Mart 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-
Konu:Meclis Toplantısı .../02/2013


                                 Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04-05-06-07
                    ve 08.MART 2013 tarihlerinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda 
                   toplanacaktır. 
                               Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                        Mahmut ÇELİKCAN
 
                                                                                      Belediye Başkanı


04.03.2013 PAZARTESİ ; 

1-Okullar Hayat Bulsun Projesi doğrultusunda okulların talepleri ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar  ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu, 

05.03.2013 SALI ; 

1- İlçemiz Köprülü(Karacaoğlan) Mahallesi 1588 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-d halihazır  paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-Altyapı Hizmetleri ile Deprem ve  Doğal Afetler Komisyonları Raporu

06.03.2013 ÇARŞAMBA;

1- İlçemiz İncirlik Mahallesi 1235,2051 ve 2636 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 15 U-II- ve 16 UIII halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve 
Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonları Raporu, 

07.03.2013 PERŞEMBE ; 

1- İlçemiz Karşıyaka(Atakent) Mahallesi 4902 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan kısım  onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-03-A-2-D halihazır paftasında İmar Plan Değişikliği ile Bayındırlık  İmar-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm ile Mesken ve Gece Kondu Komisyonları Raporu,

08.03.2013 CUMA ; 

1-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Üye Seçilmesi,