Şubat 2013 Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 08.02.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :CUMA 10.30’da                                                                                                                                                                                                          
      KATILANLAR                             : 36

      KATILMAYANLAR                     : 1

      MAZERETLİ           : 1

Belediye Meclisinin 08 ŞUBAT CUMA günü saat 10.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı)  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması ve Murat TÜRK'ün  mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.02.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Başkan Bey; Gündeme 2.madde olarak Tarihi Kentler Birliğine Üye olmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili dosyanın alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
Tarihi Kentler Birliğine Üye olmak için Başkanlığa yetki verildikten sonra önümüzdeki ayda üyelik seçimini yapacağız dedi.  
MHP meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN;  Başak Mahallesinde yapılacak  Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verirseniz memnun olurum.dedi.
Başkan Bey; Bildiğiniz gibi Başak Mahallesinin tümünü kentsel dönüşüm alanı ilan etmiştik. Yan tarafında yaklaşık 50 dönüm kadar boş bir alan var. Buraların tümünü  bir yaptığımızda projenin sekteye uğraması söz konusu idi. Bu nedenle etap etap yapılacak. Fizibilite raporları hazırlandı. Toplu Konut İdaresi uygun görmediği için projeler değişti. Bu nedenle biraz gecikti. Yinede biz Kentsel Dönüşüme  Kışla, Karacaoğlan ve Başak olarak devam ediyoruz. Kışla Mahkeme açıldığı için biraz öne plana geçti.  Başakta birinci etap olarak boş olan 50 dönümlük yerde yapılacak. Bina olan yerdeki vatandaşlar buraya taşınacak. 2.etapta boşaltılan binalar yıkılacak ve yenileri yapılacak.  Boş olan alana belki bu yıl temel atılabilir. Temel atıldığını vatandaş gördüğünde anlaşma daha rahat olacaktır.
Karacaoğlan da ki dönüşümü boş alan için ilan etmiştik. Orada yapılaşmaya izin verilmedi. Uygulama Projelerimiz bitti. Ankara'ya götürdüler. Toplu Konut İdaresinin bir teklifi oldu; oraya rezerv konutmuş gibi yapılmamasını,  Karacaoğlan tarafında kötü olan alana 7-8 hektar daha eklememizi ve burada yapılacak konutların vatandaşa verilebileceğini söylediler. Bu ayki Büyükşehir Meclisinde bu konu görüşülecek. 50 dönüm boş olan yerde projemiz devam edecek. Böylece yan tarafı genişleterek öncelikle hak sahiplerine vermiş olacağız.  Dedi.

GÜNDEM:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz İncirlik Mahallesi 1235,2051 ve 2636 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 15 U-II- ve 16 U-III halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 08.02.2013 gün ve 10/75 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2013 gün ve 13/1053 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Ulaşım-Çevre ve Sağlık-Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesini oluşturan; Tarihi Kentler Birliğine Üyelik ile ilgili  Başkanlığın 08.02.2013 gün ve 10/76 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 04.03.2013 günü Saat: 16.00’da   toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.


OTURUM SONU:  10.45.de Mahmut ÇELİKCAN                              Fatma EVCİMİK                                İrem SÜLÜ 
      Meclis Başkanı                                         Meclis Katibi                   Meclis Katibi                                
    Belediye Başkanı    


T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

      TOPLANTI TARİHİ                   : 07.02.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :PERŞEMBE 16.00’da                                                                                                                                                                                                          
      KATILANLAR                             : 36

      KATILMAYANLAR                     : 1

      MAZERETLİ           : 1

Belediye Meclisinin 07 ŞUBAT PERŞEMBE günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı)  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması ve Murat TÜRK'ün  mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.02.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
MHP meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN;  Hatırlarsanız çarşamba günkü meclis toplantısında Sayın Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize teşekkür etmiştim.  Yine bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Mevcut Koza Bulvarı, arıtma tesisi ile Karataş Caddesi arasında yaklaşık 150 metrelik bölümün büyükşehirde geri kalan kamulaştırmaların hızlı bir şekilde yapılması talebimizdir. Tekrar koza mahallesi çıkışı, kanal üzeri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı arasındaki bölümünün de gereken çalışmalar yapılıp açılması ve Kemalpaşa bulvarına bağlanması talebimizdir. Önümüzdeki Büyükşehir Meclisinde bu alanın kamulaştırılması için meclis üyelerimiz destek olurlarsa Yüreğir Halkını ve bizleri sevindirmiş olacaklardır. 
Sayın Başkanım işimiz gereği Büyükşehir Belediyesinde yapılan işleri takip ediyoruz. Şu an 6.etabın 5000'likleri yapılıyor. Mobilyacılar sitesi, keresteciler sitesi, ve sanayi alanı olan bölgenin yatay yoğunluğunu  % 80-90 ne kadarını verebilirsek bunun hem kaçak yapılaşmayı önlemede hem de İmar Müdürlüğümüze kanunu rant sağlamada faydalı olacağını düşünüyorum. Ama maalesef  Büyükşehir Meclisinde dosyaları gelen vatandaşların talebi  % 70 ise Meclis üyeleri tarafından  % 30-40  olsun deniyor. Neden vatandaş mağdur ediliyor.  Bunu izah etmelerini istiyorum. Şuan isim vermek istemiyorum.  Bundan sonra Büyükşehir Belediye meclis üyelerinden kim böyle davranırsa bunu kamuoyuna ifşa edeceğim. Bugün isim vermiyorum. Şu anki 4000 ve 5000'liklerin görüşülmesi yapılıyor. Bu işlem bittikten sonra gerekeni konuşacağım. Burada sadece sanayi alanlarının gelişmesi ve vatandaşların mağdur edilmemesi için konuşuyorum. Benim burada bir metre yerim yoktur.dedi
Ak Parti Meclis Üyesi Salih SARI;  Şahsım adına söz almış bulunmaktayım. PTT Evlerinde oturan bir kişi olarak orada yapılan asfalt çalışmasından, Ulubatlı Hasan mahallesinde yapılan asfalt ve Kültür evi yapımından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde bulunan daha evvel açılmış olan M.Kemal Paşa ve Kozan Yolunun yeşil Bulvarın asfaltının eskimiş olmasından dolayı asfaltların sökülerek yenilenmesini talep ediyorum.dedi. 
Başkan Bey; İsa beyin belirttiği imar konuları ile ilgili biz kendi bölgemizi ilgili alanları bir plancı ile ön çalışma yaptık. Malumunuz biz 5000'lik ile ilgili çalışmaları bilmiyoruz. Büyükşehir Belediye meclis Üyeleri de bilmiyor. Komisyonlarda da yeterli bilgi alamadıkları için şikayet ediyorlar. Sadece birkaç adalık  belli  bir yerde yapılan bir çalışma olsaydı detaylı bilgi alma şansları daha çok.tu  Bu 4.ve 5.etap  çalışma geniş bir alanda ve Yüreğir'in  özellikle D-400'ün kuzeyini ilgilidir. Daha sonra sanırım güneyi ile ilgili bir etap gelecek. Buralar büyük alanlar olduğu için bunu yapan plan müellifi ile toplantı yaptık.Oradaki sıkıntıları konuştuk.  Özellikle 25000'likler üzerinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. çalışması olacak. Bu 25.000'likler yapılırken Büyükşehir Meclisine yazılı olarak bildirmiştik. Bunların bir kısmı yapılabildi bir kısmı yapılamadı. 

Özellikle kozan yolunun iki tarafı M.İ.A. olması talebimizdi. Burada da konuşulmuştu. Bunun tümü özellikle Kozan Yolu için gerçekleşti. Diğer kesimlerde olmasa bile 5000'likleri incelediğimizde özellikle Mustafa Kemal Paşa Bulvarının Yüreğir'in bir Turgut Özal Bulvarı gibi olması hepimizin temennisidir. Konum itibari ile Sarıçama, Seyhan'a ve Çukurova'ya ulaşan ana bir arterimizdir.  Bu nedenle 5000'liklerde teklifimiz alt taraflar ticari üst taraflar konut olsun yönünde olmuştu. Bu münferit bir olay değildir. Geneli ilgilendiren bir olaydır. Kozan yolunun 25.000'likte çözüldüğü için bir sıkıntı yok. Kozan Yolunun M.İ.A. olması sebebiyle her türlü yapının yapılabileceği bir plana kavuşmuş oldu.  Mustafa kemal Paşa bulvarının da böyle olmasını isterdik.  Yinede 5000'liklerde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 
Taban alanının kapsayışı ile ilgili kanunda belli sınırlamalar var. Konutta %40 ticaride % 60'a kadar çıkabiliyor. Biz kendimiz % 60'a kadar kullandırılması taraftarıyız. Bazı planlarda belediye olarak bize yetki verilmişse bunu kullandırma taraftarıyız. Vatandaşı arazisini daha rantabl kullanmasını isteriz. 
MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Bölgemizde sanayi alanı olup 6.etapta kalan ada ve parsellerin yoğunlukları 0,70 ve 80 civarında arttırılması ve orada bulunan ada ve parsellerin aynı seviyeye getirilmesi önemlidir. Münferiden ada ve parsel sahiplerini ve bölgeyi de rahatlatacağımıza inanıyorum.  Bu yoğunluklar tek tek değil de tüm bölgeye eşit verilse, vatandaş çeşitli sorunlardan dolayı beklemek zorunda kalmaz. Ayrıca daha önce yoğunluk verilmiş bölgelerde bu çalışma ile birleştirilirse oradaki mevcut kaçak yapılar düzene girer ve belediyeye rant sağlanmış olur.dedi.
Başkan Bey; Bu yetki Büyükşehir Belediye Meclisindir. Bunun mücadelesini vereceğiz. 
Salih Beyin belirttiği  özellikle Ana caddeleri bizim ekimiz Büyükşehir Belediyesi ile gezecek. Adana'nın ana arteri sadece Seyhan yapılan ana arterler değildir. Bizim D-400'ün güneyindeki mahallerimizde ana arterleri iyi durumda değildir. İsim verecek olursak Yeşil Bulvar, Süleyman Vahit, Kozan Yolu Çukurova Caddesi Orhan kemal Bulvarı PTT Evlerinde Büyükşehir'e ait ana bulvarlar, üniversiteye giden yoldur. Bunlar gezilecek ve bir program dahilinde çalışmalar yapılacaktır. Bu işin takipçisi olacağız.  Vatandaşlar ara sokaklardan memnun ama ana caddeye çıkınca sıkıntı yaşadığı için şikayetçi oluyor.  Buraları da bizim yapmamız yönünde talepleri oluyor. 
Karataş yolu ile ilgili ihale yapıldı. Alan firmada bir an önce burayı bitirip çıkmak istiyor. Çünkü şehir içinde çalışma maliyetleri çok yüksek oluyor. Önümüzdeki günlerde en azından regülatör köprüye kadar düzenlemeler bitecek.  Buradaki kamulaştırma normal kamulaştırma acil kamulaştırma değildir.  Orada oturan büyüklerimiz bilirler yaklaşık 50 senedir Karataş Caddesinin düzenleneceği söyleniyor. Şu an böyle bir çalışmanın başlaması çok sevindirici bir olaydır. Havutlu ve Solaklıda kamulaştırma ile ilgili sıkıntı var. İnşallah sene  içerisinde Havutlu sanırım Solaklıda da birkaç bina ile ilgili kamulaştırma sorunu var. Bu sorunları çözersek bu çift şeritli yol Karataş'a kadar ilerlemiş olacaktır. Bu yolun bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Buradaki kamulaştırma ile ilgili gelişmeleri  sürekli  takip ediyoruz. 
Tarsus Kazanlı tarafından gelip, hemen Tuzla'nın oradan Karataş, Yumurtalık, Ceyhan İskenderun'a kadar gidecek tarafından gelecek bir turizm yolunun yapılması için gerekli projelendirmeleri yaparak  Turizm Bakanına anlatmak gerekir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapacaktır. 
Misis Antik Kenti ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu olarak  bir derneğimiz kuruldu.   Bunlarla beraber Merkezi Hükümet, Yerel Yönetim, Sivil Toplum kuruluşları ile bu projeleri hazırlıyoruz. Bakanımıza sunacağız. Bizler taleplerimizi ileteceğiz ki karşılığını alalım. Bu çalışmaları ilettikten  sonra bu kaynağı buraya getirebileceğimize inanıyorum. 
Turizm bildiğiniz gibi hem çevresel değişimi hem de bacasız bir kaynak olması nedeniyle önemli bir gelir kaynağıdır. Bugün Paris'i 80 milyon insan ziyaret ediyor. İspanya'da öyle, ondan sonra Türkiye geliyor. Biz bu turizm sıralamasında Yunanistan'ı geçtik. Geçmişte bizden çok ileri idi. Bu turizmin dağılımını dengelemek lazım. Türkiye'ye gelen turistin 3/1 Antalya'ya yani sadece 1 şehre  geliyor. Yaklaşık  33 milyonun 11 milyonu Antalya'ya gidiyor. Adana'ya hiçbir şey düşmüyor. Biz Adana'ya 1 milyon turist getirebilirsek buda en az 700-800 milyon dolar getirir. Buda Adana'daki işsizliğe çevre gelişimine katkı koyacaktır.dedi.  
CHP Meclis Üyesi Hayrettin KAYA; Adana'ya bir Bakanlığın verilmesi bütün siyasi parti mensupları açısından çok sevindirici bir olaydır. Adana'nın yıllarca ihmal edildiği bir gerçektir.Bu bakanlık bizim için bir avantajdır. Sizin ve Fethi Beyin Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği yaptığınız zamanlarda sizlerin Yüreğir'i bilmenizden dolayı Yüreğir için çok güzel gelişmeler olmuştu. Demek ki Anakent Belediye Başkanlığı 1 sene Yüreğirlide olsa Yüreğir kurtulur.dedi.
Başkan Bey; Bu Yüreğirli meselesi değil  Yüreğir'e bakış meselesidir. Burada basın mensuplarına da çok iş düşüyor. Karşıdan burayı Yüreğir'i göremezsiniz. Gelip burada dolaşmanız gerekir, gezip görmeniz gerekir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Yetkililerinin ve   Merkez Hükümetin dikkatini çekmek lazım. Yüreğir'e bakışı değiştirmek gerekiyor. Yüreğir'e üvey evlat gibi bakılmamalı.  Seçilenin Yüreğirli olması gerekmiyor. Buradaki insanları burada mutlu etmesini bileceğiz.dedi.
CHP Meclis Üyesi Fethi COŞKUNTUNCEL; Meclis Üyelerinin görüş açısını değiştirmek ve metropol şehrin nasıl olduğunu yurt dışına çıkıp görmeleri lazım. Bu dünyadaki teknolojiye sahip değilseniz, görüş olarak ta buna hazır değilseniz sadece söylemlerle bir yere varamazsınız.
Buradaki mesele Yüreğir'i anlamak ve görmek meselesidir. İsa Bey 3 yıl önce çok doğru bir şey söylemişti. "Yüreğirlinin Yüreğir'de yaşaması gerekir." 
10 yıl önce Aytaç Bey Adana'ya metro yapacağını ve güneyden geçireceğini söylemişti.  Allah Razı Olsun dedim. Sonunda kamulaştırma yaparak evimizi de başımıza yıkacaksınız dedim. 
Şimdi metro 15 bin kişi taşıyor ve günde 50 bin TL zarar ediyor bu ayda 1,5 trilyon ediyor daha taşıma programı yapamamışız. Yüreğir  söylemlerle değil bakış açı ile gelişir.
Geçenlerde ilk defa bir şeye şahit oldum. Belki benim hasta olduğum döneme denk gelmiştir. Biz Seyhan ilçesi kentsel dönüşümüne 2.8 İmar planı vermişiz. Ben bundan mutlu oldum. 2.4. bizim beynimize kazınmış. Eğer siz rantı yükseltmezseniz özel sektörü buraya çekemezseniz Yüreğir gelişemez. Bunu devlet tek başına yapamaz Özel sektör Devlet işbirliği ile yapılacaktır.dedi. 
Başkan Bey; Bunu Büyükşehir Belediyesine söylüyorsunuz herhalde. Çünkü İskan Büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Biz sadece bir parçasıyız. Bu konu büyükşehir belediyesinde görüşülürken bizde çözümlenmesi için konu üzerinde duruyoruz. Örneğin 5000'likler Büyükşehir belediyesinde yapılıyor. Bu 5000'likler yapılırken bizde kendimizle ilgili olan bölgede ısrarcı oluyoruz. Bu konuları sizde biliyorsunuz. İsa Beyin bahsettiği konular büyükşehir meclisinde çözüldüğü için burada bulunan büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımıza söylüyor. Bu konu bu mecliste çözülebilecek bir sorun olsaydı burada çözümünü üretirdik. Büyükşehir'in ve bizim yetkilerimiz belli. Biz 1000'liği yapıp gönderiyoruz. Onaylanması büyükşehir belediyesinde oluyor. Bu konu Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisindedir. 

GÜNDEM:

Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü(Karacaoğlan) Mahallesi 1588 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-2-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 07.02.2013 gün ve 10/73 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2013 gün ve 13/1052 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 08.02.2013 günü Saat: 10.30’da     toplanmak üzere  Başkan oya sunularak  tatil edildi.


OTURUM SONU:  16.45.de


 Mahmut ÇELİKCAN                                  Fatma EVCİMİK               İrem SÜLÜ 
      Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi      Meclis Katibi                                
    Belediye Başkanı    
T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

      TOPLANTI TARİHİ                   : 06.02.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :ÇARŞAMBA 16.00’da                                                                                                                                                                                                          
      KATILANLAR                             : 35

      KATILMAYANLAR                     : 1

      MAZERETLİ           : 2
Belediye Meclisinin 06 ŞUBAT ÇARŞAMBA günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı)  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Murat TÜRK ve Ömer AYGÜN'ün mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.02.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Kışla Mahallesindeki kentsel dönüşümün son aşaması hakkında bilgi verirseniz memnun olurum.dedi.
Başkan Bey; Bilirkişi tarafından tespitler yapıldı. Bu tespitleri biz Toplu Konut İdaresine göndereceğiz.  Toplu Konut İdaresi hesaplamaları yapacak. Mahkemenin belli bir süresi var. Hasan Bey bu konuda bilgi verecek.dedi.
Hukuk İşleri Müdürü Hasan ŞAHBAZ;   Belediyemiz avukatları şuanda mahkemede bilirkişilerin  yaptıkları bazı yanlışları düzeltmek için çalışıyor. İşlemler hala devam ediyor.dedi.
Başkan Bey; Bilirkişiler  hesaplamaları yaparken bazı yerlerde arsayı hesaplamış fakat binayı  hesaplamamış. Bu tür eksiklikleri gidermek için çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar biter bitmez hemen ödemeler başlayacak. Mahkemenin verdiği süre içerisinde Toplu Konut İdaresi parayı vatandaşın hesabına yatıracak. Vatandaşın başka yerlere gitmesine gerek kalmayacak.  Zaten acil kamulaştırmanın da amacı budur.dedi.
CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Kışla ve Köprülü Mahalle muhtarları ve vatandaşlar burada kentsel dönüşüm olduğu için Milli Emlak  yetkilileri ile görüşerek bir Meslek Lisesi yeri talep etmişler. Atlı Spor Kulübünün bulunduğu arazi bildiğiniz gibi Milli Emlak'a aittir. Bu nedenle bu  bölgede bir yerin vatandaşların talebi doğrultusunda Teknik Meslek Lisesi olması için verilebileceği yönünde olumlu cevapları olmuş. Bu konuyu size bilgi olarak vermek istedim.dedi.  
Başkan Bey; Bu konu hakkında bilgim yoktu. Kışla mahallesinin tamamı kentsel dönüşüm alanına girdiği için bu konu burada da halledilebilirdi. Tabi şuan ki hali ile bu mümkün görünmüyor fakat kentsel dönüşüm olduğunda sosyal donatı ve eğitim  için alanlar oluşacaktır. Atlı Spor Kulübü civarında boş alanlar var. Bunlar bir bütün olarak değerlendirilecektir. Dedi

GÜNDEM:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Solaklı  Mahallesi  190 ada  9 nolu parsel ve 191 ada 60,61 ve 62 nolu parseller  onaylı 1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.02.2013 gün ve 10/69 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Tarife-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka(Atakent) Mahallesi 4902 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan kısım onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-03-A-2-D halihazır paftasında İmar Plan Değişikliği ile ilgili  Başkanlığın 06.02.2013 gün ve 10/70 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2013 gün ve 13/1412 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Tarife-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 07.02.2013 günü Saat: 16.00’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.


OTURUM SONU:  16.20.de


 Mahmut ÇELİKCAN                                   Mustafa ÇOBAN                              İrem SÜLÜ 
      Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi       Meclis Katibi                                
    Belediye Başkanı    T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

      TOPLANTI TARİHİ                   : 05.02.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :SALI 16.00’da                                                                                                                                                                                                          
      KATILANLAR                             : 35

      KATILMAYANLAR                     : 1

      MAZERETLİ           : 2
Belediye Meclisinin 05 ŞUBAT SALI günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı)  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Murat TÜRK ve Ömer AYGÜN'ün mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.02.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Başkan Bey; Gündeme geçmeden önce dün Ertan Beyin bahsettiği jeneratör alımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Belediyemizin enerji ihtiyacını karşılayacak jeneratör alınması 2013 Mali Yılı Performans Bütçemize konuldu. Şu an İhale işlemleri devam ediyor.dedi. 

GÜNDEM:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili Başkanlığın 05.02.2013 gün ve 10/64 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Ulaşım-Çevre ve Sağlık-Mesken ve Gecekondu komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulması ile ilgili  Başkanlığın 05.02.2013 gün ve 10/67 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede 01.04.2013 tarihinde faaliyete geçmek üzere komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 06.02.2013 günü Saat: 16.00’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.
OTURUM SONU:  16.15.de

 Mahmut ÇELİKCAN                                   Fatma EVCİMİK                        İrem SÜLÜ 
      Meclis Başkanı                                               Meclis Katibi       Meclis Katibi                                
    Belediye Başkanı   T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 04.02.2013

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :PAZARTESİ 16.00’da                                                                                                                                                                                                          
      KATILANLAR                             : 35

      KATILMAYANLAR                     :1

      MAZERETLİ           : 2
Belediye Meclisinin 04 ŞUBAT PAZARTESİ günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ESEN , Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmaması, Murat TÜRK ve Ömer AYGÜN'ün mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı. 
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 11.01.2013 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Bugünkü konuşmama Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben her mecliste Koza Bulvarının, Ali Hocalı Köyü Köprüsünün ve Kozan Bulvarının bağlantısı Metronun altı  ile ilgili konuşmalar yaptım. Şu an Ali Hocalı köyü Köprüsü bitme aşamasına geldi.  Ayrıca Koza Bulvarının yapımının programa alınması ile ilgili Meclis üyelerimizin gösterdiği çaba için tekrar teşekkür ediyorum.  Önümüzdeki günlerde yapılacak Büyükşehir Meclisinde bu konuyu dile getirmelerini rica ediyorum.
Sayın Başkanım basından izlemişsinizdir. Geçen günlerde Cumhuriyet Mahallesindeki parklarda kesilen ağaçların kim tarafından kesildiği hakkında bilgi alamadık. Ben bir basın açıklaması yaptım ama herhangi bir bilgi alamadık. Park ve bahçeler Müdürümüze ve başkan Yardımcımıza sorduk. Bilgileri olmadığını söylediler.  Bu ağaçların kim tarafından ve neden kesildiği hakkında sizden bilgi istiyoruz. Bu konunun üzerine gitmenizi talep ediyoruz. Bu konuda suçlu kimse gereği yapılsın.dedi.
MHP Meclis Üyesi  Veysel KOKAÇYA; Bildiğiniz gibi 3 yıldır Adana'nın ve Yüreğir'in kanayan bir yarası var. Bu yara sinekle mücadeledir.  Bu konuda fazla bilgi sahibi değilim ama bu konu ile ilgili arkadaşım, havalar 14 dereceyi bulduğunda larva ile ilgili mücadeleye başlanabileceğini söyledi. Bu çalışmanın başlatılması için biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu  olarak her türlü desteğe varız. Yeter ki bu yaz Yüreğirliğin  sinek sorunu olmasın.dedi.
CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Erken seçim konusu parlamentodan geçmiş olsaydı bugün seçim startı verilmiş olacaktı. 4 yılı geride bıraktık. Geçmiş dönemlere ve diğer ilçelere baktığımız zaman bu dönem  yolların yapımı ile ilgili çok uzun bir yol kat ettiğimize inanıyorum. Fakat bunun dışında fazla bir şey yapamadık. Biz 4 yıl önce göreve başladığımızda çok  istekli, hevesli  ve azimli  bir şekilde isteklerimizi söylerken bunları yapabileceğimizi düşünüyorduk. Ne yazık ki düşündüğümüz gibi olmadı. Yaklaşık 3-4 aydır bu kürsüde konuşmuyorum. Bazı arkadaşlar tarafından çok konuştuğum ve çok eleştiri yaptığım gibi görüldü. 
İlçenin güzel bir görüntüsü olsun istedik. Hiltonsa'nın önündeki alanı düzenleyerek Yüreğir'e kazandırmayı, Mezbahane ile regülatör köprü arasındaki 30 metrelik yolun yapılarak Seyhan,Haydaroğlu ve Yamaçlı Mahallerindeki vatandaşların yararlanabileceği bir bulvarının olmasını  Mezbahane ve ahırların kaldırılmasını istedik. Maalesef olmadı.  Yollarla ilgili yapılan çalışmalar için buradan defalarca teşekkür ettim. Ama bu söylediğim konular hakkındaki sıkıntıları gideremedik.  
Buradan defalarca söyledik. Geçmiş dönemlerdeki belediye başkanları E-5'in bu tarafına herhangi bir hizmet yapmadılar. Yaptıkları da görülmedi. Yaklaşık 4 yıldır Seyhan ve Havutluda bir imar düzenlemesi söz konusu var. İnşallah başlayacaklar.  Seyhan Mahallesinde açılması gereken 3-4 sokak var. Buradaki vatandaşlar bizzat sayın başkanımıza kendileri söylediler. 
Seyhan mahallesinde V şeklinde yapılması gereken bir park var.  Bu konuyu defalarca park bahçeler müdürlüğüne söyledik. Fakat hiçbir faaliyet olmadı. Halk arasında bir laf vardır. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Ben bu olayları buna benzetiyorum. Bildiğiniz gibi Dünyadaki 16.ekonominin içine girdik. Ama işçi temsilcileri sayın Çalışma Bakanından zam istedikleri zaman biz bu zammı verirsek ekonomi çöker diyor. Bizim işimizde buna benzedi. Bu hizmetler için kime gideceğimizi bilmiyoruz. 
Sayın Başkandan özellikle Mezbahane ile Regülatör köprü arasındaki 30 metrelik yolu açılması için biraz gayret göstermesini  istirham ediyorum. Burada 3-5 aylık zamanımız kaldı. En azından buradaki vatandaşlar bu yolun yapıldığını görsünler.dedi.  
Başkan Bey; İsa beyin bahsettiği konu ile arkadaşlar tutanak tutmuşlar işlem yapıyorlar. bana bilgi verildi. 
Veysel Beyin ifade ettiği  sinekle mücadele ile ilgili olarak, bildiğiniz gibi 2009 yılında biz yapmıştık. Sinekle Mücadele araçlarımız Yüreğir içinde ve  sürekli ve yoğun bir şekilde dolaştığı için sinekle ilgili sıkıntımız olmadı. Fakat mahkeme kararı ile şehir bütünlüğünü korumak amacıyla görev Büyükşehir Belediyesine verildi. Bu nedenle son 3 yıldır  özellikle geçen yıl  vatandaş sinekle ilgili şikayetini bize bildirdi. Bu çalışma Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğu için fazla müdahale edemedik. Ama görev Büyükşehirde de olsa Bakanlık veya Büyükşehir Meclis kararı ile yapabiliyorsunuz. Vatandaşın sağlığına zarar verecek konu olduğu için Bakanlık görüşü aldık ve bunu teyit ettirdik. Bakanlık onayı doğrultusunda hazırlığını yaptık ve ilana çıktık. Sinekle mücadeleyi mevzuata uymak koşulu ile biz kendi imkanlarımızla yapacağız.  Yanılmıyorsam Şubat ayında bunun ihalesi gerçekleşir. Özellikle sinek üreten kaynakların coğrafi bilgi sistem tabanlı  tespit edilmesini istedik. Onun için kaynağını bulduk. Çok ciddi bir para değil zaten. Araç ve personelimiz olunca sadece ilaçlama için harcama yapacağız.
Sayın Leba'nın söz ettiği konuya gelince onuda kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu mecliste çok şeyler yapıldığına inanıyorum.  Benden önceki Ahmet ÜNAL ve Ömer TOPÇU dönemlerinde araziler borçlara karşılık verilememişti.  Biz bu dönemde borçlarımıza karşılık bu arazilerimizi vermeyi  başardık ve Yüreğir'in geleceğini kurtardık.  110 trilyon borç aldık. Şuan borcumuz 64 trilyon civarında. Biz bu belediyeyi bırakana kadar borcumuzun 50 trilyonun altına düşeceğine inanıyorum. Ben popülist yaklaşmıyorum. Yüreğirin geleceğini düşünüyorum. Borçlarımızı yapılandırarak ödüyoruz. Bundan sonraki SSK ve vergi borçlarımızı da peşin olarak yatırıp gideceğiz. Belkide tarihte bu ilk olacaktır. Buda bu meclisin başarısıdır. 
İkincisi 8 tane kültür evi yaptık. Biz maaş ödeyebilmek için kredi çeken bir belediye devraldık. 400 işçiyi işine son vermeden başka kurumlara gönderdik. Bunda popülist yaklaşmadık. Tüm siyasi baskılara rağmen bu işçileri göndermeyi başardık. Hiçbir kurum bunu başaramadı. Personel sayımızı  739 personelden 326 personele düşürmüşüz. Memur, işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personel bu rakama dahildir. 
Bütçeyi % 47'larda aldık şuan % 100'e yakın duruma getirdik.  2013 yılının bütçesi 117.000.'dir.  
Geçenlerde Ankara'da Kanal A'da bir programa katıldım. Kazım Başer'deki Kültür Merkezimizin temeli bu hafta atılıyor. Kamu İhale Kurumunun itirazlarından dolayı 2 ay uzadı. İdare haklı bulundu. ihale onaylanıp gönderildi. Arkadaşlar Yüreğir'in kurtuluşu eğitimdedir.  UNİCEF ve Milli Eğitim  işbirliği ile geçen hafta yapılan toplantıya Başkan Yardımcımız Ertuğrul Bey katıldı. Yüreğir'e yapılan kültür evlerinde  okul öncesi eğitime ayrılan bölüm için bizi kutladılar. Biz kültürel ve sosyal faaliyetlerle Yüreğir'i geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle kadınların %20'si okuma yazma bilmiyor. Yada büyük bir kısmı ilkokul mezunudur. Ben belediyeye geldiğim zaman Belediye binası dışında tapulu malı yoktu. Şimdi inşallah 8 tane kültür evi olacak. Bunlar hizmet sayılmıyorsa benim diyecek bir şeyim yok. 
İmarla ilgili konular bu güne kadar geçiştirilmiştir.  Mahkeme kararları çıkınca arkadaşlar hemen ilana çıktılar. Gerçekçi olmamız lazım. Kimse görülmeyen bir şeye para yatırmaz. Şimdi Seyhan, Havutlu, diğer köy ve beldeler için 4  milyonluk ihaleye çıkıyoruz. Siyasette kimse imar için bu kadar para yatırmaz. Siyaseten kimse borç ödüyoruz diye  aferin demez. Ama biz ödüyoruz. Çünkü önümüzdeki dönem Yüreğir halkının vebalinden kurtulmamız  lazım. Bunu tek başıma değil bu mecliste hep beraber yapıyoruz.  Yakapınar'da 300-500 bin etmeyecek bir binayı 2 milyona saydırdık. 
Bunu Yüreğir halkının borcundan düşürmek için yaptık. Buda bize hizmet olarak dönecek. Siyaseten bana haksızlık yapabilirsiniz ama bu meclise ve kendinize haksızlık yapmayın.  Bana göre bu mecliste çok iyi şeyler yapıldı. Tabikii eksiklik ve aksaklıklar vardır. 
Regülatör köprü ile mezbahane arasındaki yolun yapılmasını ben sizden daha fazla istiyorum. Çünkü Yüreğir'in en güzel yerlerinden biri olacak konumdadır. Büyükşehir Belediyesine bu konuyu ilettik eğer çevre yolu oradan geçerse bir regülatör köprü ile  içgöl oluşturalım.  Suların çekildiği zamanlardaki kötü görüntüyü kaldırmak için çevre düzenlemesi yapalım iç gölü oluşturalım. Bu civarda bazı evler var buda bizim bütçemizi aşıyor. Büyükşehir Belediyesi burada yeşil alan ile ilgili kamulaştırma yaparsa bize destek verirse regülatör köprünün altından mezbahaneye kadar merkez park gibi  şerit görünümünde güzel  bir park olur. Seyhan nehri üzerinde  3 tane daha köprü olsaydı. Yüreğir daha çok gelişirdi. Yüreğir'deki insanları daha iyi şartlarda yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.  
Bu 30 metrelik yolun işi büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Bunun için bizler baskı kuracağız. Yatırımla ilgili hiçbir siyasi partiden arkadaşlarımız olumsuz onay vermedi. Hepimiz yatırım yapılmasından yanayız. 
İsa Beyin dediği Koza bulvarı için arkadaşlarımız  gerekli çabayı sarf ediyorlar. Eksik yerlerin planlarını bizden istediler. Onları da ihale ettik. 
Obalar caddesinden geçen Türkmen Başı bulvarı  Koza bulvarından geçerek Mustafa Kemal Paşa Bulvarına kadar ring yapıyor. Dadaloğlu ve muayene istasyonuna geçen yolun 1000'likleri yokmuş. Onları tamamlıyoruz. Burası Yüreğir'den Seyhan'a bağlanacak ve Yüreğir trafiğini rahatlatacak bir yol olacak.  Güney çevre yolu bittiği zaman Havutlu dan Koza'ya, Mobilyacılar sitesine  ve İncirliğin güneyine doğru yapıldığında trafik akışı olacak , buralar canlanacak ve haliyle dönüşüm beraberinde gelecek. Böyle büyük ana arterler yapıldığında yatırımcılar buraya yatırım yapmak isteyecekler. 
Sabancı İlköğretim Okulunun orada köşedeki traktörcünün 230 daire civarında çok güzel projeleri var.2 blok çıktı. Böyle projelerin Yüreğir'e yapılması bizleri de mutlu ediyor.
Afet Yasası ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Un fabrikasının olduğu alanı belki dönüşümle değil Afet Yasası ile çözeceğiz. Ana bina kurul tarafından onaylı olduğu için orası restore edilip çok güzel bir mekan haline getirilebilir. Onun dışındakiler yıkılıp burada farklı projeler geliştirilebilir.  Kentsel dönüşüm ile ilgili planlama çok önemli. Boş yere konut yapmak çok basittir. Bizde farklı şekilde siyasetini yapardık ama dolu olan yerleri yıkmamız lazım önemli olan odur. Örneğin Kışla'nın % 70'i imzaladı.Meclis Üyesi arkadaşlarımızda yardımcı oluyor. Buranın  % 30'ununda mahkemesi sonuçlandı.Mahkemede iyi para verdi. Veysel Bey orada oturuyor. Konu ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Kentsel Dönüşümden önce 150-200 lira etmeyen yerlere şuan  mahkeme 500-600  lira verdi. Kışla, Köprülü ve Yavuzlar'ın nehre bakan kısmı, Hilton-Sa'nın arka taraflarındaki  yerlerin kentsel dönüşümle planlanması ve rezerv konulması  bile başlı başına çok önemli  bir adımdır. Belki bu dönüşüm afet yasası 50 yıl içerisinde netleşecek. Türkiyede 20 milyona yakın konutun 6,5 milyonu sağlam. 13,5 milyon konutu 3-5 senede yapmak mümkün değil. Ama başladı inşallah netice alacağız.dedi.
Gündeme geçilmeden önce Ak Parti Grup sözcüsü Yaşar TURAN; 06.02.2013 tarihli gündeme 2.madde olarak Karşıyaka (Atakent) mahallesi İmar Planı değişikliği dosyasının ilavesini teklif etti.Teklif oybirliği ile kabul edildi. 

GÜNDEM:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; 200.000,00.¨.nin Aktarılması ile ilgili Başkanlığın 04.02.2013 gün ve 10/61 sayılı yazısı ekinde gelen Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar-Halkla İlişkiler ve İnsan Hakları komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan;
CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Şahsım ve Grubum adına söz aldım. Öncelikle Başkan Yardımcımız Burhan Beye ve Basın Mensubu Aydın arkadaşımıza başsağlığı diliyorum. 
200.000,00 TL'nin aktarılması ile ilgili olarak komisyonda yapılan toplantıda olumlu görüş bildirdik. Bununla birlikte Adana Ak Parti   Milletvekilimiz Ömer ÇELİK  Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu Adanamız için sevindirici bir olaydır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
Belediye Başkan Yardımcımız Zülfü ÇELİK, Misis ile ilgili bize çok güzel bir sunum izletti. Bu hazırladığı çalışmayı  Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer ÇELİK'e de izletmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum.  Bu iş için 200 bin lira çok az bir rakamdır. Burada Sayın Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızın en yetkili kişi olan  Bakanımız Ömer ÇELİK'ten gerekli desteği almaları gerekmektedir. 
Sayın İbrahim LEBA arkadaşımızın eleştirileri kendi açısından haklı olabilir.
Büyükşehir Meclisinde zaman zaman Necmi ÖZCANLI ve Necmettin ATAY arkadaşlarımız tarafından  gündeme getirilen  Köprü projesi  inşallah bu mecliste de  gündeme getirilir  ve görüşülür.  
Geçen mecliste de dile getirdiğimiz Belediyeye bir jeneratör alınması  konusu inşallah en kısa zamanda çözülür. 
İkinci madde olarak Okullar Hayat Bulsun Projesi doğrultusunda okulların talepleri ile ilgili Büyükşehir Meclisinde de dile getirmiştim. Burada konuyu açmak istiyorum. Makimsan İlköğretim Okulunda 150-200 metrelik asfaltlanması gereken bir bölüm var. Bunu bir türlü Büyükşehir Belediyesine yaptıramadık.  Bu konu ile ilgili yardımınız olursa şimdiden teşekkür ederim. Dedi.
MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Kışla Mahallesinde İmam Hatip Lisesi mevcut. 8 tane  kapısı kırık bu proje kapsamında bunlarında yapılmasını istiyoruz. Dedi.
Başkan Bey; Biz kapı pencere işine girersek işin içinden çıkamayız. Yaptırdığım bir araştırmaya göre Yüreğir'de 110 tane okul var. Biz Milli Eğitimin ve Özel İdarenin yapacağı işi yapmaya kalkarsak olmaz. Biz bu proje ile ilgili yetkiyi alıp, imkanımız ölçüsünde kullanacağız. Önceliğimiz okul bahçelerinin düzenlemesi ile ilgili olacaktır. Kapı-Pencereyi Özel İdare ve Milli Eğitim ihale ederek yapıyor. Bunun dışında  Okullar Hayat Bulsun Projesi için Bakanımız Yüreğir'e geldiğinde parkı olmayan mahallelere okulun içerisinde bahçe varsa bunu duvarlarla kapatmanın doğru olmadığını ve bu duvarların yıkılarak belediyelerle ortak bir çalışma ile  park haline getirilip, halka açılması gerektiğini söyledi.dedi. 
 Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Okullar Hayat Bulsun Projesi doğrultusunda Okulların Talepleri ile ilgili Başkanlığın 04.02.2013 gün ve 10/62 sayılı yazısı ekinde gelen Fen İşleri Müdürlüğünün 28.01.2013 gün ve 11/108 sayılı yazısı okunduktan sonra, 
CHP  Meclis Üyesi  Zeynel MIZRAK; İmkanlarımızı seferber edeceğimiz için Komisyonlara havale edilmesini teklif ediyorum.  
Başkan Bey; Zaten imkanlarımız dahilinde projeye katkı sağlayacağız. İlave bir kaynak ayırmayacağız. 
Ak Parti Meclis Üyesi Celal TURAN; İdare konu hakkında bir çalışma yaparak  10.000.TL gibi sembolik bir ödenek belirlesin. Ondan sonra yedek ödenekten  Encümende onunla ilgili aktarım yapılabilir.
Başkan Bey; Konu hakkında somut bir talep yok. Bu nedenle belli bir rakam yok. Talepler geldikçe imkanlarımız dahilinde projeye katkı sağlayacağız.dedi. 
CHP  Meclis Üyesi  Necmi ÖZCANLI;  Biz Yasa gereği bu yetkiyi meclise vermek zorunda mıyız. Dedi.
Başkan Bey;   Belediye Kanunun 75.maddesine göre yetki istiyoruz.dedi. 
CHP  Meclis Üyesi  Necmi ÖZCANLI;  Bu yasa çıktıysa biz kendimizi soyutlayamayız. Milli Eğitim Bu işleri bizim üzerimize yıkmış demektir. Bunun için bütçe ayırmak gerekecektir. Yüreğir Belediyesinde Yapılacak o kadar iş var ki   hiç para artmaz. Dedi.
Başkan Bey;   Bu kanun yeni bir kanun değildir. 2004-2005 yılında yürürlüğe girmiş olan Belediye Kanunun 75.maddeye dayanarak bu yetkiyi istiyoruz.dedi.
Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin  incelenmek üzere Plan Bütçe- Tarife-Kanunlar ve İnsan Hakları komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 
Başkan Bey; 05.02.2013 tarihli gündeme 2.madde olarak Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu adı altında bir komisyon kurulması ile ilgili dosyanın gündeme alınmasını teklif etti.Teklif oybirliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 05.02.2013 günü Saat: 16.00’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.
OTURUM SONU:  17.00.de


 Mahmut ÇELİKCAN                                  Fatma EVCİMİK                  İrem SÜLÜ 
      Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi       Meclis Katibi                                
    Belediye Başkanı