Ekim 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü


Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                           .../09/2012
                                                                                                                                                                                                                                                         

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 01-02-03-04 ve 05.10.2012 tarihlerinde Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                    Ömer AYGÜN

                                                                                                                                                             Belediye Başkanvekili

01.10.2012 PAZARTESİ  ; 

1- 2013 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili  Plan Bütçe- Kentsel Dönüşüm ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu, 

2-2013 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili   Eğitim Kültür Spor-Tarife-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu, 

02.10.2012 SALI  ;  

1-2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı

2-2013 Mali Bütçe Kararnamesi

03.10.2012 ÇARŞAMBA  ;  

1-2013 Mali Yılı Vergi-Resim-Harç Tarifesi

2-2013 Mali Yılı Ücret Tarifesi

04.10.2012 PERŞEMBE   ; 

1- Gelirlerin Kamuya Tahsis Kararı

2-Çalışma Yönetmeliği ile ilgili  AB ve Dış İlişkiler-Kanunlar-Deprem ve Doğal Afetler ile Plan Bütçe Komisyonları Raporu,  
05.10.2012 CUMA; 

1-İlçemiz  Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 1719 ada, 298 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli   034-b-03-a-2-c,  034-b-03-a-2-d, 034-b-03-a-3-a ve 034-b-03-a-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili   Bayındırlık İmar-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu,     

2-41 Sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği,) ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu  komisyonları Raporu,