Temmuz 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı 


                                         Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 01-02-03-04 ve 05
                         TEMMUZ 2013 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır. 
                        Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                        Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                              Mahmut ÇELİKCAN 
                                                                                                                                  Belediye Başkanı 


01.07.2013 PAZARTESİ: 

1-İlçemiz Karşıyaka(Yenidoğan) Mah. 3063 ada 29 nolu parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, 

02.07.2013 SALI : 

1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mahallesi , 1071 ada, 392 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-04-d-1-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel DönüşümEğitim Kültür Spor- Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonları raporu, 

03.07.2013 ÇARŞAMBA : 

1- İlçemiz Misis (Yakapınar) mahallesi, 887, 1403 ve 1408 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 035-A- 03-C-2-B halihazır paftasında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkilerDeprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gece kondu Komisyonları raporu, 

04.07.2013 PERŞEMBE : 

1-Tahsis ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-Altyapı Hizmetleri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları Raporu, 

05.07.2013 CUMA : 

1- İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mah. 2179 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 

2-Meclis Tatili