Aralık 2012 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                   ../11/2012

            

                                                                                                       

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 03-04-05-06 ve 07.ARALIK 2012 tarihlerinde Saat:17.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                           Mahmut ÇELİKCAN

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı


03.12.2012 PAZARTESİ  ; 

 1-Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Ödeneği,

2-Geçici İşçi Vizesi,

04.12.2012 SALI  ;

1-İlçemiz Karşıyaka (Tahsilli) Mahallesi  9860 ada 8 ve 9 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-3d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili   BAYINDIRLIK İMAR-EĞİTİM KÜLTÜR SPOR-KENTSEL DÖNÜŞÜM-DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONLARI RAPORU,

2-Maktu Mesai

05.12.2012 ÇARŞAMBA;

1-İlçemiz Köprülü Mahallesi 1104 ada 1105 ada, 1106 ada ve 1107 ada 2,9,10,11,13,15,19,21,30 ve 32 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-b-3-b , N34-c-22-b-3-c, N34-c-22-a-4-a ve N34-c-22-a-4-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili  BAYINDIRLIK İMAR-AB DIŞ İLİŞKİLER-KANUNLAR-ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONLARI RAPORU,

06.12.2012 PERŞEMBE  ; 

 1-Arsa Satışı ile ilgili  PLAN BÜTÇE-TARİFE-HALKLA İLİŞKİLER-İNSAN HAKLARI-EĞİTİM KÜLTÜR SPOR KOMİSYONLARI RAPORU,

2-İlçemiz Solaklı  Mahallesi  190 ada  9 nolu parsel ve 191 ada 60,61 ve 62 nolu parseller  onaylı 1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili BAYINDIRLIK İMAR-ULAŞIM-ALTYAPI HİZMETLERİ-MESKEN VE GECEKONDU-İNSAN HAKLARI KOMİSYONLARI RAPORU,

07.12.2012 CUMA  ; 

1-Belediye Teşkilatı Yönetmeliği,

2-Müdür Atanması (Meclisin Bilgisine sunulması)