Haziran 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı 


                                        Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 03-04-05-06 ve 07 
                        HAZİRAN 2013 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır. 
                       Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                      Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                            Yaşar TURAN
                                                                                                                         Belediye Başkanvekili 


03.06.2013 PAZARTESİ: 

1-İlçemiz Cumhuriyet(Yamaçlı )Mahallesi, 10289 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-02-b-3-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu, 

04.06.2013 SALI : 

1-Parka Şehit İsminin Verilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler-İnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Çevre ve Sağlık isyonları Raporu, 

05.06.2013 ÇARŞAMBA : 

1-İlçemiz Havutlu Mahallesi, 213 ve 1533 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-08-d-1-d halihazır paftasında İmar Planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Altyapı Hizmetleri-Eğitim Kültür Spor ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları Raporu, 

06.06.2013 PERŞEMBE : 

1-İlçemiz Doğankent Mahallesi, 298 ada 1 ve nolu parseller, 303 ada 1 nolu parsel ve 304 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-17-b-1-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Çevre ve Sağlık komisyonları Raporu, 

07.06.2013 CUMA : 

1-Tahsis ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,