Ağustos 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı 


                                              Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 01-02-05-06 ve 07
                             AĞUSTOS 2013 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır. 
                             Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
 
                                                                                                                                      Mahmut ÇELİKCAN 
                                                                                                                                        Belediye Başkanı 


01.08.2013 PERŞEMBE : 

1-İlçemiz Köprülü(PTT Evleri) Mahallesi, 1526 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-b halihazır paftasında imar Planı Değişikliği,

2-Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 1103 ada 32 ve 35 nolu parseller ile 11440 ada 1 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, 

02.08.2013 CUMA : 

1- Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4967 ada 68 nolu parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği,

2-İlçemiz Abdioğlu-Gemisuru(Düzce) Mahallesi, 257 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-15-b-2-c ve 034-b-15-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği, 

05.08.2013 PAZARTESİ : 

1- İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mahallesi , 2179 ada, 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-4-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm- Eğitim 
Kültür Spor-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları komisyonlarını Raporu, 

06.08.2013 SALI : 

1- İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) Mahallesi , 3063 ada, 29 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-3-a ve 034-b-03-b-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmarAB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu 
komisyonları Raporu, 

07.08.2013 ÇARŞAMBA; 

1-Otopark Ücreti ile ilgili Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları Raporu,