Nisan 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660-
Konu:Meclis Toplantısı ../03/2013

                                Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 01-02-03-04 ve 05 
                  NİSAN 2013 tarihlerinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır. 
                              Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                              Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
                                                   

                                                                      Mahmut ÇELİKCAN
                                                                      Belediye Başkanı
01.04.2013 PAZARTESİ;

1-2012 Yılı Faaliyet Raporu,

2- Tahsis İptali ve Yeni Tahsis(Adana Özden Amatör Spor Kulübü Derneği) ile ilgili AB ve Dış İlişkiler-Tarife-Çevre ve Sağlık ile Plan Bütçe komisyonları raporu, 

02.04.2013 SALI;

1-İlçemiz Kışla Mahallesi 6 ha alanda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde bulunan, Köprülü (Kışla) Mahallesi 9049, 9050, 9051, 9052,9053,9054,9055,9057, 9058,9059,9060,9061 ve 9063 nolu adalar onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-1-b ve N34-c-22-c-1-c halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Kentsel Dönüşüm-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları ile Plan Bütçe Komisyonları raporu, 

03.04.2013 ÇARŞAMBA;

1- İhtisas Komisyonları Seçimi 

2-Encümen Üyesi seçimi 

04.04.2013 PERŞEMBE ; 

1-Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması,

2-İlçemiz Solaklı Mahallesi 190 ada,9 nolu parsel ve 191 ada 60,61, ve 62 nolu parseller onaylı  1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar ile Mesken ve Gecekondu komisyonları raporu,

05.04.2013 CUMA; 

1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mahallesi 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D  halihazır paftasında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-Altyapı Hizmetleri ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları raporu,