Ocak 2013 Dönemi Meclis Gündemleri


T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-
Konu:Meclis Toplantısı                          .../01/2013
         

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 07-08-09-10 ve 11.OCAK 2013 tarihlerinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.     
    Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

  Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.                                                                                   Mahmut ÇELİKCAN

                                                                                    Belediye Başkanı 


07.01.2013 PAZARTESİ  ;  

 1- Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı

08.01.2013 SALI  ; 

1-Belediye Teşkilatı Yönetmeliği ile ilgili   Kanunlar-Plan Bütçe-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu  omisyonları Raporu
 
09.01.2013 ÇARŞAMBA;

1-Sözleşmeli Personel Ücreti
 

10.01.2013 PERŞEMBE  ;  

1-İlçemiz Solaklı  Mahallesi  190 ada  9 nolu parsel ve 191 ada 60,61 ve 62 nolu parseller  onaylı 1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili   Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu

11.01.2013 CUMA  ;  

1-Arsa Satışı ile ilgili   Tarife-AB ve Dış İlişkiler-Altyapı Hizmetleri ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları Raporu

2-Denetim Komisyonu,