Şubat 2013 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-
Konu:Meclis Toplantısı ../01/2013


                              Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04-05-06-07 
                  ve 08.ŞUBAT.2013 tarihlerinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda 
                  toplanacaktır. 
                             Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                              Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                       Mahmut ÇELİKCAN

                                                                                                        Belediye Başkanı 


04.02.2013 PAZARTESİ ; 

1- 200.000,00.¨ 'nin Aktarılması ile ilgili Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor-KanunlarHalkla İlişkiler-İnsan Haklar omisyonları Raporu,

2- Okullar Hayat Bulsun Projesi doğrultusunda okulların talepleri,

05.02.2013 SALI ; 

1- Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili Plan Bütçe-Ulaşım-Çevre ve Sağlık-Mesken ve  Gecekondu Komisyonları Raporu,

06.02.2013 ÇARŞAMBA;

1- İlçemiz Solaklı Mahallesi 190 ada 9 nolu parsel ve 191 ada 60,61 ve 62 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Ab ve Dış İlişkiler-Tarife-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları Raporu,

07.02.2013 PERŞEMBE ; 

1--İlçemiz Köprülü(Karacaoğlan) Mahallesi 1588 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-d  halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği,

08.02.2013 CUMA ; 

1- İlçemiz İncirlik Mahallesi 1235,2051 ve 2636 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 15 U-IIve 16 U-III halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği,