Ağustos 2013 Meclis Tutanak Özetleri

T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ 

TOPLANTI TARİHİ : 01.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :PERŞEMBE 17.00'de 
KATILANLAR : 37
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :-
Belediye Meclisinin 01 AĞUSTOS PERŞEMBE günü saat 17.00’de olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.07.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Ramazan ayının hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık 12 aydır aramızda olmayan Muhammet YALÇIN arkadaşımız aramıza katıldı.Geç gelen Adalet, Adalet değildir diyoruz ama geçte olsa Adalet tecelli etmiş oldu. Çünkü aynı konuyla ilgili beraber yargılanan ve daha sonra dışarı çıkar çıkmaz görevine dönenler insanlar oldu.Ama ne hikmetse bizim arkadaşımızı 12 ay sonra göreve döndürmeyi uygun gördüler. İnşallah bu haksızlık ve adaletsizlik diğer insanlara ve arkadaşlarımıza da yansımaz, yansımalarını da istemeyiz. Muhammet arkadaşımıza tekrar hoşgeldin diyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Ömer AYGÜN; Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Muhammet YALÇIN arkadaşımıza hoşgeldin diyoruz. Dedi.Meclis Başkanvekili Mehmet YILDIZ; Muhammet YALÇIN arkadaşımıza hoşgeldin diyor.Görevinden başarılar diliyoruz.İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayının ve Kadir gecesinin Tüm İslam Ümmetine hayırlar getirmesini diliyorum. Dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup sözcüsü Yaşar TURAN; Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil, 1 Yedek Üyenin seçilmesi ile ilgili dosyanın 05.08.2013 pazartesi gününe 2.madde olarak alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
G Ü N D E M: 
Gündemin 1.maddesini oluşturan;İlçemiz Köprülü(PTT Evleri) Mahallesi, 1526 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-b halihazır paftasında imar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 01.08.2013 gün ve 462 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2013 gün ve 8619 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere 
Bayındırlık İmar-Plan Bütçe- Kanunlar-Tarife-İnsan Hakları ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi, 1103 ada, 32 ve 35 nolu parseller ile 11440 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-b, 034-b-03-a-2-c ve 034-b-03-b-1-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 01.08.2013 gün ve 463 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2013 gün ve 8665 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Mesken ve Gecekondu-Eğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile Altyapı Hizmetleri Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 02.08.2013 günü Saat: 10.30’detoplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.15'de

Mehmet YILDIZ                Fatma EVCİMİK          Mustafa ÇOBAN 
Meclis Başkanı                  Meclis Katibi              Meclis Katibi
Meclis 1.Başkanvekili
 T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ 

TOPLANTI TARİHİ : 02.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :CUMA 10.30'da 
KATILANLAR : 38
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :-
Belediye Meclisinin 02 AĞUSTOS CUMA günü saat 10.30’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ,Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin 
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.Başkan Bey; Cumanız Mübarek olsun. İlk ramazan toplantısına katılmam vesilesiyle ramazanınızı kutluyorum. İnşallah huzurlu bir bayrama da hep birlikte kavuşuruz.Muhammet Yalçın arkadaşımız da geldi hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 arkadaşımızın komisyon istifa dilekçeleri var.Boşalan komisyonlara üye seçilmesini 
gündemin 3.maddesi olarak görüşülmesini teklif ediyorum.Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
G Ü N D E M: 
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4967 ada 68 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-c ve N34-c-22-c-3-d halihazır Paftalarında İmar Planı Değişikliğiile ilgili Başkanlığın 02.08.2013 gün ve 470 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve 
Sağlık ile Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Abdioğlu-Gemisuru(Düzce) Mahallesi, 257 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-15-b-2-c ve 034-b-15-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 02.08.2013 gün ve 471 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 25.07.2013 gün ve 8618 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 
Gündemin 3.maddesini oluşturan; Üyelik Seçimi ile ilgili Başkanlığın 02.08.2013 gün ve 472 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede istifa ile boşalan üyeliklerin yerine; Kanunlar ve İnsan Hakları Komisyonlarına Muhammet YALÇIN eçilmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 05.08.2013 günü Saat: 17.00’de toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 10.45'de
Mahmut ÇELİKCAN                       Fatma EVCİMİK         Ömer AYGÜN 
Meclis Başkanı                               Meclis Katibi             Meclis Katibi
Belediye Başkanı
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 17.00'de 
KATILANLAR : 37
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :1
Belediye Meclisinin 05 AĞUSTOS PAZARTESİ günü saat 17.00’de olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ,Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih 
SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, 
Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Hasan KARAOĞLU'nun mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Devlet Hastanesinin restore edilmesi ile ilgili 200-250 bin nüfusu ilgilendiren bir konu gündemde.Yunusoğlu'dan Yüreğir'in güneyine kadar olan bölgede hastalanan hiç bir arkadaşımıza acil müdahale edilecek yakın bir yer yok. Burada Devlet Hastanesi kaldırıldı, Poliklinik taşınıyor, acil müdahale gerektiren hasta olduğu zaman gidilecek yer yeni kurulan hastane olacak, orada çok uzak. Bu soruna bir çözüm bulmak gerekiyor. Devlet hastanesi restore edilene kadar buraya seyyar bir acil poliklinik kurulabilirse buradaki insanların mağduriyetlerinin giderileceğine inanıyorum.Bununla Sayın Başkanımızın ilgilenmesini istiyorum.2.Konumuz bizim 4 yıldır Seyhan,Haydaroğlu ve Havutlu da İmarla ilgili çabalarımız 
var.Ama İmar bir çok karışıklığa neden oldu. Açılmış yollar kapatıldı, yeni yollar açıldı bazı insanların iki üç katlı evleri yıkıldı,yıkılmak istenen yerler var. Yani vatandaşlarımızın mağduriyeti arttı.Ben İmar Müdürlüğünden Bora Bey ve diğer arkadaşlarla görüştüm ama yapacak birşey yok dediler. Sayın Başkanımızın bununla ilgili bir çalışma yapmasını ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorum. 
Başkan Bey; İmarla ilgili yapılan uygulamadan kaynaklı nasıl bir karışıklık var.Bize bununla ilgili bir şikayet olmadı. Dedi
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Benim oturduğum 142 sokakta Seyhan'da bayağı bir karışıklık var. 20m,30m şuulandırma yapılmış gibi birşey olmuş. Benim babadan kalma 4200 m2 yerim var. 5-6 kişi ile ortak olmuşum. Ben size şikayetimi bildiriyorum. Ufak,tefek aksamalar var. Bunların çözümlenmesini istiyorum.Adaletin tüketildiği ileri demokrasimize selam olsun.dedi.
Başkan Bey; Biz Havutlu'nun tümünü 390 hektar ihale ettik.Geçmişte mahkeme imar uygulamalarını iptal etmiş. Vatandaş yatırıma geliyor.Bizde acilen yaptık. Ufak tefek aksamalar olabilir. Bunlara zamanında müdahale edilirse, düzeltilebilir. 
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;İbrahim Beyin anlatmaya çalıştığı gerçekten geçen dönem Havutlu Seyhanın Stratejik planlarını aldık. Bu dönemde İmar Planlarını hayata geçirdik. İmar Planlarından sonra imar uygulaması yapılıyor.Buradaki gördüğüm eksiklikler; İmar planının altı halihazır haritadır. Oradaki halihazır haritalar yapılmadığı veya sağlıksız olduğu, güncelleşmediği için sonradan üstüne örtüştürülen imar planı şimdiki İbrahim Beyin anlattığı sorunlara sebep 
olmaktadır.Haritacılarla bir toplantı yapalım. Bu tür çok şikayet var. Eğer harita altı halihazırda sağlıklı yapılırsa sonuç taslağı doğru olur. İlk düğmeyi doğru iliklersek diğer düğmeler doğru iliklenir. Burada bir sorun olduğunu görüyoruz. Biz İmara veya uygulamasına karşı değiliz zaten biz istiyorduk.Bunları da dikkate alır ve ona göre işlem yaparsak daha iyi olacağına inanıyorum. Dedi.
Başkan Bey; Plan bütünlüğü açısından Adana'da normalde Büyükşehir Belediyesinin hazır planları yaptırıp, 5000'liği onun üzerine oturtması lazım. 5000'lik eğer uygun oturmamışsa istediğiniz kadar uygulama yapın, 1000 lik yapın doğru olmaz. İlk düğme meselesi oradan başlıyor. Halihazır Adana'da neden kopuk? Biz sürekli İmarla bu kadar uğraşıyoruz.Yinede bölük pörçük yaptık. Halihazır ve Tarım kararı yok 5000'lik yapmışız. Sonra mahkeme hepsini iptal etmiş. İnsanlar yatırım
yapmış,hep sıkıntı olmuş.Burada İmarın asıl başı Büyükşehir Belediyesi'dir. Büyükşehir Belediyelerinin İlçe Belediyeleri de hiç bir konuda denetleme yetkisi yoktur. Ama bir tek İmarda vardır. Çünkü İmar bütün plandır şehrin genelini ilgilendiren bir olaydır.Maalesef burada da böyle bir kopukluk var.Size katılıyorum. Geçmişte Havutludaki karayollarının yapacağı bir kavşak için arkadaşlar bana geldi Karataş yolunu kestiği noktada demek ki halihazır harita olmadığı için karayollarının işlediği projede Elem Restorant, Hasan MASAT yaptığı tesis,Aslanbaşer Tekstil gibi 3 tane dev tesis kavşağa gidiyor. Bu da milli bir servettir. Geçende oradan geçerken Elem Tesise sordum 41 kişi çalışıyormuş. Bir fabrika gibi işçisi varmış. Buraların yıkılma kararının temeli halihazır haritanın olmamasından kaynaklanmaktadır. İnsanların mağduriyetini giderilmesi için buna müdahil oluyoruz inşallah kavşağı geriye çekeceğiz yada farklı bir şekilde çözerek o üç tesisi kurtarmaya çalışacağız.Hem devletin, hem de vatandaşın parası gidecek. İki taraf için de kayıp. Dedi.
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Haritacı arkadaşlar bu dağılımı yapmadan tapular çıkıpta belediyenin devamlı mahkemelerle muhatap olması gündeme gelmeden biz yine son bir sağlıklı güncelleme yaparsak şikayetleri asgariye indiririz.Bir de mahkemelerle muhatap olmayız. Karataş yolu tam 26 yıldır hala çözülemedi.Çünkü baştan kötü yapılmış.Karayollarının çektiği ızdırapta budur başkanım. Şimdi biz aynı şeyi yaşamayalım. Dedi.
Başkan Bey; Burhan Bey ve Kaan Bey de burada sizde dediğiniz şekilde onlarla diyalog içerisinde olursanız. Zaman geçmeden lokal müdahaleleri yapalım.Devlet Hastanesi ile ilgili süreçte yanılmıyorsam bitti. Ben zaman zaman da soruyorum 
hocama, Sağlık Komisyonu Başkanımız Profesör Necdet ÜNÜVAR sağolsun oda takip ediyor. TOKİ'de bir yığılma var.TOKİ hastaneyi ihale ediyor. TOKİ hem Kentsel Dönüşüm hem de kendilerinin yaptığı normal işler, hastaneler,kamu binaları vs. işlerinin yoğunluğu nedeniyle maalesef biraz zaman aldı. Bizde takip ediyoruz. Plan çıktı herhangi bir engel yok. Belediye görevini yaptı. Biz orada hastanenin ve TOKİ 'nin isteği doğrultusunda herşeyi bu meclisten geçirdik. Büyükşehirden de 
geçti ve ihaleye hazır. Tahminim ihale günü alacaklar. Poliklinikler ile ilgili konuya gelince orada poliklinikler devam ediyormuş. O zaman sorun yoktur. Dedi.
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Poliklinikler devam ediyor ancak acil servis yok.Önemli olan acil servistir. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Dedi.Gündeme geçilmeden önce
 
AK Parti Grup sözcüsü Yaşar TURAN; Belediye Başkanlığına 
Yetki Verilmesi ile ilgili dosyanın 05.08.2013 gününe 3.madde olarak alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 
G Ü N D E M: 
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mahallesi , 2179 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-4-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 05.08.2013 gün ve 474 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kentsel DönüşümEğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları komisyonlarını Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede TEDAŞ'a yazılan yazının cevabı beklendiğinden dosyanın tekrar incelenmek 
üzere aynı komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.Gündemin 2.maddesini oluşturan; Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 01.08.2013 gün ve 466 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Tarihi 
Kentler Birliğinin 8.maddesine göre Asil Üyeliğe Zehra EDEM, Yedek Üyeliğe Salih SARI seçilmişlerdir. Gündemin 3.maddesini oluşturan; Yetki ile ilgili Başkanlığın 05.08.2013 gün ve 478 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.08.2013 gün ve 873 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan;
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Hukuk birimimiz nasıl çalışıyor müdürümüz burada ama bilmiyorum. Örneğin kaçak yapılarla ilgili cezalar ve başka konular olsun devamlı yazılar yazılıyor. Bunlar dava konusu olduğu zaman oradan da tazminat tekrar para yatırmak yani biz kendi kendimize suç ihdas ediyoruz. Suçtan kasıt şu; devamlı biz teminatlık olayları yaratmayalım. Hukuk Müdürlüğünden imarla ilgili mütalaa istendiği zaman gelmiyorlar. Bu kaçak cezalarla ilgili Burhan 
Beyin odasında İmarcılarla bir toplantı yaptık. Bakanlığın, Danıştayın, Anayasa Mahkemesinin iştiat oluşturduğu bu kadar ciddi bir konuda bu güne kadar Hukuk İşleri Müdürlüğü bir mütalaa vermiş değildir. Bu konuda çalışma yaparlarsa iyi olur.dedi.
MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Başkanım vereceğimiz teminat bellimi.?
Başkan Bey; Hayır teminat göstermiyoruz.Teminat mektubu alıyoruz. Vatandaşa parayı ödediğimiz zaman bu teminatta kalkmış oluyor.Düşünün bizim 500 bin liramız bloke edilmiş kullanamıyoruz orada. Onu kullanmış oluyoruz teminat mektubu bize o kolaylığı veriyor. Tahminim bunlar işçi alacaklarıdır. Yargıtay onanmayana kadar biz bunlara ödeme yapamıyoruz.Yargıtay onanması gelene kadar 2 sene geçiyorsa 2 sene parayı ne biz kullanabiliyoruz ne de onlar 
kullanabiliyor. Bari biz kullanalım Yargıtay'dan onanınca zaten ödüyoruz. Para almıyoruz sadece teminat mektubu alıyoruz. Dedi.Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 06.08.2013 günü Saat: 17.00’detoplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.20'de
Mahmut ÇELİKCAN Mustafa ÇOBAN Ömer AYGÜN 
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediye Başkanı

T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ 
TOPLANTI TARİHİ : 06.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :SALI 17.00'de 
KATILANLAR : 38
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :-
Belediye Meclisinin 06 AĞUSTOS SALI günü saat 17.00’de olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin 
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup sözcüsü Yaşar TURAN; İlçemiz Köprülü (PTT) Evleri Mahallesi İmar Planı Değişikliği dosyasını 2. gündeme, İlçemiz Abdioğlu-Gemisura(Düzce) Mahallesi Komisyon Raporunu 3.gündeme ve İlçemiz Köprülü (PTT) Evleri Mahallesi Komisyon Raporunu 4. gündeme alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi. 
G Ü N D E M ; 
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.08.2013 gün ve 483 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmarAB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Karayollarından imar durumu ile ilgili gelecek yazı beklendiğinden tekrar incelenmek üzere aynı komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü (PTT Evleri) Mahallesi, 10206 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-c-1-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.08.2013 gün ve 486 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.08.2013 gün ve 9069 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarına havalesine 
oybirliği ile karar verildi. Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz Abdioğlu-Gemisura(Düzce) Mahallesi, 257 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-15-b-2-c ve 034-b-15-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.08.2013 gün ve 484 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmarPlan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede AK Parti Meclis Üyeleri Necati CENGİZ ve Tarık 
ÖZÜNAL'ın oylamada bulunmamalarına rağmen komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündemin 4.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü(PTT Evleri) Mahallesi, 1526 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.08.2013 gün ve 485 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-KanunlarTarife-İnsan Hakları ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları raporu okunmasından sonra söz 
alan; 
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Bu maddeyi dün görüştük, bugünde ikinci görüşmemiz oldu.Ama şöyle birşeyle karşılaştık biz hiçbirşey bilmezken, hiçbirşey görüşmezken inşaat başlamış, temel atılmış. Biz malesef hiçe sayılmışız,yok ayılmışız.Yani böyle bir uygulamayla karşı karşıya kaldık.Neyi kimden sakladılar benim aklım ermedi.Kültür Evlerin karşı çıkan bir tek benim. Yeteri kadar Kültür evi yapıldı, herkese de hizmet ettiğine inanmıyorum .Özel olarak da tartışabiliriz burada açmak istemiyorum bu olayı.Ama şu bir gerçek beş yılımızı doldurduk ,üç-beş ayımız kaldı seçim sathına girdik.Hala kültür evlerinde ısrar ediyoruz. Edebilirsiniz.En doğal hakkınız ama bu meclis yok sayılarak böyle bir uygulamanın yapıldığı bu gün aşikar.Açığa çıktı. Yani kimden niye korktunuz, niye daha önce bize birşeyler söylenmedi de acil bir şekilde inşaata başlanmış.PTT Evlerinde oturan 
arkadaşlarımız halkla karşı karşıya geliyor. Bazı vatandaşlara meclisten geçti demişler. Bizim hiç haberimiz yok. Yani bunun ne gereği vardı.Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. 
Başkan Bey; İbrahim Bey orada kimse kimseden birşey kaçırmıyor. Bir defa bu cümleyi düzeltelim.Bu meclis ve idare olarak biz hep hukuku, yasaları ve mevzuatı gözeterek iş yaptık.O bölgenin 5000 liğide var.Uygulama planı da var. Siz belkide yeteri kadar bilgi almadığınız için bu fikre sahipsiniz.Ben size katılmıyorum. Kimse kimseden şu ana kadar hiçbirşey kaçırmadı.Kesinlikle burası vatandaşa yapılan bir hizmettir. Vatandaşla bizle görüştük.Biz hiçbirşey de kaçırmadık. Gerek 
sizin arkadaşlarınız getirdiği gerekse Ertuğrul Beyin ,gerekse Burhan Beyin getirdiği ve bana gelen arkadaşlarla çok görüştük.Biz hatta oranın altı spor salonu şeklinde olsun, orada da bayanlar ve diğer vatandaşlar sporlarını da yapsın istedik.Böyle bir imkanı da sağlamaya çalıştık.Ben sizin fikirlerinize de saygı duyuyorum.Ama burada kimse kimseden birşey kaçırmıyor.Buranın uygulama planı değişmiyor. 5000 likleri Büyükşehir meclisini yok sayıyorsanız ona bir şey 
demiyorum.Büyükşehirden geçti.
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; O gün komisyon görüşmelerin de görüştüğüm tüm arkadaşlar benimle aynı fikirde,bizden saklandı ve gizlendi.
Başkan Bey; Gizlenmesi için burada amaç ne olabilir o zaman. Şu ana kadar 10 tane yapıldı.Şimdiye kadar 10 taneyi gizlemedik de burayı mı gizledik. Ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ben şahsım olarak devletten gelmiş birisiyim. Birinci olarak kesinlikle hukuksuz bir işin içinde olmam. 2.si biz buraya neye göre ruhsat veriyoruz? Buranın Uygulama Planı var.Sadece fonksiyonu değişmiş, şu an geçireceğimiz 1000 lik plan inşaata mani teşkil etmeyecektir. Kabul edilse de, edilmesede. Bunun metodları vardır. 5000 lik planı buna uygun yapmak zorundayız. Kabul edilir olmaz o ayrı konu. 
Bizim kanuni görevimizdir. 5000 liğe uygun bir 1000 lik planı yapmak.Bu plan yapılsa da yapılmasa da ruhsata mani değildir.
1000 lik planları olmadan binalar bitirirdi bazı belediyeler.Biz kendi binamıza bile ruhsat, Yapı kullanma izni almadan elektrik bağlatmıyoruz.Bu kadar hassasız. Bunu bilmenizi istedim. Burada hukuksuz birşey yok,kaçırılmış bir şey yok.Sizin kendi tercihiniz katılırsınız katılmazsınız.Size saygı duyarım.Buranın Uygulama İmar Planı var.Size gerekli bilgi verildimi verilmedimi bilmiyorum. Bu plan uygulama planı olmamış olsaydı, biz burada herhangi bir çivi çakamazdık.Uygulama İmar planı 
yoksa burası kendi belediyenin binası Burası kamuya yapılıyor bana yapılmıyorki.
AK Parti Meclis Üyesi Celal TURAN; İbrahim bey benimle bütün arkadaşlar hem fikir dedi. Ben o yüzden söz aldım.Biz kaçırıldı,kaçırılmadı noktasında konuşmadık. Ama katıldığım noktası var.Orada Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL bir ifade kullandı.Ama bu ifade doğruysa o zaman bürokrat arkadaşlara bir şey söylemeniz gerekebilir. Oradaki vatandaşlara orada çalışanlar burası meclisten geçti sizin haberin yok demişler.Böyle birşey olunca arkadaşlar haklı yere bu mevzu ortaya 
çıkmış.Yanlış anlaşılma olmuş.
Başkan Bey; Yanlış anlaşılma olmuş.Böyle bir şey olamaz. Bu özel bir iş değil.Bu kamu belediyenin işidir.Biz bu işi yorumlamadan inceliyoruz. Hukuka,Yasaya ve Mevzuata Uygun olarak iş yapıyoruz.Hukuksuz hiç bir iş yapmayız.dedi. 
Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 07.08.2013 günü Saat: 10.30’da toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.20'de
Mahmut ÇELİKCAN               Fatma EVCİMİK                 İrem SÜLÜ 
Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                 Meclis Katibi
Belediye Başkanı
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ 

TOPLANTI TARİHİ : 07.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 10.30'da 
KATILANLAR : 38
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :-
Belediye Meclisinin 07 AĞUSTOS ÇARŞAMBA günü saat 10.30’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ,Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin 
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M ; 
Gündem maddesini oluşturan; Otopark Ücreti ile ilgili Başkanlığın 07.08.2013 gün ve 488 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan; 
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; İlk geldiğimiz yıllarda Büyükşehir belediyesin de otopark ücreti ile ilgili bir talepte bulunmuştum.Buna rağbet görür gibi oldu.Çoğunluk kabul etti ama neticede meclis kararı bir çok zamanda olduğu gibi eskisinin devamı şeklinde çıktı. Mahkemeye verip de karar böyle değil demekte istemedim. O süreçte de yeni meclis üyesiydim.Tüm şehirlerde olduğu gibi Adana'da otopark sorunu gittikçe çığ gibi büyüyor. Bazı mahallelerde yayalar yürüyemiyor.Eski 
imar yolları bildiğiniz gibi 6-7 metre. İki tarafa da arabalar park ettiği için otopark olmadığından dolayı yayaların geçecek yeri yok. Yolun ortasından gitmek zorundalar.Yüreğir ve Sarıçam'ın yeni 5000'likleri yapıldı,1000'likleri yapılıyor.Yine de bunu söylemek istiyorum acaba biz otopark ücreti hiç talep etmesek bundan sonraki yapılaşmalarda yapan müteahhitler daire başına yasal olan otopark miktarını kendi binasının içinde havlusunda,bodrumunda yapmaya zorlasak hiç olmasa Yüreğir'i ve 
Sarıçamda da acaba Reşatbey ve Cemalpaşa gibi otopark sorununu çözebilirmiyiz diye bir fikrim var. Kabul edilir, edilmez. Geç kaldın diyebilirsiniz.Komisyonda bunu değerlendirseydin diyebilirsiniz. Maalesef bu olmuyor ama göreceksiniz 15-20 sene sonra Yüreğir'de eski Adana gibi olacak, otoparklar alt durumda ve caddenin ortasında olacaktır.dedi.

Başkan Bey; Bu konu idarenin keyfiyetinde olsa dediğinize katılıyorum. Kanun olarak yönetmelik olarak otopark yapma zorunluluğu olsa zaten bu paraları almaya da gerek kalmayacaktı. Zorunlu olarak otopark yapılacaktı. Eski yapılara da tadilat için verilecek olan yeni ruhsatlarda bu aranmayabilir ama yeni yapılan yerlerde kesinlikle bu dediğiniz gibi davranılmalıydı. Burada keyfiyet söz konusu olduğu için yani idarelere böyle bir zorunluluk verilmemiş. O açıdan bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunun kanunla ve yönetmelikle düzeltilmesi gerekir. Bunu buradaki birkaç kamu yatırımında da gördük. Maalesef otopark şartlarını sağlayamadılar başka yerde otopark yapılmak kaydı ile ücretini yatırıyorlar.Tabi bunu inşallah ileriki aşamalarda zorunlu hale getirmek koşuluyla çözeriz.Yoksa şuanda bir çözümü yok.Tavsiyeden öteye gitmeyecek. Zaten 
otopark ücretini biz alıyoruz aynı ASKİ'nin Çevre Temizlik Vergisini alıp ilçe belediyelere payını dağıttığı gibi burada da otopark ücreti ilçe belediyesine gelmiyor.Keşke gelse belki biz meclis olarak en azından burada bir ilçe kararı alırız. Kendi içimizde buna uymaya çalışırız. Maalesef bu para büyükşehir belediyesine gidiyor.dedi.
./..
-2-
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;Yasal olarak o paraya dokunulmaması lazım. Ama belediyeler maalesef o parayı otopark yapımında değil de başka yerlerde harcıyorlar.dedi.
Başkan Bey; Onu da diyecektim.Şu ana kadar da yapılmadı benim bildiğim. Son yıllarda ciddi paralarda otopark hesabında birikmesine rağmen maalesef otopark yapılmadı dediğinize katılıyorum.dedi. 
Ak Parti Meclis Üyesi Necati CENGİZ; Sayın Başkanım peki biz bu parayı almasak. 1/1000'likler çıkarken bir şerh koysak. Parayı almıyoruz ama yeteri kadar binamıza otopark yapma mecburiyeti koysak. Böyle Yasal bir yetkimiz veya bu konuya mani bir durum varmıdır.dedi.
Başkan Bey; Kanunda "Yer bulamıyorsa otopark yapamıyorsa, o zaman otopark ücretini yatırır" diyor.Otopark yapılması için bir zorlama yok. Keşke zorlansa o kanuna muhalif planlara not yazamazsınız. Keşke olsa bende sizinle aynı fikirdeyim.Yanı başımızda bulunan Optimum Alışveriş Merkezi Yöneticisi ile görüştük.Büyük Kapasiteli bir otopark olmasına rağmen hala araçları dışarıda görüyorsunuz trafiği tehlikeye atacak boyutta park sorunu var. Keşke alanları açık park da olsaydı. 
Buna en güzel örnek Real Alışveriş Merkezi var. Burada açık alanlı otopark var.Planlı alanlar yönetmeliği ve Tip imar yönetmeliğini Bakanlık hazırlıyor.Bizlerde "Bölgemizde Otopark yapılması zorunlu olsun " diye belediyenin ve idarenin kendi görüşü olarak Bakanlığa yazı yazabiliriz. Burhan Bey Bakanlığa görüşlerimizi iletelim.Maddeyi Meclis Kararı değil de İlçe Kararı olarak yada idare görüşü olarak yazacağız. Böyle bir karar alıp tavsiye niteliğinde bunu Büyükşehir belediyesine göndereceğiz.dedi.
CHP MECLİS ÜYESİ Zeynel MIZRAK; Bu konunun gündeme gelmesinin sebebi Yüreğir de yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın inşaat yapacağı zaman ruhsat başvurusu esnasında Büyükşehir Belediyesince burada da yazıldığı gibi 4 bin küsür otopark başına bir bedelin tahakkuk ve tahsil edilmek istenmesidir. Şimdi bildiğiniz gibi Yüreğir'in %80'i zaten Islah İmar Planı uygulaması sonucu oluşmuş. 19 Mayıs,Şehit Erkut Akbay ve Anadolu mahalleleri buradaki vatandaşların zaten 
150-200 m2 arasında arsaları var. Aşağı yukarı bunların çoğu da kendi içinde doğmuş.Ben söyleyeceğim iyi dinleyin Necmi Bey önce vazifenizi yapacaksınız.Büyükşehirde Nazım İmar Planı yaptınız hiç bir yerde katlı otopark veya bölge parkı koymadınız.Kimsede ilgilenmedi. Burada cezayı vatandaş çekiyor.Daha yeni yaptınız onları.Biz ne diyoruz yapmadığımız hatayı burada düzeltmeye çalışıyoruz. Bu birincisi.Bu paralar niye toplanıyor. İstimlak edilmek için bu güne kadar Büyükşehir Belediyesi hangi otoparkı yaptı.Bir tane Kuruköprü de yaptı, onu da sattı. O zaman madem onu yapıyor, biz alternatif 
üretiyoruz. Biz diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi burada objektif davranmıyor. Büyükşehir Belediyesi hakkaniyete uygun davranmıyor. Nasıl davranmıyor. Bu yönetmeliğin dışına çıkamazsın.Bu yönetmelik şunu söylüyor."1-Otopark bedelinin Bayındırlık birim fiyatı üzerinden %40'ını aşmamak üzere belediye meclislerinin takdir ettiği bedel bu bina payıdır.
2- Arsa payı da toplam inşaat bedelinin %20 sini geçmemek üzere üstüne eklenir,bunların tamamı otopark bedeli olarak tahakkuk ettirilir.Bunu hesapladığımız zaman 3a sınıfına göre; 4.100 ile 4.200 ile arasında bir otopark bedeli çıkıyor.
Şimdi ben size soruyorum.Bugün 19 Mayıstan çıktım buraya geldim.Vatandaş başını sokacak bakkaliye bir dükkan yapacak.70-80 metre arsada kendini zor kurtarıyor. Hatta ikiye bölecekler kurtarmıyor. Yani orada 100 m2 inşaat yapsa yaklaşık 3-4 tane otopark 17 milyar lira ödeyecek. Vatandaş bir bakkal dükkanı yapacak, kaba inşaatını bitmiş haliyle 17 milyara çıkaracak. Sadece otopark bedeli için 17 milyar ödeyecek. Hiç bunun mantığı var mı.Mantığı yok.
Somut örnek Muhammet YALÇIN arkadaşımızın başında bulunduğu Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kozan yolunda daha önce yapılmış bitmiş.Dört katlı bir bina işyeri. 630 metre 30'a böldüğünüz zaman 21 otoparka tekabül ediyor. 90 milyar lira sadece otopark ücreti gözüküyor.Ruhsat  almak istiyor.Belediyemize her türlü işlemlerini yerine getirecek. Bunun mantığı var mı. Biz bu ücretin ne kadar fazla olduğunu söylüyoruz. Önce hastalığı teşhis edelim sonra tedavisini beraber yapalım. Biz bunun için buraya taşıdık. Karanlığa küfredeceğimize bir mumda biz yakalım diyoruz. Bu teklif bir mum yakma teklifidir. Büyükşehir'e Yüreğir belediyesi olarak bir yazı yazdık.Sarıçam Belediyesi seyyanen 200 küsür lira otopark vergisi almış.Orada seyyanen değil de otopark yönetmeliğine uygun kanuni,hukuki,yasal ve meclis kararına uygun bir karar alalım. Bir gün 
teftiş olur kimse töhmet altında kalmasın. Peki nasıl yapacağız. Basit 2 tane madde var dedik.
-3-
1-Büyükşehir belediyesinin sınırları içindeki yerleşkelerin yerleşim alanlarının sosyo ekonomik gelişmişlik durumuna göre gruplara ayırmaya ve ondan sonra hangi belediyeye hangi grubtan işlem yapma ile ilgili kararını vermeye.
2-%40'ı aşmamak üzere Bayındırlık birim fiyatı ile otopark alanının çarpımı sonucu elde edilecek rakamın %40'ını geçmemek üzere olan bedeli tayinine belediye meclisleri yetkilidir. Demek ki %1 ile %40 arasındaki her bedeli bizim tayin etme yetkimiz var. Bizmi büyükşehirmi. Şimdi biz geçen sene hatırlarsınız bu sıkıntılı durumu aşmak için Ertuğrul Başkanımıza dedik ki belediye olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bir yazı yazın. Fakat yazılmadı.Şöyle bir yazı ; Otopark yönetmeliğinin ilgili maddesinde "Belediye Meclisleri Yetkilidir" diyor.Ama ben yapı denetimine yazdırdım. Geçen hafta gönderdim,büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta Bayındırlık ve İskan Bakanlığından cevabi yazıyı alırım.Aldıktan sonra da size vereceğim.Dedik ki otopark yönetmeliğinde bir muallaklık var.Belediye meclisi yetkilidir den kasıt Adana gibi büyükşehir statüsündeki 
belediyelerde ilçe belediye meclisimi,büyükşehir belediye meclisimi yetkilidir.Orada bir açıklık yok.Yönetmelikte anlatılmak istenen nedir onun hakkında bizi bilgilendirin. Eğer Yüreğir ise ben zaten karar alacağım.Büyükşehir ise zaten tavsiye kararımı şimdiden alıyorum. Yani %1 ile %40 arası ama Büyükşehir şunu yapıyor;Büyükşehir bize bir yazı göndermiş, burada demiş ki %40'dan fazla alamıyorum bu yüzden %40 tahakkuk ettirin. İnsanda vicdan olur. % 1 niye demiyorsun. Yüreğir İlçe Meclisi olarak oturun mahalle mahalle yönetmeliğin öngördüğü gibi bir tasnif yapın bize önerilerinizi bildirin bizde ona göre 
bizde hakkaniyete uygun diyelim.Ayakları yere basan,vatandaşı kaçak inşaata teşvik etmeyecek bir karar alalım da çorbada tuzumuz olsun demiyor. %40 dan fazla alamıyorum %40 tahakkuk ettirin denmesi bence kanunsuzdur.Burada 19 Mayıs,Şehit Erkut Akbay ve Yeşilbağlar Mahallelerinden %40 tahakkuk ettiremezsin.Bu kesinlikle Kanunlara ve Mevzuata aykırıdır. Ankara Çankaya Belediyesi,İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Adana'nın Bahçelievler Mahallesi, Urfalı'ların,Doğulu arkadaşların oturduğu yere de 4 milyar 200 bu vicdana sığar mı? Otoparkı hepimiz destekleyeceğiz. Otopark yapılacak.Yeni yapılaşmaların hepsinde de isteyeceğiz. Çukurova da yapılıyor.Daha önce yönetmeliğe koydu,kaldırıldı. 1000 m2 nin üstündeki bütün arsalardan bodrum katta yapılmak kaydıyla ve kendi bünyesinde çözülmek kaydıyla yapılıyor.Otopark bedeli hangi binalar ve fonksiyonlar için yapılıyor? Konut ve Ticaret için.Zaten hastanelerin,sanayi alanların kendi bünyesinde otopark yapma zorunluluğu var. Ama şimdi Kozan yolunda bulunan Esnaf Kefaletleri Kooperatifi ufak ufak birikimlerinden oluşan bir binayı ruhsat vereceğimize oradaki esnaflara bir katkı koyacağımıza birde kalkıp onlardan çok yüksek bir şekilde otopark ücreti istiyoruz. %1 ile %40 
arasında olduğu için adil davranarak %10 alabiliriz. Büyükşehir Belediyesi iki kategoriye ayırmış.Birinci gruba merkezi,İkinci gruba Karaisalı'yı dahil etmiş. Yüreğir'de Karaisalı'dan daha kötü mahalleler var. Onun için diyoruz ki Adil olalım orta 
noktada buluşalım.
1-Yüreğir'i ikinci gruba dahil edelim. 
2- 1 ile 40 arasındaki oranı da 10'a indirelim.Bu paraları da toplayalım Büyükşehir de tutsun 
Nazım İmar Planını yaptırırız. Bundan sonra zaten meclise gelecek oraya da otopark koyun.1991 yılından bu güne kadar hangi otoparkı yaptı Büyükşehir.Trilyonlarca para topladı. Tam bilmiyorum ama herhalde 30 trilyon lira para toplamış. 30 trilyon ile 30 tane otopark yapılır ve otopark sorununu da çözer.Para istemeye evet yapmaya hayır.Ben Mimarım ve şehir plancısıyım.Bu belediyenin de kurucu İmar Müdürüyüm. Ben hepinizden daha çok otopark yapılmasını istiyorum. Sadece teoride 
olsun diye değil, uygulamada da istiyorum. Hayatın ve Yüreğir'in gerçekleri ile yüzleşmek durumundayız. Dedi.
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;Benim dediğim ile Zeynel Beyin anlattığının ilgisi yok. İşi şahsileştirdin cevabını vereceğim. Siz İmar Müdürlüğü yapmışsınız,Mimarsınız,Şehir Plancısınız. Peki 1-O günden bu güne Yüreğir'e ne yaptınız. 2-Ben senin örnek verdiğin Yeşilbağlar ve diğer Mahallerinden bahsetmiyorum.Sayın Zeynel MIZRAK. Ben belediyenin vatandaştan hiç para almamasını söylüyorum.Otoparkını kendisinin yapmasını istiyorum.
 3-Sen bu belediyede yöneticilik 
yaptın, madem öyle o günden bu güne toplanan paraları Büyükşehir'e otopark yap diye mecbur ettin mi?
4-Sen siyaset yapacaksan benim karşımda değil sen git siyasetini vatandaşla yap.
./..
-4-
Ben Makine Mühendisiyim.Sıradan kaldırım kenarında oturup para toplayan, çöp toplayan biri değilim. Ben 48 sene Sanayinin içinde yetiştim. Amelilikte yaptım,Genel Müdürlükte yaptım ve Sanayicilikte yaptım. Kimin ne olduğunu çok iyi bilirim.Bir vatandaşın 200 metre arsasını nasıl değerlendireceğini belediyenin onun üzerine gitmemesi ile ilgili senden 20 defa fazla bilirim.Ben hayatımda hiç siyaset yapmadım.İlk defa meclis üyesi oldum.Sen Büyükşehir deyip bütün kabahati 
Büyükşehir'i meclis üyelerini suçluyorsun. Büyükşehirde ben ve tüm arkadaşlarımızla birlikte gücümüz yettiği kadar Yüreğir'in ve Sarıçam'ın savunmasını yaptık. Şimdi Zeynel MIZRAK arkadaşım beni iyi dinle. 1-200 metre arsası olandan para alınsın demedim.Ben hiç alınmasın dedim.Buda siyasettir
 2-İş adamları bina yapıyorsa otopark parasını almayalım otoparkı kendileri 
yapsın dedim. 
Büyükşehirde biriken paraların yasal olarak otopark yapması gerektiğini savunduğumu herkes biliyor. Dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Murat TÜRK; Bazı Meclis Üyesi arkadaşlarım Siyaset adına mı yoksa başka birşey adına mı bilmiyorum, sıkıştılar mı Büyükşehir Meclis Üyelerini suçluyorlar.Merak ediyorum bu arkadaşlar Büyükşehir'e gelseler bizden çok farklı şeyler mi yapacaklar. Veya bizim gücümüz yetmiyor,kendilerinin bazı şeyleri değiştirebileceklerine inanıyorlar mı?
Arkadaş diyor ki otopark yeri bırakmadınız. Nerede boş yer varda biz bırakalım. Ben mi söyleyeceğim onu. Biz teklif ederiz.Plancı yapıp getiriyor. Var olan otoparklara kaç tane araba giriyor. Burada suçlu biz miyiz.Ben mimar değilim,müteahhitte değilim.Şehir Plancısı hiç değilim. Ama yıllardır bu şahıslar Adana'yı katletti. Nasıl katletti. 
Reşatbey'de,Kurtuluş Mahallesinde villalar vardı herkes hatırlar. Buraların yoğunlukları arttırıldı, aslında bu villaların otoparkı da vardı.Araç problemi de yoktu.Bu 7 metrelik yollar o zaman bu niyetle vardı. Ama müteahhitlerin ve mimarların iş yapma hırsı buralara yok ettiler.Apartmanlar diktiler. Çözüm Ne;Bodrumda otopark göstermek veya otopark ücreti almak.Buradaki sıkıntı bu.Nedir bu otopark ücreti.100-200 m2 inşaat yapacaksa otopark bıraksın. Niye parasını ödüyor. Bana göre 
otopark ücretini 10 milyar yapsınlar ki herkes otoparkını kendisi yapsın ücret ödemesin. Müteahhit dikecek oraya apartmanı vatandaş 300-400 milyara ev alacak araç koyacak yeri yok. 100-200 milyarlık arabasını sokağa bırakacak. Müsaade edilmesin buna neden müsaade ediliyor.Mimar proje çizecek, müteahhit para kazanacak. Çileyi kim çekecek vatandaş.dedi.
Başkan Bey; Bu konu Büyükşehirde olmasına rağmen oradaki meclisten daha fazla burada 
konuşuldu. İnşallah hepimizin düşündüğü gibi gelişmeler olacak. Sadece Büyükşehir Meclis Üyesi ile bu sıkıntılar çözümlenemiyor.Tümüne katılamasam bile ben de Büyükşehir meclis toplantısında bulunuyorum. Arkadaşlarımın Yüreğir için vermiş oldukları mücadeleyi biliyorum. Hatta zaman zaman Necmi Bey çıkıp söylüyor.Diyor ki Yüreğir'e bu kadar niye farklı bakıyorsunuz.Yıllardır bizim alacağımız var, sıkıntılarımız var. Yüreğir adına hepimiz yasal mevzuat içerisinde bir şeyler koparmanın peşindeyiz. Yüreğir'in hizmet ve İmar Planları açısından Büyükşehirden 30 yıllık alacağı var. Burada otopark yerimiz var.Büyükşehir'in bize destek vermesini istiyoruz. Büyükşehir'e Yüreğir'den topladığı parayla Kültür Merkezimizin karşısında 10 dönümlük alanın altına bir otopark yapın, biz de üstüne de yeşil alanı yapalım diye talepte bulunuyoruz.Böyle bir 
teklifimiz var inşallah başarırız.dedi.Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar 
verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 02.09.2013 günü Saat: 17.00’detoplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 11.10'da 
Mahmut ÇELİKCAN           Fatma EVCİMİK             İrem SÜLÜ 
Meclis Başkan                  ı Meclis Katibi                Meclis Katibi
Belediye Başkanı
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ 

TOPLANTI TARİHİ : 07.08.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 10.30'da 
KATILANLAR : 38
KATILMAYANLAR : -
MAZERETLİ :-
Belediye Meclisinin 07 AĞUSTOS ÇARŞAMBA günü saat 10.30’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Muhammet YALÇIN, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.08.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M ; 
Gündem maddesini oluşturan; Otopark Ücreti ile ilgili Başkanlığın 07.08.2013 gün ve 488 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan; 
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; İlk geldiğimiz yıllarda Büyükşehir belediyesin de otopark ücreti ile ilgili bir talepte bulunmuştum.Buna rağbet görür gibi oldu.Çoğunluk kabul etti ama neticede meclis kararı bir çok zamanda olduğu gibi eskisinin devamı şeklinde çıktı. Mahkemeye verip de karar böyle değil demekte istemedim. O süreçte de yeni meclis üyesiydim.Tüm şehirlerde olduğu gibi Adana'da otopark sorunu gittikçe çığ gibi büyüyor. Bazı mahallelerde yayalar yürüyemiyor.Eski 
imar yolları bildiğiniz gibi 6-7 metre. İki tarafa da arabalar park ettiği için otopark olmadığından dolayı yayaların geçecek yeri yok. Yolun ortasından gitmek zorundalar.Yüreğir ve Sarıçam'ın yeni 5000'likleri yapıldı,1000'likleri yapılıyor.Yine de bunu söylemek istiyorum acaba biz otopark ücreti hiç talep etmesek bundan sonraki yapılaşmalarda yapan müteahhitler daire başına yasal olan otopark miktarını kendi binasının içinde havlusunda,bodrumunda yapmaya zorlasak hiç olmasa Yüreğir'i ve 
Sarıçamda da acaba Reşatbey ve Cemalpaşa gibi otopark sorununu çözebilirmiyiz diye bir fikrim var. Kabul edilir, edilmez. Geç kaldın diyebilirsiniz.Komisyonda bunu değerlendirseydin diyebilirsiniz. Maalesef bu olmuyor ama göreceksiniz 15-20 sene sonra Yüreğir'de eski Adana gibi olacak, otoparklar alt durumda ve caddenin ortasında olacaktır.dedi.
Başkan Bey; Bu konu idarenin keyfiyetinde olsa dediğinize katılıyorum. Kanun olarak yönetmelik olarak otopark yapma zorunluluğu olsa zaten bu paraları almaya da gerek kalmayacaktı. Zorunlu olarak otopark yapılacaktı. Eski yapılara da tadilat için verilecek olan yeni ruhsatlarda bu aranmayabilir ama yeni yapılan yerlerde kesinlikle bu dediğiniz gibi davranılmalıydı. Burada keyfiyet söz konusu olduğu için yani idarelere böyle bir zorunluluk verilmemiş. O açıdan bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunun kanunla ve yönetmelikle düzeltilmesi gerekir. Bunu buradaki birkaç kamu yatırımında da gördük. Maalesef otopark şartlarını sağlayamadılar başka yerde otopark yapılmak kaydı ile ücretini yatırıyorlar.Tabi bunu inşallah ileriki aşamalarda zorunlu hale getirmek koşuluyla çözeriz.Yoksa şuanda bir çözümü yok.Tavsiyeden öteye gitmeyecek. Zaten 
otopark ücretini biz alıyoruz aynı ASKİ'nin Çevre Temizlik Vergisini alıp ilçe belediyelere payını dağıttığı gibi burada da otopark ücreti ilçe belediyesine gelmiyor.Keşke gelse belki biz meclis olarak en azından burada bir ilçe kararı alırız. Kendi içimizde buna uymaya çalışırız. Maalesef bu para büyükşehir belediyesine gidiyor.dedi
.
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;Yasal olarak o paraya dokunulmaması lazım. Ama belediyeler maalesef o parayı otopark yapımında değil de başka yerlerde harcıyorlar.dedi.
Başkan Bey; Onu da diyecektim.Şu ana kadar da yapılmadı benim bildiğim. Son yıllarda ciddi paralarda otopark hesabında birikmesine rağmen maalesef otopark yapılmadı dediğinize katılıyorum.dedi. 
Ak Parti Meclis Üyesi Necati CENGİZ; Sayın Başkanım peki biz bu parayı almasak. 1/1000'likler çıkarken bir şerh koysak. Parayı almıyoruz ama yeteri kadar binamıza otopark yapma mecburiyeti koysak. Böyle Yasal bir yetkimiz veya bu konuya mani bir durum varmıdır.dedi.
Başkan Bey; Kanunda "Yer bulamıyorsa otopark yapamıyorsa, o zaman otopark ücretini yatırır" diyor.Otopark yapılması için bir zorlama yok. Keşke zorlansa o kanuna muhalif planlara not yazamazsınız. Keşke olsa bende sizinle aynı fikirdeyim.Yanı başımızda bulunan Optimum Alışveriş Merkezi Yöneticisi ile görüştük.Büyük Kapasiteli bir otopark olmasına rağmen hala araçları dışarıda görüyorsunuz trafiği tehlikeye atacak boyutta park sorunu var. Keşke alanları açık park da olsaydı. 
Buna en güzel örnek Real Alışveriş Merkezi var. Burada açık alanlı otopark var.Planlı alanlar yönetmeliği ve Tip imar yönetmeliğini Bakanlık hazırlıyor.Bizlerde "Bölgemizde Otopark yapılması zorunlu olsun " diye belediyenin ve idarenin kendi görüşü olarak Bakanlığa yazı yazabiliriz. Burhan Bey Bakanlığa görüşlerimizi iletelim.Maddeyi Meclis Kararı değil de İlçe Kararı olarak yada idare görüşü olarak yazacağız. Böyle bir karar alıp tavsiye niteliğinde bunu Büyükşehir belediyesine göndereceğiz.dedi.
CHP MECLİS ÜYESİ Zeynel MIZRAK; Bu konunun gündeme gelmesinin sebebi Yüreğir de yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın inşaat yapacağı zaman ruhsat başvurusu esnasında Büyükşehir Belediyesince burada da yazıldığı gibi 4 bin küsür otopark başına bir bedelin tahakkuk ve tahsil edilmek istenmesidir. Şimdi bildiğiniz gibi Yüreğir'in %80'i zaten Islah İmar Planı uygulaması sonucu oluşmuş. 19 Mayıs,Şehit Erkut Akbay ve Anadolu mahalleleri buradaki vatandaşların zaten 
150-200 m2 arasında arsaları var. Aşağı yukarı bunların çoğu da kendi içinde doğmuş.Ben söyleyeceğim iyi dinleyin Necmi Bey önce vazifenizi yapacaksınız.Büyükşehirde Nazım İmar Planı yaptınız hiç bir yerde katlı otopark veya bölge parkı koymadınız.Kimsede ilgilenmedi. Burada cezayı vatandaş çekiyor.Daha yeni yaptınız onları.Biz ne diyoruz yapmadığımız hatayı burada düzeltmeye çalışıyoruz. Bu birincisi.Bu paralar niye toplanıyor. İstimlak edilmek için bu güne kadar Büyükşehir Belediyesi hangi otoparkı yaptı.Bir tane Kuruköprü de yaptı, onu da sattı. O zaman madem onu yapıyor, biz alternatif 
üretiyoruz. Biz diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi burada objektif davranmıyor. Büyükşehir Belediyesi hakkaniyete uygun davranmıyor. Nasıl davranmıyor. Bu yönetmeliğin dışına çıkamazsın.Bu yönetmelik şunu söylüyor."
1-Otopark bedelinin Bayındırlık birim fiyatı üzerinden %40'ını aşmamak üzere belediye 
meclislerinin takdir ettiği bedel bu bina payıdır.
2- Arsa payı da toplam inşaat bedelinin %20 sini geçmemek üzere üstüne eklenir,bunların 
tamamı otopark bedeli olarak tahakkuk ettirilir.Bunu hesapladığımız zaman 3a sınıfına göre; 4.100 ile 
4.200 ile arasında bir otopark bedeli çıkıyor.Şimdi ben size soruyorum.Bugün 19 Mayıstan çıktım buraya geldim.Vatandaş başını sokacak bakkaliye bir dükkan yapacak.70-80 metre arsada kendini zor kurtarıyor. Hatta ikiye bölecekler 
kurtarmıyor. Yani orada 100 m2 inşaat yapsa yaklaşık 3-4 tane otopark 17 milyar lira ödeyecek. Vatandaş bir bakkal dükkanı yapacak, kaba inşaatını bitmiş haliyle 17 milyara çıkaracak. Sadece otopark bedeli için 17 milyar ödeyecek. Hiç bunun mantığı var mı.Mantığı yok.Somut örnek Muhammet YALÇIN arkadaşımızın başında bulunduğu Esnaf Kefalet Kooperatifi, Kozan yolunda daha önce yapılmış bitmiş.Dört katlı bir bina işyeri. 630 metre 30'a böldüğünüz zaman 21 otoparka tekabül ediyor. 90 milyar lira sadece otopark ücreti gözüküyor.Ruhsat almak istiyor.Belediyemize her türlü işlemlerini yerine getirecek. Bunun mantığı var mı. Biz bu ücretin ne kadar fazla olduğunu söylüyoruz. Önce hastalığı teşhis edelim sonra tedavisini beraber 
yapalım. Biz bunun için buraya taşıdık. Karanlığa küfredeceğimize bir mumda biz yakalım diyoruz. Bu teklif bir mum yakma teklifidir. Büyükşehir'e Yüreğir belediyesi olarak bir yazı yazdık.
Sarıçam Belediyesi seyyanen 200 küsür lira otopark vergisi almış.Orada seyyanen değil de otopark yönetmeliğine uygun kanuni,hukuki,yasal ve meclis kararına uygun bir karar alalım. Bir gün teftiş olur kimse töhmet altında kalmasın. Peki nasıl yapacağız. Basit 2 tane madde var dedik.1-Büyükşehir belediyesinin sınırları içindeki yerleşkelerin yerleşim alanlarının sosyo 
ekonomik gelişmişlik durumuna göre gruplara ayırmaya ve ondan sonra hangi belediyeye hangi grubtan işlem yapma ile ilgili kararını vermeye.2-%40'ı aşmamak üzere Bayındırlık birim fiyatı ile otopark alanının çarpımı sonucu elde 
edilecek rakamın %40'ını geçmemek üzere olan bedeli tayinine belediye meclisleri yetkilidir. Demek 
ki %1 ile %40 arasındaki her bedeli bizim tayin etme yetkimiz var. Bizmi büyükşehirmi. Şimdi biz geçen sene hatırlarsınız bu sıkıntılı durumu aşmak için Ertuğrul Başkanımıza dedik ki belediye olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bir yazı yazın. Fakat yazılmadı.Şöyle bir yazı ; Otopark yönetmeliğinin ilgili maddesinde "Belediye Meclisleri Yetkilidir" diyor.Ama ben yapı denetimine yazdırdım. Geçen hafta gönderdim,büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta Bayındırlık ve İskan Bakanlığından cevabi yazıyı alırım.Aldıktan sonra da size vereceğim.Dedik ki otopark yönetmeliğinde bir muallaklık var.Belediye meclisi yetkilidir den kasıt Adana gibi büyükşehir statüsündeki belediyelerde ilçe belediye meclisimi,büyükşehir belediye meclisimi yetkilidir.Orada bir açıklık yok.Yönetmelikte anlatılmak istenen nedir onun hakkında bizi bilgilendirin. Eğer Yüreğir ise ben 
zaten karar alacağım.Büyükşehir ise zaten tavsiye kararımı şimdiden alıyorum. Yani %1 ile %40 arası ama Büyükşehir şunu yapıyor;Büyükşehir bize bir yazı göndermiş, burada demiş ki %40'dan fazla alamıyorum bu yüzden %40 tahakkuk ettirin. İnsanda vicdan olur. % 1 niye demiyorsun. Yüreğir İlçe Meclisi olarak oturun mahalle mahalle yönetmeliğin öngördüğü gibi bir tasnif yapın bize önerilerinizi bildirin bizde ona göre bizde hakkaniyete uygun diyelim.Ayakları yere basan,vatandaşı kaçak inşaata teşvik etmeyecek bir karar alalım da çorbada tuzumuz olsun demiyor. %40 dan fazla alamıyorum %40 tahakkuk ettirin 
denmesi bence kanunsuzdur.Burada 19 Mayıs,Şehit Erkut Akbay ve Yeşilbağlar Mahallelerinden %40 tahakkuk ettiremezsin.Bu kesinlikle Kanunlara ve Mevzuata aykırıdır. Ankara Çankaya Belediyesi,İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Adana'nın Bahçelievler Mahallesi, Urfalı'ların,Doğulu arkadaşların oturduğu yere de 4 milyar 200 bu vicdana sığar mı? Otoparkı hepimiz destekleyeceğiz. Otopark yapılacak.Yeni yapılaşmaların hepsinde de isteyeceğiz. Çukurova da yapılıyor.Daha önce 
yönetmeliğe koydu,kaldırıldı. 1000 m2 nin üstündeki bütün arsalardan bodrum katta yapılmak kaydıyla ve kendi bünyesinde çözülmek kaydıyla yapılıyor.Otopark bedeli hangi binalar ve fonksiyonlar için yapılıyor? Konut ve Ticaret için.Zaten hastanelerin,sanayi alanların kendi bünyesinde otopark yapma zorunluluğu var. Ama şimdi Kozan yolunda bulunan Esnaf Kefaletleri Kooperatifi ufak ufak birikimlerinden oluşan bir binayı ruhsat vereceğimize oradaki esnaflara bir katkı 
koyacağımıza birde kalkıp onlardan çok yüksek bir şekilde otopark ücreti istiyoruz. %1 ile %40 arasında olduğu için adil davranarak %10 alabiliriz. Büyükşehir Belediyesi iki kategoriye ayırmış.Birinci gruba merkezi,İkinci gruba Karaisalı'yı 
dahil etmiş. Yüreğir'de Karaisalı'dan daha kötü mahalleler var. Onun için diyoruz ki Adil olalım orta noktada buluşalım.
1-Yüreğir'i ikinci gruba dahil edelim. 
2- 1 ile 40 arasındaki oranı da 10'a indirelim.Bu paraları da toplayalım Büyükşehir de tutsun Nazım İmar Planını yaptırırız. Bundan sonra zaten meclise gelecek oraya da otopark koyun.1991 
yılından bu güne kadar hangi otoparkı yaptı Büyükşehir.Trilyonlarca para topladı. Tam bilmiyorum ama herhalde 30 trilyon lira para toplamış. 30 trilyon ile 30 tane otopark yapılır ve otopark sorununu da çözer.Para istemeye evet yapmaya hayır.Ben Mimarım ve şehir plancısıyım.Bu belediyenin de 
kurucu İmar Müdürüyüm. Ben hepinizden daha çok otopark yapılmasını istiyorum. Sadece teoride 
olsun diye değil, uygulamada da istiyorum. Hayatın ve Yüreğir'in gerçekleri ile yüzleşmek 
durumundayız. Dedi.
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;Benim dediğim ile Zeynel Beyin anlattığının ilgisi yok. İşi şahsileştirdin cevabını vereceğim. Siz İmar Müdürlüğü yapmışsınız,Mimarsınız,Şehir Plancısınız. Peki 1-O günden bu güne Yüreğir'e ne yaptınız. 2-Ben senin örnek verdiğin Yeşilbağlar ve diğer Mahallerinden bahsetmiyorum.Sayın Zeynel MIZRAK. Ben belediyenin vatandaştan hiç para almamasını söylüyorum.Otoparkını kendisinin yapmasını istiyorum. 3-Sen bu belediyede yöneticilik 
yaptın, madem öyle o günden bu güne toplanan paraları Büyükşehir'e otopark yap diye mecbur ettin 
mi?4-Sen siyaset yapacaksan benim karşımda değil sen git siyasetini vatandaşla yap.Ben Makine Mühendisiyim.Sıradan kaldırım kenarında oturup para toplayan, çöp toplayan biri değilim. Ben 48 sene Sanayinin içinde yetiştim. Amelilikte yaptım,Genel Müdürlükte yaptım ve Sanayicilikte yaptım. Kimin ne olduğunu çok iyi bilirim.Bir vatandaşın 200 metre arsasını nasıl değerlendireceğini belediyenin onun üzerine gitmemesi ile ilgili senden 20 defa fazla bilirim.Ben hayatımda hiç siyaset yapmadım.İlk defa meclis üyesi oldum.Sen Büyükşehir deyip bütün kabahati Büyükşehir'i meclis üyelerini suçluyorsun. Büyükşehirde ben ve tüm arkadaşlarımızla birlikte gücümüz yettiği kadar Yüreğir'in ve Sarıçam'ın savunmasını yaptık. Şimdi Zeynel MIZRAK arkadaşım beni iyi dinle. 1-200 metre arsası olandan para alınsın demedim.Ben hiç alınmasın 
dedim.Buda siyasettir. 2-İş adamları bina yapıyorsa otopark parasını almayalım otoparkı kendileri yapsın dedim. 
Büyükşehirde biriken paraların yasal olarak otopark yapması gerektiğini savunduğumu herkes biliyor. Dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Murat TÜRK; Bazı Meclis Üyesi arkadaşlarım Siyaset adına mı yoksa başka birşey adına mı bilmiyorum, sıkıştılar mı Büyükşehir Meclis Üyelerini suçluyorlar.Merak ediyorum bu arkadaşlar Büyükşehir'e gelseler bizden çok farklı şeyler mi yapacaklar. Veya bizim gücümüz yetmiyor,kendilerinin bazı şeyleri değiştirebileceklerine inanıyorlar mı?
Arkadaş diyor ki otopark yeri bırakmadınız. Nerede boş yer varda biz bırakalım. Ben mi söyleyeceğim onu. Biz teklif ederiz.Plancı yapıp getiriyor. Var olan otoparklara kaç tane araba giriyor. Burada suçlu biz miyiz.Ben mimar değilim,müteahhitte değilim.Şehir Plancısı hiç değilim. Ama yıllardır bu şahıslar Adana'yı katletti. Nasıl katletti. 
Reşatbey'de,Kurtuluş Mahallesinde villalar vardı herkes hatırlar. Buraların yoğunlukları arttırıldı, aslında bu villaların otoparkı da vardı.Araç problemi de yoktu.Bu 7 metrelik yollar o zaman bu niyetle vardı. Ama müteahhitlerin ve mimarların iş yapma hırsı buralara yok ettiler.Apartmanlar diktiler. Çözüm Ne;Bodrumda otopark göstermek veya otopark ücreti almak.Buradaki sıkıntı bu.Nedir bu otopark ücreti.100-200 m2 inşaat yapacaksa otopark bıraksın. Niye parasını ödüyor. Bana göre 
otopark ücretini 10 milyar yapsınlar ki herkes otoparkını kendisi yapsın ücret ödemesin. Müteahhit dikecek oraya apartmanı vatandaş 300-400 milyara ev alacak araç koyacak yeri yok. 100-200 milyarlık arabasını sokağa bırakacak. Müsaade edilmesin buna neden müsaade ediliyor.Mimar proje çizecek, müteahhit para kazanacak. Çileyi kim çekecek vatandaş.dedi.
Başkan Bey; Bu konu Büyükşehirde olmasına rağmen oradaki meclisten daha fazla burada konuşuldu. İnşallah hepimizin düşündüğü gibi gelişmeler olacak. Sadece Büyükşehir Meclis Üyesi ile bu sıkıntılar çözümlenemiyor.Tümüne katılamasam bile ben de Büyükşehir meclis toplantısında bulunuyorum. Arkadaşlarımın Yüreğir için vermiş oldukları mücadeleyi biliyorum. Hatta zaman zaman Necmi Bey çıkıp söylüyor.Diyor ki Yüreğir'e bu kadar niye farklı bakıyorsunuz.Yıllardır bizim alacağımız var, sıkıntılarımız var. Yüreğir adına hepimiz yasal mevzuat içerisinde bir şeyler koparmanın peşindeyiz. Yüreğir'in hizmet ve İmar Planları açısından Büyükşehirden 30 yıllık alacağı var. Burada otopark yerimiz var.Büyükşehir'in bize destek vermesini 
istiyoruz. Büyükşehir'e Yüreğir'den topladığı parayla Kültür Merkezimizin karşısında 10 dönümlük alanın altına bir otopark yapın, biz de üstüne de yeşil alanı yapalım diye talepte bulunuyoruz.Böyle bir teklifimiz var inşallah başarırız.dedi.Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 02.09.2013 günü Saat: 17.00’detoplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 11.10'da 
Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK İrem SÜLÜ 
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediye Başkanı