültür evleriyle hizmet ettiğini anlatmışımdır.Başkanımız sayesinde Belediyemiz ayakta durabiliyor demişimdir.Belediyede sizin çok güzel çalıştığınıza inanıyorum.Ama bu gün bu Arsa satışıyla hayal kırıklığına uğradım.Arsa satışı yapılarak hizmet olmaz. Bana göre konuyu komisyona gönderelimve orada tartışalım.Ondan sonra arkadaşlar ne diyorsa onu yapalım.           

            AK Parti Meclis Üyesi Celal TURAN;  Muhammet beyin dediğine katılıyorum.Komisyonda da enine boyuna tartışılacaktır. Geçmişe dönük hep araziler  satılmış.Burada ben bir fark görüyorum aslında. Burası bu dönem üretilmiş ve bu dönem gündeme gelmiş imar uygulaması esnasında belediyemize tahsis edilmiş.Yeni alınan bir arazi bu.Yani bir nevi belediyemizin ikili görüşmelerinin neticesinde tahsis edilmiş bir arazi.Böyle olunca da kökten gelen bir arazi mantığı ile değilde bu belediyemizin kendi mücadelesi ile üretip kendine kaynak sağlamak amacıyla elde edilen bir arazi olarak değerlendirilmesinde fayda var diye düşünüyorum. 

            Başkan Bey;İş bankasından aldığımız arazi bizim sırf gayretimizle, bu belediyeye katkı olsun diye aldık.Bu belediyenin daha 1 metre yerini satmadık. Burada haksızlık yapmayın.Şimdi deseniz  ki belediye parasıyla almış kamulaştırmış veya düzenlemeden gelmiş. Burayı satsak o zaman yanlış olabilir. Biz hiç böyle bir şey yapmadık, yapabilirdik. Belediyelerde bunlar yapılmayacak diye bir şey yok.Ama biz bunu yapma gereği duymadık. Şu yapılamaz arsayı peşkes çekerseniz o olmaz.Herkesin hakkı var hukuku var. Biz o zaman kullanmadığımız 185 dönüm ihdaslar düşüldü 120  küsur dönüm bize ne getiriyor.Haciz konmuş arsa yatıyor.Bize hiçbir faydası ve getirisi yok. Ama şunu yaparsak belediyenin arazileri kıymetli yerlerde olduğu zaman satışla değil değerlendirilir deniyor.Nasıl değerlendirilir.Kat karşılığı verirsin.5 lira yerine 50 lira gelir. Peki boş arazi geldi bir yatırımcı yatırım yapacak sizinde böyle bir imkanınız var, talep var satmayacakmısınız.9 dönüm içerisinde 2 dönüm bizim var. Böyle bir talep var.Yoksa bizim satmak bile aklımızda değil.Burayı İş Bankasından rica ederek aldık. Şu ana kadar belediyenin 1 metre yerini satmadık.

            10 senedir değerlendirilmemiş yeri biz İktidar Partisinin bir belediyesi olarak onun imkanını kullanarak borçlarımıza karşılık verdik.

            Yapılandırdığımız borçları kendi kasamızdan ödüyoruz. İller Bankasının kestiği %40 var. Bunlarda yapılandırmanın dışında geçmişten gelen borçlar.Biz ilk defa vergiyi SSK'yı peşin olarak ödüyoruz.Biz bunları yaparken ben siyaset mi yapıyorum. Ödemeyebilirdim.%40 dan fazlasını da kesemiyor.Ama biz %50 -55 ödedik.Zaman geldi %70 kadar çıktı. Özel İdareye ve Kültür Varlıkları Parasını ödememişler ödedik. Tedaşa borçlar vardı ödedik.Büyükşehirin borçları var.SSK vergi borçlarımız var.Onları da ödüyoruz. Biz her ay 1 trilyon para ödüyoruz. Bizim personel ödediğimiz para 850 bin liradır.Personele ödediğimiz paradan daha fazlasını her ay borç ödüyoruz. Biz bu borçları düşürmeseydik 2014 deki belediyeyi kim alırsa alsın 200-250 trilyon borç çökecekti kıprayamaz hale gelirdik.Siyaseten yaklaşılsaydı 400 kişiyi diğer kurumlara göndermezdik. Yaklaşık 2 trilyonun üzerindeki personel giderimiz şu anda 850 bin liradır.En büyük kazanç budur. Arsa satsaydık bu kadar kazançlı olmazdık. Hiç kimseyi çıkarmadık hepsi şu anda belli bir yerde çalışıyorlar.Evlerine ekmek götürüyorlar.

            Ben tabiki arsaların bir dönüşüm olur,oralarda değerlendirilmesi taraftarıyım.Ama bizim burada bunu bu şekilde değerlendirme şansımız yok. Planlı Alanlar yönetmeliği çıkmasaydı sağlık alanı olarak satılamazdı. Satılsa da para etmezdi. Diğer yeride hissesi olan vatandaşa satacağız. 

            MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Arsanın yoğunluğunu sordu. 

            Başkan Bey; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı,Yoğunluğunu bilmiyorum.İmar Müdürümüz Kaan Bey söylesin.

            İmar Müdürü Kaan Bey; Emsal 1.20, bina yüksekliği de maksimum 9 metredir. 

        Başkan Bey; Oralar konut dışı Kentsel çalışma Alanıdır. Buralara Konut olur, Miya olur o ayrı bir olay. Genel olarak Miya yapılacak yerler bellidir.Her yere miya verilmez,konut verilmez veya sanayi de verilmez.

            İmar Kanunundan hareketle şuulandırma davası açtığında biz aksini de karar versek onu alır.Ama biz en yüksek fiyatla satacağız. Vermiyorsa da satmayacağız. Parada anlaşmıyorsak niye biz satalım.Gayrimenkul değerlendirme de neyi isteniyorsa onu isteyeceğiz.Almazsa kendi bilir.

            Görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık imar-Kanunlar-Tarife -Ulaşım-Kentsel Dönüşüm-Plan Bütçe ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 03.09.2013 günü Saat: 17.00’de  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

  

OTURUM SONU:  17.45'de

 

 

     Mahmut ÇELİKCAN                          Fatma EVCİMİK                                  Mustafa ÇOBAN

  Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                                     Meclis Katibi


                                   Belediye Başkanı                 

 

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

      TOPLANTI TARİHİ                   : 03.09.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :SALI  17.00'de                                                                                                                                                                                                         

      KATILANLAR                                        : 37

      KATILMAYANLAR                                : -

      MAZERETLİ                              :-

          Belediye Meclisinin 03 EYLÜL SALI  günü saat 17.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından açıldı.

 

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.09.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

            Gündeme geçilmeden önce; MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN;Ana caddelerin  üzerindeki kaldırım işgalleri ile ilgili soruna değinmek istiyorum. Düşünün bir vatandaşın çay ocağı var. Dükkan kiralamış. Çay ocağının önüne masaları sandalyeleri atıyor,kaldırımı tamamen kapatıyor. Vatandaş yoldan geçmek zorunda kalıyor bu da kazalara sebebiyet veriyor. Bende buna özellikle şahit oldum.Burada büyükşehir belediyesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğünün de buna daha duyarlı olmalarını istiyorum.

            2.bir konu ise; Regülatör köprünün etrafının temizlenmesi gerektiğini söylüyorum Regülatör köprüsünün oradaki canlı hayvan esnafını birebir de tanıyorum içerisinde akrabalarım da var. Ama buradaki canlı hayvan satıcısı esnafları regülatör köprüden devlet hastanesinin önüne kadar gelmişler. Buralar temizlenirken de özellikle bizi İsa CEYLAN yolladı diye söyleyin.Bakın orada bir cinayet işlendi, insanlar her gün yaralanıyor. Biz  her gün bu kavgaları ayırmakla meşgulüz. Cinayet geçen sene işlendi. Kan bedeli verildi. Barışı da biz sağladık. Bu yoldan geçen bir vatandaş silah sıkarken buradaki bir vatandaşa  isabet etmiş. Bu hayvancıların  haftada kaç kere kavga ettiklerini, bıçakla yaralamaya karıştıklarını Yüreğir Emniyet Müdürlüğünden bakabilirsiniz. Buradan bu esnaflar neden temizlenmiyor anlamış değilim.

            Çocuk parklarımız var, adam bici bici satıyor. Tamam güzel ekmeğiyle oynamayalım. Köşede bici bici koyuyor.Önüne masa sandalye katıyor.Ondan sonra işgal etmeye başlıyor. Vatandaş geliyor parkın içinde oturacak yer bulamıyor.Ya oturacak bici bici yiyecek veya çay içecek para ödeyecek.Yada parkın içinde oturamayacak. Bunlara biraz duyarlı olmamız gerekir.Parkın içinde çay ocağı açtırabilirsiniz, yer verebilirsiniz.Ama disiplin dahilinde olsun. Vatandaşında özellikle orada konumunu muhafaza etmek durumundayız. Buda bizim görevimiz.Vatandaş parka gelip buradan masa sandalyeni kaldır burada oturacağım diyemiyor. Sanki orası onun tapulu malıymış gibi kullanıyor.Vatandaşta bir şey diyemiyor. Ben bunları söylemek istedim.dedi.

            CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Grubum adına söz almış bulunmaktayım. 3-4 ay önce yine buradan söylemiştim. Dadaloğlu Mahallesinde tren hattının hemen kenarında Meclis Başkanvekilim siz orayı bilirsiniz. Tren hattını geçer geçmez sağa dönüyorsun eski mutlu yolu. Orada parka benzer gençlerin oturduğu, çocukların sallandığı oynadığı vakit geçirdikleri bir alan var. Burayı bir türlü düzene sokma imkanımız olmadı. 3-4 ay önce yine dile getirmiştim. Başkanımıza da söylemiştim. Yapacağız,ilgileneceğiz dendi. Ama hiç bir düzeltme olmadı. Salıngaçlar kırılmış,ağaçlar sökülmüş, dökülmüş halde. Lütfen bu konuya daha duyarlı olunursa çok memnun olurum.

            Meclis Başkanvekili Mehmet YILDIZ; İsa Beyin ve Ertan Beyin değindikleri konulara ben de katılıyorum.Konuyla ilgili Başkan Yardımcılarımız, Park ve Bahçeler Müdürümüz burada ilgilenirlerse seviniriz

 

           

G Ü N D E M ;

 

          Gündemin 1.maddesini oluşturan; Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4967 ada 68 nolu parsel onaylı  1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-c ve N34-c-22-c-3-d halihazır Paftalarında  İmar Planı Değişikliği ile ilgili   Başkanlığın 03.09.2013 gün  ve 510 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 2.maddesini oluşturan;  2014 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlığın 03.09.2013 gün ve 511 sayılı yazısı ekinde gelen  Belediye Encümeninin 28.08.2013 gün ve 261 sayılı kararı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 3.maddesini oluşturan; İptal İhdas ile ilgili Başkanlığın 03.09.2013 gün ve 512 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.09.2013 gün ve 1815 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan;

 

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mümin CIRIK; 12 Ağustos ta Kamuoyunda Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili dediğimiz kanun 6495 sayı ile yürürlüğe girdi. Bu kanunun  (A) maddesi  24 tane alt maddeden oluşuyor. (B) maddesi  İl Özel İdareleri ve Belediyeler, (C) maddesi de TRT'yi kapsıyor.Bizi kapsayan bölüm (B) maddesidir.

            (B) maddesinde "Mevcut sözleşmelilerin bir ay içerisinde dilekçe vermeleri gerekir." deniyor. O süre dün doldu. Bir ay içerisinde dilekçe veren arkadaşlarımızı kanun çıktıktan itibaren, 90 gün içinde idare kadroya geçirecek.

            37 adet sözleşmeli arkadaşımızın 36'sı dilekçe verdi.

            Bizim buradaki iptal ihdasımızda sadece kadroları uygun hale getiriyoruz. Sözleşmeliler ücret alırken 1.dereceden ücret alıyorlardı.  Bir örnek vermem gerekirse mesela bir mühendis memuriyette göreve başlarken 8.derecenin 1 kademesinden başlıyor. 1.dereceden tuttuğumuz kadroyu 8 yada diğer kurumlardan geçen hizmetleri de değerlendirerek daha uygun bir kadroya geçireceğiz. Dedi.        

 

            Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 04.09.2013 günü Saat: 17.00’de  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  17.15'de

 

   Mehmet YILDIZ                                    Fatma EVCİMİK                                  Ömer AYGÜN 

        Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi

                              Meclis 1.Başkanvekili             

 

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

      TOPLANTI TARİHİ                   : 04.09.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :ÇARŞAMBA  17.00'de                                                                                                                                                                                                         

      KATILANLAR                                        : 37

      KATILMAYANLAR                                : -

      MAZERETLİ                              :-

          Belediye Meclisinin 03 EYLÜL ÇARŞAMBA günü saat 17.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından açıldı.

 

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.09.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

            Gündeme geçilmeden önce; CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Geçen  büyükşehir meclisinde de değindiğim geçtiğimiz  3,5-4 sene içerisinde meclisten geçen, meclisin onayını almış Adana'nın ve Yüreğir'in kaderini değiştirmesi gerektiğine inandığımız için aldığımız kararlardan hangileri uygulandı, hangileri uygulanmadı konusuydu.Tabiki üstünde durduğum konuların çoğunluğu Yüreğir Belediye Meclis Üyesi olduğum için genellikle bura ile ilgiliydi. Yüreğir'e bir katkım olur diye Yüreğir'de Meclis Üyesi oldum. Ama gördüm ki meclis kararı aldırmak Planlara işletmiş olmak işi bitirmiyor. Yüreğir yine o talihsiz haliyle devam ediyor. Ben şuna inanıyorum Allah toplumların kaderini nasıl çizdiyse öyle devam ediyor. Ben  Yüreğir ve Sarıçamın şehirleşme, medeniyetleşme ve teknoloji anlamında gelişmeyeceğine artık inandım.

           

            Meclis üyelerinin çoğunlukla evet dediği kararlardan uygulanmayanlarından bir kaç örnek vermek istiyorum.

           

            1-Adliye Binası; Yüreğir'e gelmesi için tüm meclis üyesi arkadaşlarım çok çaba sarf ettiler.

            O günün Valisi ve Bakanı eğer bu mecliste bu karar çıkmaz ise elimizdeki ödenek önümüzdeki dönem içerisinde kullanılamayacak ve yazık olacak dediler.Bu kararı meclis aldı ama şu anda hiçbir şey yapılmıyor.Bir kazma dahi vurulmadı.

           

            2-Şehir Hastaneleri-Hastaneler Kampüsü; Başka bir yere planlandığı halde Yüreğir'e daha yakın olması için tüm meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte  çok çaba gösterdik. Oldukça geniş bir araziye Balcalının sağ tarafında, DSİ'nin şantiyesinin olduğu yeri de kapsayan bir alana yapılmasına karar verildi. Oranın da parası hazırdı. Yapılması gerekliydi, geç kalıyordu. Türkiye'de 5 İlin içerisinde bu Adana'ya yapılacaktı.Şu an ortada daha hiç birşey yok.

 

            3-Yumurtalık Yolu; Adana için önemliydi.Yumurtalık için daha da önemliydi. 50 km'nin altına düştüğü söylendi. Kuş uçuşu bir çizgiyi takip eden bir bulvar açılacaktı.Plana işlendi sevindik. Yüreğir için bir avantaj olabilirdi.Yumurtalık için de çok daha büyük avantajdı.Ama ortada bir şey yok.

            Burada saydıklarım hep devlet yatırımları belediye için bir şey demiyorum.

           

            4-Güney Çevre Yolu; Yaklaşmaşmamış bölgeden geçmesi düşünülen Karayollarının yapacağı yanına da beraberinde Devlet Demir Yollarının yapacağı tren hattının geçeceği Güney Çevre Yolu. Ne zaman sorduysam hala zemin etüdü yapılıyor, proje çalışmaları  yapılıyor.

 

            Şimdi çok basit bir örnek daha Tarihi cadde,tarihi yol diyorum.Çünkü çocukluğumuzda öyleydi.Adana'nın en güzel ağaçlandırılmış herkesin bir mazisi olan Kışla caddesi burası için çok çaba sarf ettim. UKOME'ye dilekçe verdik. Bu cadde önemli dedik. Zamanında terörün çok yoğun olduğu zamanlarda Jandarmanın talebiyle Kışla caddesi kapatılmış.Ama şu anda terör yok.Teknoloji gelişmiş,Güvenlik için istediğiniz kadar elektronik tedbirler alma imkanımız var. Yeraltından tünelde geçirilebilir. Bugün büyükşehir komisyonuna Jandarma tarafından  müracaat edilerek bu yolun tamamen kaldırılması istenmiş.Bu da yolun Jandarma arsalarının içine dahil edilmesi demek.Daha doğrusu Yavuzlar kavşağından itibaren yol olmasın, tren hattına kadar kapatılsın demek.Ben niye bu kadar ilgilendim onu da bilmiyorum ama bu caddenin açılması lazım. Bunun içinde kuvvetli bir belediye iradesi lazım.

             Sağlık Müdürlüğünün ve Köprüköyü'nün oradaki Mustafa Kemal Paşa Köprüsüyle olan kavşak şuanda saat:5.15'de çıkarsam 22-23 dakikada köprüyü ancak geçebiliyorum. Üniversitenin dağılma saatinden dolayımı Sanayinin o tarafa  o saatte gidişinden dolayımı onu bilemiyorum ama o saatlerde  çok yoğun oluyor.  O kavşaktan çıkılmaz bir hal alıyor. Halbuki bu yol kullanılsa kuzeye, Hekimköy tarafına ve Balcalı'ya gidecek insanlar, Kışla caddesini kullanıp Kolordunun önünden geçip gidecek. Şimdi bu yol emniyet nedeniyle kapatılmıştır diyorlar. Kolordunun etrafından da yol geçiyor, hem de duvarının dibinden. Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığının her tarafı yol.Yani bir yol geçiyorsa oranın emniyet tedbiri almak için illa yolun kapatılması mı gerekli.Kışla caddesi hariç diğerleri devlet yatırımı ile ilgili idi.

           

            Şimdi gelelim Belediyelerin yapması gereken, alınmış kararlardan yapmadıklarına;

           

            -Adana'nın ve Yüreğir'in kurtuluşu kabul ettiğimiz Kentsel Dönüşüm çalışmaları çok yavaş gidiyor.Yüreğir bir yerde başlayabildi. Bir sürü yer  ilan ettiği halde büyükşehir hala başlayamadı. İşte Sinanpaşa örneği. Şehrin ortasından Savaştan çıkmış bir kasaba gibi duruyor.

 

            -ASKİ Genel Müdürlüğünün Cemalpaşa'daki daracık sokaktan çıkıp, demir köprünün Mustafa Kemal Paşa Köprüsünün, Yüreğir tarafındaki, Selahattin Bey zamanında atılan temelin üzerine yapılmasını istedik. Plana işlettik. Şu anda planda ASKİ Genel Müdürlüğü yazıyor.Para sıkıntısı olmayan Adananın en büyük şirketi ASKİ olmasına rağmen inşaatı  Başlatamadı,şu anda da orayı Vergi Dairesi istiyor.

 

            -Kent Meydanı; Her Adanalıya sorsan bir meydanımız yok der. Mecliste tüm meclis üyesi arkadaşlarımız bunu dile getirdi. Hadi Yüreğir'de beceremedik, bomboş yerler var.Ormanın yeri var,Hazinenin yeri var.Kızılay işgal etmiş.Ama şu anda ASKİ'nin şantiyesinin olduğu Mimar Sinanın karşısı ve o kavşağın tamamı ora planda işli kent meydanı diye. Yarışma açıldı, plancılar proje üretti. Ama bir türlü başlanmıyor.

 

            -Kanaranın yeri; Herhalde bu kanaranın orada olmasını bir tek Adanalı istemiyor.  Veya bu haliyle çalışmasını hiç isteyen yok. Çok uğraş verildi. İbrahim LEBA'nın herhalde bu kürsüden 20-30 defa bu konuyu dile getirdiğini iyi biliyorum.

 

            Büyükşehir Meclisinde 25000'lik yapılırken yer arandı. Mustafa ESENKURT arkadaşımın işaret ettiği yer uygun bulundu. Organize Sanayiyi geçer geçmez D-400'ün olduğu yer.Tem otoyoluna yakın iki tarafı da  Uluslararası yol olan  arazi planda işlendi.

 

            Şu anda Kanaranın 31 Aralığa kadar kaldırılması için Bakanlıktan yazı geldi diye çare aranıyor. Orada yer belli, uygun değilse başka yer bulunabilir.Bir çalışma yok.

 

            -Baraj gölü etrafında Yaban Hayatı diye bir proje uygulanmış. Buradaki insanlar mağdur. Kaymakamlık, Hastane ve  Okul var. Devletin her türlü yatırımının dışında siteler ve konutlar  var. Orası Yaban Hayatı diye çivi çaktırmıyorlar.Yasası 1 seneyi geçti çıktı. Oranın düzenlenmesi lazım halen çalışmalar devam ediyor.

 

            -Aynı bölgeye yakın 75.yıl Ağaçlandırılma Alanı diye bir yer çizilmiş.Yine orada insanların özel mülkiyetli tapulu yerlerine çivi çakılamıyor.O da düzeltilmek üzere çalışması büyükşehirde yeni başladı.

 

            -Çukurova ve Seyhan'dan devam eden yolun Havaalanı Kavşağının yanından geçip Koza Bulvarına bağlanması için bu meclis çok çaba sarf etti. Özellikle Yüreğir Meclis Üyeleri Büyükşehirde çok çaba sarf ettiler. Borçlanma için şart koyarak hem de.Koza Bulvarı da bu işin içinde varsa dedik. Ama o bulvar güzel bir şekilde Ceyhan yoluna bağlanacak ama Koza Bulvarına hala gelemedi. Sanırım Saydam caddesini yeni geçiyor.

 

            -Yeşil Bulvarın düzenlenerek trafik yoğunluğunun arttırılması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ettik ve dolayısıyla her zaman dile getirdiğim hemen Atlı Spor Kulübünün civarında uygun bir yer tespit edilerek, Baraj yolu Menderes Kavşağına veya Beyazevler Kavşağına  bir köprü yapılması için çok uğraş verdim. Plana kondu ama birşey yok.Niye istiyorum ben bunları aynı Kışla caddesindeki  örnek gibi. Doğudan ve güneyden gelen kuzey Yüreğir'e,  Hekimköy-Balcalı istikametine giden insanlar illa Seyhan'dan geçmesin.Mustafa Kemalpaşa köprüsüne inmesin,Regülatör köprüyü kullanmasın. Yeni bir köprüyle şehir trafiğine girmeden Kuzey Adana'ya gitsin.Çukurova Bölgesine gitsin.Menderes Bulvarını, Turgut Özalı kullansın diye istedik biz bunları.

 

            -Orhan Kemal Bulvarı; Bize enteresan bulvarlar veriyorsunuz.Çıkmaz Bulvar vardı Adana'da, birde böyle önü kapalı bulvarlar var. Göbeğe kadar geliyorsun göbekten itibaren ya sağa yada sola döneceksin. Sürekli söylerim, Adanalı sudan hep ürkmüştür.Suyla ilgili irtibatı olmamıştır. Sanki Toroslar da yaşayan bir kavim gibi deniz sahilinde olmamıza rağmen içimizden ırmak geçmesine rağmen ne ırmağı kullanmışız, ne denizi kullanmasını bilmişiz.Bir Taşköprü 100 yıllardır idare etmiş bu  Adana'yı ve onla yetinmişiz. Herhalde bundan daha iyisi olmaz demişiz. Taşköprüyü de kapattık. Nüfus arttı. Adana'da trafiğe kaç plaka çıkıyor bilmiyorum ama herhalde ayda 1000 tane çıkıyordur. Yani bu kadar yoğunluğun  artmasına rağmen ırmağın doğusu ile batısı şansları, kaderleri, tarihleri, görüşleri, düşünceleri, medeniyetleri birbirinden çok farklıdır.

 

            Irmağın Seyhan tarafı batı tarafına baktığın zaman bir cadde veya bir sokak  sonuna kadar gidiyordur. Ama ırmaktan dolayı Cumhuriyet ve Toros caddelerinin  bu tarafa devamı yok. Niye ırmak var köprü yok. Köprü olsaydı o caddeler hep bu tarafa doğru devam edecekti. Dolayısıyla ben ne kadar konuşursam konuşayım. Bu meclisin  gücü ancak projelere işletmekle sınırlı kalmıştır. Üretime geçip, hiçbirisi faaliyete geçmemiştir.

           

            Bu anlattığım konular için 5 ay içerisinde meclis olarak biz ne yapabiliriz, diye bir  hatırlatma yapmak için karşınıza çıktım.Bazılarını belki realize edebiliriz.Basın burada varmı bilmiyorum. Basın bunları belki bu seçim arifesinde uzun uzun dile getirir, başkanlığını devam ettirmek isteyen başkanlar, belki 1-2 tanesini gerçekleştirebilir.  Hiç olmazsa bu fırsatı değerlendirelim diye düşünüyorum.

           

            Belediyeler ne yapmış borçlanmış meclis vermiş.Niye yatırım yapıyor.Şimdi de hem burası hem de Büyükşehir,Çukurova ve Seyhan  mal varlığını satmaya başladık.Peki onu da satalım. Ama bunların hangisi gerçekleşecek.

           

            Geçmişten aldığımız kararların uygulanıp, uygulanmadığı için sizlere kısa bir bilgi vermek istedim.dedi.

 

G Ü N D E M ;

 

               Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mahallesi , 2179 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-4-c  halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 04.09.2013 gün ve 513 sayılı yazısı ekinde gelen   Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm- Eğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları   komisyonları  Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 2.maddesini oluşturan;   Tahsis (Yüreğir İlçe Milli Eğitime) ile ilgili Başkanlığın 04.09.2013 gün ve 514 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2013 gün ve 9227 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan;

 

            Başkan Yardımcımız Ertuğrul BOZKURT; Bizim Yakapınar'da Güreş Eğitim Merkezimiz var. Şuan Milli Eğitim Müdürlüğü Yakapınar Ortaokulunu yıkmış.Ancak bir nedenden dolayı bitirememiş.Eğitim ve Öğretim Yılı da başlayacak.Çocuklar ortada kalmış.Bizden rica ettiler.Dediler ki okul bitinceye kadar bu çocukları sizin oraya geçici olarak eğitime koyalım.Tabi bizim de buyrun dememiz mümkün değildi. Böyle bir tahsis meclis yetkisinde olduğu için bu dosyayı gündeme getirmiş bulunmaktayız. Okul bitinceye kadar ortaokul çocuklarının eğitim görmesi için Milli Eğitim Müdürlüğüne geçici olarak tahsisini yapacağız.dedi.

 

            Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 05.09.2013 günü Saat: 17.00’de  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

 

OTURUM SONU:  17.20'de

 

  

      

 Mehmet YILDIZ                                    Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ

   Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                                Meclis Katibi

                                Meclis 1.Başkanvekili             

  

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

      TOPLANTI TARİHİ                   : 05.09.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PERŞEMBE  17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                        : 34

      KATILMAYANLAR                                : 3

      MAZERETLİ                              :-

 

          Belediye Meclisinin 05 EYLÜL PERŞEMBE günü saat 17.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Necmettin ATAY, Fikret DOĞAN ve Uğur İsa CEYLAN'ın katılmamalarına rağmen  çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından açıldı.

 

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.09.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

G Ü N D E M ;

 

            Gündemin 1.maddesini oluşturan;  İlçemiz Karşıyaka  (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b    halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 04.09.2013 gün ve 516 sayılı yazısı ekinde gelen   Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 2.maddesini oluşturan; Gayrimenkul Satışı ile ilgili Başkanlığın 05.09.2013 gün ve 518 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık imar-Kanunlar-Tarife -Ulaşım-Kentsel Dönüşüm-Plan Bütçe ile Halkla İlişkiler Komisyonları okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Ak Parti Meclis Üyelerinin Kabul oyu ve Bağımsız Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT, CHP ve  MHP Meclis Üyelerinin Red oyuna rağmen komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

 

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 06.09.2013 günü Saat: 10.30’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  17.20'de

 

 

     Mehmet YILDIZ                                    Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ  

        Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi

                               Meclis 1.Başkanvekili             

 

  

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

      TOPLANTI TARİHİ                   : 06.09.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :CUMA  10.30'da                                                                                                                                                                                                        

      KATILANLAR                                        :  35

      KATILMAYANLAR                                : -

      MAZERETLİ                              :-2

          Belediye Meclisinin 06 EYLÜL CUMA günü saat 10.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN,  Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN,Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Zehra ESEN ve Uğur İsa CEYLAN'ın mazeretli olmalarına  rağmen  çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından açıldı.

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.09.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

            Gündeme geçilmeden önce; AK Parti Grup sözcüsü Yaşar TURAN; Bugünkü gündeme 2.madde olarak Sinanpaşa Mah.de İmar Planı Değişikliği dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

G Ü N D E M ;

            Gündemin 1.maddesini oluşturan;  İlçemiz Köprülü (PTT Evleri) Mahallesi, 10206 ada onaylı  1/1000 ölçekli N34-c-23-c-1-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.09.2013 gün ve 519 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

            Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Sinanpaşa Mahallesi 9660 ada 21,22,25 ve 26 nolu parseller, onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-B-2-B ve 034-B-02-B-2-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.09.2013 gün ve 520 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2013 gün ve 9759 sayılı yazısı okundu,görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 01.10.2013 günü Saat: 17.00’de  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  10.45'de

 

 

 

     Mehmet YILDIZ                                    İrem SÜLÜ                                        Mustafa ÇOBAN

        Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi

                        Meclis 1.Başkanvekili