Mayıs 2013 Meclis Tutanak Özetleri

T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 06.05.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 17.00’de
KATILANLAR : 26
KATILMAYANLAR : 1
MAZERETLİ : 10
Belediye Meclisinin 06 MAYIS PAZARTESİ günü saat 17.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Hıdır BAHÇE, Murat TÜRK, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması,Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, İrem SÜLÜ, Mustafa ÇOBAN, Serkan ÖZDEMİR, Ahmet YÜZKECCİER, İbrahim LEBA, Necmettin ATAY, Bahtiyar BALABAN ve Uğur İsa CEYLAN'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.04.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce; MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Sinekle Mücadele için Yüreğir Belediye Meclisi olarak hepimiz size destek verdik. Fakat bir netice alamadık. Kışla'nın otoban'a yakın bölümü, Atlı Spor Kulübünün alt tarafı, Özgür Mahallesinin kanal tarafı, mahallesi Sinekle mücadelenin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi vermenizi talep ediyorum.
Yakın zamanda Yahşiler köyünden Mustafa ALTAN adında bir askerimiz şehit düşmüştür. ailesine başsağlığı diliyorum. Mevcut veya yeni yapılacak olan bir parka isminin verilmesini teklif ediyorum.dedi.
Meclis 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ; Parka şehit isminin verilmesi ile ilgili teklifinizi yazılı vermeniz gereklidir.dedi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı, Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlığın 06.05.2013 gün ve 309 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 17.04.2013 gün ve 106 sayılı kararı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği -Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 07.05.2013 günü Saat: 17.00’de toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.15.de
Mehmet YILDIZ Ömer AYGÜN Enver DALKIRAN
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Meclis 1.Başkanvekili
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 07.05.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :SALI 17.00’de
KATILANLAR : 35
KATILMAYANLAR : 1
MAZERETLİ : 1
Belediye Meclisinin 07 MAYIS SALI günü saat 17.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Hasan KARAOĞLU'nun mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.05.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Şehit düşen Mustafa ALTAN'ın Mevcut veya yeni yapılacak olan bir parka isminin verilmesini ile ilgili teklifini yazılı olarak verdi.
Meclis 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ; Veysel Beyin vermiş olduğu Parka şehit isminin verilmesi ile ilgili önerisi için gerekli resmi çalışmalar yapılacaktır.
Ayrıca Veysel Bey dün sinekle mücadele ile ilgili sorunu hakkında Sayın Başkan Yardımcımız Ertuğrul BOZKURT gerekli açıklamayı yapacak.dedi.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul BOZKURT; Bildiğiniz gibi sinekle mücadele işinde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz. Asıl görev Büyükşehir Belediyesinindir, biz takviye çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 21 personelimizi görevlendirdik. Bu personellerimiz sağlık taramasından geçtiler. Son çıkan yasaya istinaden bu personellerin belirli bir süre çok ciddi bir eğitim görmeleri gereklidir. Bu eğitim sonucunda alacakları sertifikadan sonra sinekle mücadele çalışmaları başlanacak.
Bizim Büyükşehir Belediyesi ile şöyle bir sözleşmemiz var; Büyükşehir Belediyesi haftada 1 gün mahallelere giriyor. Bizde haftanın başka bir gününde gireceğiz. Aslında bu ay uçkun çalışmalarına başlanacaktı. Fakat havaların birden ısınmasından dolayı başlanamadı. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmaya başlayacağız. Larva ile mücadeleyi Büyükşehir Belediyesi yapmıştı. Yine bu çalışmaya ayda bir defa yapmaya devam edecek.
Bizim düşüncemiz inşallah Yüreğir'de bu yıl yapılacak larva ve uçkun ilaçlama çalışmalarında çok büyük bir sıkıntı olmayacak.dedi.
MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Parka şehit isminin verilmesi ile ilgili teklifin yasal çerçeve içerisinde meclis gündemine alınıp, komisyonlara havale edilmesini teklif ediyorum.dedi.
Meclis 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ; Veysel Beyin teklifini düzelterek MHP,CHP ve Ak Parti gurupları adına ortak teklif olarak gündemin 2.maddesine alınmasını teklif ediyorum.
Teklif Oybirliği ile kabul edilmiştir.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4959 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-d ve N34-b-02-b-2-a halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 07.05.2013 gün ve 311 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Parka Şehit İsminin verilmesi ile ilgili Başkanlığın 07.05.2013 gün ve 312 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 08.05.2013 günü Saat: 17.00’de toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.15.de
Mehmet YILDIZ Mustafa ÇOBAN İrem SÜLÜ
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Meclis 1.Başkanvekili
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 08.05.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00’de
KATILANLAR : 35
KATILMAYANLAR : 1
MAZERETLİ : 2
Belediye Meclisinin 08 MAYIS ÇARŞAMBA günü saat 17.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Hasan KARAOĞLU ve Hıdır BAHÇE'nin mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.05.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Şahsım ve grubum adı söz almış bulunmaktayım. Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinde Emlak Servisinde çalışan bir personel tarafından bazı kişilerin borçlarının silindiği yönünde bir takım notlar okudum. Bunun aslı varmı, bu konu ile ilgili herhangi bir işlem yapıldımı? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa bu belediyemiz adına çok vahim bir durumdur.
Yaklaşık 8 aydır aramızda bulunmayan Muhammet YALÇIN arkadaşımızın ne amaçla görevine gönderilmediğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Hukuka güvenmek istiyoruz. Ama hukuk sanırım çifte standart yapıyor. Muhammet Bey arkadaşımız ne yetkili nede delilleri karartacak bir arkadaşımız değildir. 50 binin üzerinde vatandaşın oyu ile buraya meclis üyesi seçilmiştir. Kendisi bir olaydan dolayı içeri alınmış ve daha sonra dışarı çıkmış ve maalesef meclise dönmeme gibi bir süreç yaşanmakta. Biz bu sürecin hukuki değil bir takım özellikle siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya gerek sizin gerekse Vali Beyin samimi bir şekilde yaklaşmanızı istirham ediyoruz.
Buradan bir çok kez gerek Büyükşehir meclis üyeleri gerekse bizler tarafından Adana'da bir kentsel dönüşüm programı uygulandı. Bununla birlikte şehir stadının Büyükşehir Belediyesinin şantiyesinin oraya taşındığını duyduk ve çok sevindik. Lakin mevcut stadın yeri TOKİ tarafından bir firmaya AVM ve rezidans yapılması yönünde karar çıktığı da bilinmekte. Adana'da orada yapılması gereken en güzel planlardan birisi kent meydanı yada Yeşil Alan olmalıydı. Ama maalesef iktidarın gücünü kullanalım derken, iktidar kendi gücünü başka yönlerde kullanmaya başladı.
5 yılın sonuna geliyoruz. İktidarı ve muhalefeti ile Yüreğir'de Hilton-Sa'nın orada kent meydanı yapalım dedik. Sayın Başkanım bizim gücümüz yetmez dediniz. İktidarsınız gücünüz yetebilir. Mevcut stadın yerine yapılacak AVM ve rezidans için olmaması yönünde fikir ve düşüncenizi sundunuz mu?
İktidar olursak Adana'ya çok fazla şeyler yapacağımızı söylemiştik. Geçen gün havaalanına giderken alt geçitte bir trafik sıkışıklığı sorunu yaşadık. Adana'da bir bakanımız olsa bunları düzeltiriz dedik. Bakanımızda oldu. Ama maalesef hizmet yapma noktasında katma değer olarak buraya fazla birşey yapamadığımızı gördük. Bu altgeçitlerin üstü kapatılabilir, birtakım ek bütçeler yapılarak şehir içi trafiğin sıkışmaması adına daha güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum.
Bu konuları anlatırken özellikle Şehir stadının, Emlak Servisindeki olayın ve Muhammet YALÇIN arkadaşımız ile ilgili konulara daha ciddi ve duyarlı davranmanızı arzu ediyorum.dedi.
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Bende Ertan Beyin bahsetmiş olduğu konuya birkaç ekleme yapmak istiyorum. Muhammet YALÇIN arkadaşımız 8 aydır görevine iade edilmiyor. İçişleri Bakanlığının yazmış olduğu yazıyı aldım. Burada içişleri Bakanı Anayasanın 127.maddesi 5393 sayılı Belediyeler yasasının 47.maddesine istinaden Muhammet YALÇIN arkadaşımızı görevinden uzaklaştırdığını yazmaktadır. Anayasanın 127.maddesi Mahalli İdarelerin vesayet altında olduğu ile ilgili ve görevleri ile ilgili bir suç işlendiği takdirde ilgili kanunda ilgili maddesine istinaden görevi ile bağdaşmayan görevi ile ilgili bir suç işlediği takdirde görevinden uzaklaştırılacağına dair burada net ve açık hükümler var. Muhammet YALÇIN burada meclis üyeliği yapmaktadır.
5393 sayılı kanunun belediye organları ile ilgili kısmında Belediye organlarının 3 kısımda oluştuğu, 1 belediye meclisi, 2.belediye encümeni 3.belediye başkanı olduğuna dair ana hükümler var. Muhammet YALÇIN arkadaşımız bunlardan Belediye Meclisi üyesidir. Kendisi Belediye Meclis Üyeliği görevi esnasında herhangi bir görevi kötüye kullanma varsa onu kabul ederiz. Ama bize intikal eden Arkadaşımızın Meclis üyeliği esnasında yaptığı bir suç olduğu yönünde bilgi almadık. Bu arkadaşımız Belediye Encümen Üyeliği yaptı. Bu görevi esnasında herhangi bir ihaleye fesat karıştırmak veya herhangi bir alım-satıma müdahil olmak gibi bizim bilmediğimiz bir şey varsa onu da duymak isteriz. Burada İçişleri Bakanı kendisi ile ters düşen kasıtlı, art niyetli tamamen hukuksuz bir ifadeye dayandırarak bu arkadaşımızı burada göreve başlatmamaktadır. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bunun ancak siyasi münazarası vardır. Bizim meclisimizin aritmetiğini herkes biliyor. Bu güne kadar burada tüm çalışmalar uyum içerisinde yürütüldü. Bu güne kadar Yüreğir'in ve Yüreğirliğinin hakları korunma noktasında hiçbirimizin bir itirazı olmadı. Buradaki Muhammet YALÇIN arkadaşımızın görevden uzaklaştırma kararında haksızlık yapıldığına inanıyorum. Örneğin Büyükşehir Belediye Meclisi 1.Başkanvekili Mustafa TUNCER arkadaşımızda rüşvetten dolayı hale mahkemesi sürüyor. Ama kendisi görevine devam ediyor. Kanunen devam etmesi de gerekir. Bir insan kesin hüküm alınıncaya kadar suçsuzdur. Kaldı ki Muhammet arkadaşımızın bunlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Yani Muhammet YALÇIN Yüreğir Belediyesi Meclis Üyeliği esnasında Yüreğir sınırları içerisinde kayıtlara geçen şikayet konusu olmuş herhangi bir faaliyeti yoktur. Sizden en kısa zamanda İçişleri Bakanlığına bunları açıklayan bir yazı yazmanızı rica ediyoruz.
Sayın başbakanın şahsen çok hoşuma giden "Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayın" sözünü burada söylemek istiyorum. Bizde haksızlıklar karşısında susmayalım. İçişleri Bakanlığına yazı yazarak görüş isteyelim. Ondan sonraki yol haritamızı belirleyelim.dedi.
Başkan Bey; Emlak servisindeki olayla ilgili olarak; Biz her yazılana inanacak olsaydık, Türkiye'de ne yönetici bulurduk ne de adam kalırdı. Bu "it ürür kervan yürür" sözü var. Yazacaklar çizecekler ama bu hizmet yürüyüşü devam edecek. Sizlerde Adana'da kimlerin nasıl yazı yazdığını biliyorsunuz. Bunları kayda alsaydık burada adam kalmazdı. Yerel basında yazılan haberlere bakarsanız Adana'da % 99 hiç namuslu adam yok. İftira atmak bu kadar kolay olmuş. Davalar açıyoruz. Bu davaların süreci vardır. Bunların farklı düşünceleri var. İnsanlar kişisel husumetlerini siyasiye döküyorlar. Ben bunları dikkate almıyorum. Bizim burada bunları konuşmamıza bile gerek yok. Burada yargı var. Yargıya verirsiniz, yargı gereğini yapar. Emlak servisinde böyle bir şeyin olması mümkün değildir.
Kaldı ki yeni yaptırdığımız programda eskiden olan eksik ve aksaklıkları engellemek ve kontrol sistemini daha da güçlendiren bir mekanizma kurdurduk. Bizden önceki dönemlerde varsa onu bilemeyiz. Bu tip programları 10-15 senede güncelleştirme hem mevzuat açısından hem yazılım açısından gereksinim olduğu zaman devreye girer bizde o tedbirleri almış durumdayız.
Muhammet Beyin durumu ile ilgili olarak bizim yazı geldiği zaman haberimiz olmuştur. Bizden ne görüş sorulmuştur nede bilgimiz alınmıştır. Bu konu gündeme geldiği zaman Bakanlık bir gazete haberine istinaden soruşturma açıyor ve arkadaşımızı açığa alınıyor. Biz konu hakkında bakanlığa bu arkadaşımızın dava konusunun belediyemizle ilgili olmadığı yönünde bir yazı yazdık. Bunu yazmak benim görevim değil, ama yinede yazdık. Burada bakanlık olaya resen el koymuş. Biz gerekli yazıyı yazmışız. Burada daha fazla yapacak bir konumumuz yoktur. Burada hukuk var. Mecburen hukuka güveneceğiz. Bu konudaki çelişkiyi bende katılıyorum. Biri görevine devam ederken diğeri açığa alınıyor. Ama bunu düzeltecek makam biz değiliz. Aynı makam beni de
sorguluyor, hakkımda da soruşturma açıyor, savunmamı istiyor. Benim hakkımda da soruşturma açılıyor.
Geçenlerde İçişleri Bakanlığının yaptığı bir istatistik yayınladı. Bu istatistiklere göre iktidarın belediye başkanlarına daha çok dava açıldığı belirtiliyor. Biz Muhammet Bey için Bakanlığa gerekli yazıyı yazdık.
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Bu yazıyı tekrar yazalım. Gerekli açıklamaları belirtelim. Tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Bu konumda bizim arkadaşımız değil, sizde diğer guruptaki arkadaşlarda olsa aynı hassasiyeti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum.dedi.
Başkan Bey; Bu yazının son tarihi olan Bu ayın 20'sini bekleyelim. Gelen yazıya göre tekrar bir yazı yazmamız gerekirse yazalım.
Farklı uygulamalara bende karşıyım. Bu konu bizim yetkimizi aşan bir konudur. dedi.
MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Bakanlık bu arkadaşımızı gazete haberine istinaden açığa aldığını söylediniz. Bence bu konuda söylenecek çok söz var.
Başkan Bey; Bakanlık gazete haberini ihbar kabul edip, valiliğe talimat veriliyor. Valilikte soruşturma ve inceleme sonucunda ve savcılıktan aldığı bilgiler doğrultusunda Bakanlığa bilgi veriyor. Bu çalışmalar neticesinde Bakanlık açığa alınması gerektiğini bildiriyor. Olayı çarpıtıp polemik yaratmayalım. Tabi ki arkadaşımız sadece bir gazete haberi ile açığa alınmamıştır.
CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ; Bu konunun gündeme gelmesinin sebeplerinden biri aynı suçtan ve aynı davadan yargılanan Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ve ilçe meclis üyesi olan bir arkadaşımız ile bürokrat arkadaşlarımız görevlerine iade ediliyor. Nedense daha önce çıkmasına rağmen Muhammet YALÇIN arkadaşımızın uzaklaştırması halen devam ediyor. Bu bizim aklımıza soru işareti getiriyor. Biz sizin bu konuyla ilgileneceğinizi söylediğiniz için bu sürede konuşmadık.
Başkan Bey; Bu konuda farklı uygulamalara ben karşı olduğumu söylemiştim. Bu ay gelen yazıya göre gerekirse emsal göstererek tekrar bir yazı yazabiliriz. Bu konunun 8 aydan sonra şu an gündeme gelmesini anlamış değilim.
CHP Meclis üyesi Necmettin ATAY; Sizin yazmış olduğunuz yazı kaç ay önce yazılmıştır. Bunu öğrenmek istiyorum. Dedi.
Başkan Bey; Biz yazıyı 4 ay önce yazdık. Biz konuyu valilik ile şifai görüşsek de kararı veren bakanlıktır. Valilikten o zamanki savcılık kanalı ile bilgi ve belgeleri istemişler. Valilikte İçişleri Bakanlığının taşradaki temsilcisi olduğu için de alıp bu bilgiler bakanlığa göndermiş. O zaman bu karar bizim içinde sürpriz olmuştu. Çünkü aynı konumdaki bir başka kişi görevine dönüyor fakat Muhammet Bey dönemiyor. Biz Ertuğrul bey ve Muhammet beyle bu konuları istişare ediyoruz. Şuan 20 mayıs'ta gelecek yazıyı bekliyoruz. Mahkeme Ayın 12'sinde ise muhtemelen 20 mayısta bu kararı kaldıracaktır.
Belediye Başkanı ile meclis üyesinin pozisyonu farklıdır. 657'ye yada iş kanununa tabi olanın iş pozisyonu farklıdır. 657'ye tabi olan devlet memuru tutukluluğu kalktıktan sonra hemen görevine başlar. Devlet Memuru resen başladığı için onun bir sıkıntısı yok. Bahsettiğiniz diğer meclis üyesi ile aynı konumda olan Muhammet beyin durumunu kabul edebiliriz. Bunların konumu aynıdır.
Stat ile ilgili bizim önümüze gelmiş bir bilgi yoktur. Sadece ihalesinin 10 nisanda yapıldığını biliyorum.
Kent Meydanları Büyükşehir'in görevindedir. İlçe belediyelerinin boyutunu çok aşar. Biz kentsel dönüşümle oradaki rantı arttırarak kent meydanını da yapmayı düşündük. İlan ettiğimiz bu dönüşümü garip bir şekilde gerekçesini ortaya koymadan iptal edilip edilmediği bile belli değil. Mahkemeden dönüşüm devam ediyor ama planı iptal ettik gibi bir karar çıktı. Haliyle iptal oldu. Bu süreç sekteye uğramış oldu.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; 09.03.2013 günlü meclis toplantısına Tahsis ile ilgili dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; Tahsis İptali ve Yeni Tahsis ile ilgili Başkanlığın 08.05.2013 gün ve 314 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği -Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Başkan Bey; Ertan beyin bahsettiği Emlak ile ilgili bir bilgi notu söylemek istiyorum. Biz programı yaptıktan sonra ciddi oranda tahsilatımızla ilgili artışlar oldu. Yazılım ve donanımla ilgili güvenliği kontrolü ve denetimi arttırdığınız zaman geçmiş dönemdeki manuel sistemlerin tersine herşey elektronik ortamda olduğu için eksik hesaplama yada silme gibi şansınız olmuyor. Bu bahsettiğiz işlemler eski dönemdeki sistemlerin eksikliklerinden kaynaklı olarak yapılmış olabilir. Fakat bizim yaptığımız bu sistemde böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu tür şeyleri yazanlara gerekli cevapları vermemiz gerekiyor. Tepkimiz söyleyen olarak sizlere değil, bunları yazanlaradır. Böyle bir suistimal varsa savcılığa vereceksiniz. Bizde gidip hesabını vereceğiz.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 09.05.2013 günü Saat: 17.00’de toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.40.da
Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK İrem SÜLÜ
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediye Başkanı
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 09.05.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :PERŞEMBE 17.00’de
KATILANLAR : 36
KATILMAYANLAR : 1
MAZERETLİ : 1
Belediye Meclisinin 09 MAYIS PERŞEMBE günü saat 17.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Hasan KARAOĞLU'nun mazeretli olmasına rağmen olmasına rağmen oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.05.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce; MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Sinekle mücadele ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü koordine edilip, konteynırlar elden geçirilirse iyi olur.
Başkan Bey; Sağlık Müdürlüğü ilaçlamada çalıştıracağız elemanlara görecekleri eğitimden sonra sertifika verilecek. Sertifikalar alındıktan sonra Belli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları başlayacak. Larvanın, çöplerin ve ıslak yerlerin olduğu bölgeler, evlerin içi ve kanalizasyon gibi noktasal bölgelere ilaçlamalar yapılacak. Bölgeler coğrafi uydu sisteminden kaydediyor. Bu bilgiler elimizde kullanılmak üzere gelecek yıl içinde gerekli oluyor. Bu farklı bir uygulama inşallah bütün Adana'ya bunu uygularlar. Büyükşehir yinede buralara girecek yeterli olmadığı için biz bu çalışmaya başlayacağız. İnşallah bu ayın ortalarından sonra rahatlama olacaktır.dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; 10.05.2013 günlü meclis toplantısına 3.madde olarak İlçemiz Havutlu Mahallesi ile ilgili imar Planı Değişikliği dosyasının ilavesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; Tahsis ile ilgili Başkanlığın 08.05.2013 gün ve 316 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği -Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 10.05.2013 günü Saat: 10.00’da toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 17.15.de
Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK İrem SÜLÜ
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediye Başkanı
T.C.
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 10.05.2013
TOPLANTI GÜN VE SAAT :CUMA 10.00’da
KATILANLAR : 36
KATILMAYANLAR : 1
MAZERETLİ : 1
Belediye Meclisinin 10 MAYIS CUMA günü saat 10.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hıdır BAHÇE , İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Hasan KARAOĞLU'nun mazeretli olmasına rağmen olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 09.05.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçmeden önce söz alan, MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Bildiğiniz gibi Süleyman Vahit Cad., Koza ve Çukurova bulvarı 4 yıldır defalarca söylememize rağmen yılan hikayesine döndü.
Sabah Koza bulvarından geçemedim. ASKİ burada 6-7 ay önce bir çalışma yapmış. Bu çalışmadan dolayı 80-90 santim derinliğinde çukurlar oluşmuş.
Çukurova caddesinde Büyükşehir Belediyesi kaldırım çalışması yaptı. 2 senedir hala çalışmalar bitmedi.
Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi var. Sizin bu konuları meclis gündemine getirmenizi rica ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yüreğir'le pek ilgilenmiyor ama inanın durum içler acısı. Sizin ve Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşların bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum.dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Ömer AYGÜN; 10.05.2013 günlü meclis toplantısına 3.madde olarak İlçemiz Havutlu Mah., 4.madde olarak İlçemiz Cumhuriyet(Yamaçlı) Mah. 5.madde olarak İlçemiz Doğankent Mahallesinde İmar Planı Değişikliği dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı, Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlığın 10.05.2013 gün ve 321 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği -Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Bitüm Alımı ve Kredi Kullanılması ile ilgili Başkanlığın 10.05.2013 gün ve 322 sayılı yazısı ekinde gelen Fen İşleri Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 1083 sayılı yazısı okunmasından sonra;
Başkan Bey; Burada daha önce aldığımız ve kullanamadığımız kredileri değerlendireceğiz. Örneğin daha önce Kilitli parke taşı ve makine alımı ile ilgili aldığımız kredinin tümünü kullanmadık. Onların niteliği ayrı olduğu için bu kredileri alıp asfaltta kullanamıyoruz. Bu nedenle İller Bankası bitim alımı ile ilgili yeniden yetki verilmesini istiyor. Bu yetki ile bitim alabileceğiz. Örneğin kilitli parke taşı alımında 11-12 trilyon gibi bir kredimiz vardı. Bunun 2 milyonunu kullanmadık. Yaklaşık maliyetini yaklaşık 11 trilyon olarak gönderdik. İhaleden sonra 8 trilyona düştü. Haliyle kalan kısmı kullanmamış olduk. Burada vasfı değiştiği için yeniden yetki alınması gerekiyor. dedi.
Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz Havutlu Mahallesi, 213 ve 1533 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-08-d-1-d halihazır paftasında İmar Planı değişikliği ile ilgili Başkanlığın 10/05/2013 gün ve 323 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 4689 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan;
CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Ben imarla ilgili konuşmak istiyorum. Burada inşaat yapacak vatandaş imar durumu istiyor. İmar'daki arkadaşlar ise tamamen kanuna ve tüzüğe aykırı kendince yorum yaparak vatandaşı zarara sokacak şekilde gereksiz ilgisiz talepte bulunuyorlar.
İmar durumu; o arsada hangi şekil ve şartlarda inşaat yapılacağı ile ilgili bilgilendirme resmi yazısıdır. İmar Müdürlüğündeki arkadaşlar Vatandaşlar imar durumu isterken beraber hemen tapu kadastroya git aplikasyon krokisini al öyle gel diyorlar. İmar durumu, inşaat yapmak için, mahkemeye verilmek veya bankaya kredi almak için istenir. Aplikasyon krokisi ile imar durumu yada imar çapının ne alakası var. Aplikasyon krokisi inşaat yapılırken mutlaka alınması gereklidir. Bu konuyu daha önce İmar Müdürü ile görüşmüştüm. O zaman gözden kaçtığını söylemişti. Ama vatandaş imar durumu almaya gittiği zaman yine aşağıdaki personel keyfi bir şekilde aynı şeyi talep ediyor. Sanki burada müdür yok, başkan yardımcısı yok. Keyfi çalışma yapılıyor.
Bakanlık İmar Yönetmeliğinde kesinlikle bununla ilgili hiçbir yazı yok. Vatandaşın alacağı imar çapı belediyeye 18 lira ödeyerek alabiliyor. Fakat arkadaşlar vatandaşı Aplikasyon Krokisi için kadastroya gönderdiklerinden 400-500 liraya mal oluyor. Burada işler sorumsuzca yürüyor.
Aylar önce plan kote için konuşmuştuk. Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğinde böyle bir şey yok. Bunun için Büyükşehir belediyesi imar yönetmeliğinde olduğundan dolayı sebep olarak gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin üstünde değildir. Bakanlık İmar Yönetmeliği ile ilgili yorum yapamazsınız. Yönetmelikte Plan Kote istenmiyor.
Burada imar müdürü mimar olmayınca, Şehir plancısı veya teknik olmayınca bunları anlamıyor. Az önce aşağıda buna benzer olay olduğu için mecliste konuşma gereği doğdu.
Sonuç olarak , Plan kote şart değildir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği bu konuda esastır. Bakanlığın yönetmeliği bağlayıcıdır. Hiçbir Belediyenin çıkardığı yönetmelik onun üstünde değildir. Özellikle bu konulara hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Burada vatandaşın mağduriyeti söz konusudur. Burada belediyenin zararı var menfaati yoktur. Dedi.
Ak Parti Meclis Üyesi Murat TÜRK; Zeynel Beyin söylediğini düzeltelim Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği henüz yürürlüğe girmedi. Şu an hala eski Büyükşehir imar Yönetmeliği geçerlidir. Biz yeni İmar Yönetmeliği hazırladık. Bakanlığa gönderdik onaylanırsa yenisi geçerli olacaktır. Onaylanmazsa Tip imar yönetmeliği geçerlidir.
Başkan Yardımcısı Burhan ÜLGER; Aplikasyon Krokisini arsa içerisinde bina olup olmadığını öğrenmek için istiyoruz. Bunu her zaman değil, gerekli olduğu zamanlarda istiyoruz.dedi.
Başkan bey; Murat Bey ve Burhan Beyden gerekli açıklamaları aldık. Burada keyfi çalışma yoktur. Bu söyleminizi kabul etmiyorum. Ama eleştirinizi alırız. Gerektiğinde bu tip olaylarla ilgili sizden zaten bilgi istiyoruz. Meclis sonrasında konu ile ilgili olarak, Burhan Beyin, İmar Müdürünün ve sizin olduğunuz bir toplantıda eksik ve aksaklıklar konuşulur. Sonra uygulamanın nasıl olması gerektiği yönünde düzenleme yapılır. Dedi.
Görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Altyapı Hizmetleri-Eğitim Kültür Spor ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet(Yamaçlı )Mahallesi, 10289 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-02-b-3-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 10.05.2013 gün ve 325 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 4691 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 5.maddesini oluşturan; İlçemiz Doğankent Mahallesi, 298 ada 1 ve nolu parseller, 303 ada 1 nolu parsel ve 304 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-17-b-1-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 10.05.2013 gün ve 326 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 4690 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Çevre ve Sağlık komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 03.06.2013 günü Saat: 17.00’de toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 10.50.de
Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK İrem SÜLÜ
Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediye Başkanı