Eylül 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı 


                                                Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 02-03-04-05 ve 06
                                EYLÜL 2013 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır. 
                               Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                               Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                             Mahmut ÇELİKCAN 
                                                                                                                               Belediye Başkanı 


02.09.2013 PAZARTESİ: 

1-İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi, 1103 ada, 32 ve 35 nolu parseller ile 11440 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-b, 034-b-03-a-2-c ve 034-b-03-b-1-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-sken ve Gecekondu-Eğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu, 

2-2014 Mali Yılı Yatırım Programı 

03.09.2013 SALI : 

1-Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4967 ada 68 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-c ve N34-c-22-c-3-d halihazır Paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu,

2-2014 Mali Yılı Performans Programı

3-Yetki Verilmesi(Gayrimenkul Satışı)

04.09.2013 ÇARŞAMBA : 

1-İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mahallesi , 2179 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-4-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm- Eğitim Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları onları Raporu,

2- Tahsis (Yüreğir İlçe Milli Eğitime) 

05.09.2013 PERŞEMBE : 


1- İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmarAB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu,

06.09.2013 CUMA : 

1- İlçemiz Köprülü (PTT Evleri) Mahallesi, 10206 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-c-1-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu,