Mayıs 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı ../04/2013

 
                                        Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 06-07 ve 08 
                     MAYIS 2013 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda
                     toplanacaktır. 
                                      Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                      Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                    Mahmut ÇELİKCAN
                                                                                                                      Belediye Başkanı


06.05.2013 PAZARTESİ;

1-2012 Mali Yılı Kesin Hesabı, Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı
,
07.05.2013 SALI;

1- İlçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 4959 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-d ve N34-b-02-b-2-a halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmarKanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları Raporu, 

08.05.2013 ÇARŞAMBA;

1- Tahsis İptali ve Yeni Tahsis ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği -Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları Raporu,