Eylül 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü     


Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                     ../08/2012
                                                                                                                                                                                                              

 

 

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 03-04-05-06 ve 07.09.2012 tarihlerinde Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                           Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı           

03.09.2012 PAZARTESİ  ; 

1-İptal İhdas ile ilgili  Plan Bütçe-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Tarife-Ulaşım-İnsan Hakları ile AB ve Dış İlişkiler  komisyonları Raporu,

2-2013 Mali Yılı Yatırım Programı

 

04.09.2012 SALI  ;  

1-Uygulama İmar Planı Değişikliği ( Karataş yolu ile Koza Bulvarı)  ile  ilgili   Bayındırlık İmar-Ulaşım-Kentsel Dönüşüm ile Kanunlar Komisyonları Raporu, 

 

05.09.2012 ÇARŞAMBA  ;  

1- İlçemiz  Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 1719 ada, 298 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli   034-b-03-a-2-c,  034-b-03-a-2-d, 034-b-03-a-3-a ve 034-b-03-a-3-b halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Eğitim Kültür Spor- Kentsel Dönüşüm- Halkla İlişkiler -Mesken ve Gecekondu-Altyapı Hizmetleri ile Deprem ve Doğal Afetler  komisyonları Raporu,

 

06.09.2012 PERŞEMBE   ; 

 1- İlçemiz Balcalı Mahallesi 203 ada 1,2,3,4 ve 6 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-a-3-d , N34-c-23-a-3-c, N34-c-23-d-2-b,  N34-c-23-b-4-c, N34-c-23-b-4-d, N34-c-23-c-1-a, N34-c-23-c-1-b,  N34-c-23-c-1-c,  N34-c-23-c-1-d , N34-c-23-b-3-c, N34-c-23-b-3-d , N34-c-23-c-2-a ve  N34-c-23-c-2-b   halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar- Çevre ve Sağlık-Kentsel Dönüşüm ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,

 

07.09.2012 CUMA; 

 1- 41 Sayılı Meclis Kararının Yeniden görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği)