Kasım 2012 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-
Konu:Meclis Toplantısı
.../10/2012

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 05-06-07-08 
                   ve 09.KASIM 2012 tarihlerinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda
                   toplanacaktır. 
                                  Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır. 

                                  Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                                 Mahmut ÇELİKCAN

                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı


05.11.2012 PAZARTESİ;

1- Köprülü Mahallesi 1104-1105-1106 ve 1107 adalarda İmar Planı Değişikliği, 

06.11.2012 SALI;

1-Zabıta Yönetmeliği,
2-2013 Mali Yılı Gelirlerin Kamuya Tahsisi ile ilgili AB Dış İlişkiler-Bayındırlık İmarKentsel Dönüşüm-Çevre ve Sağlık-Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,

07.11.2012 ÇARŞAMBA;

1- Arsa Satışı,
2- Tahsis (Yakapınar)

08.11.2012 PERŞEMBE;

1-2013 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Ulaşım-Deprem Doğal AfetlerKentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu,

09.11.2012 CUMA;

1-2013 Mali Yılı Vergi Resim ve Harç Tarifesi ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Altyapı 
Hizmetleri-İnsan Hakları Komisyonları Raporu,