Ağustos 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                .../08/2012                                                                                                                                        

 

 

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 06-07-08 ve 09-10.08.2012 tarihlerinde Saat:17.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

 

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                    Mahmut ÇELİKCAN        
                                                       
                                                      Belediye Başkanı  
                                                                  

06.08.2012 PAZARTESİ  ;  

1-Sosyal Denge Sözleşmesi Yapılmasına Yetki Verilmesi

2-Adana İli Yüreğir İlçesi Karşıyaka mahallesi 1719 ada 298 parsel de 1 /1000 ölçekli imar planı değişikliği,

07.08.2012 SALI  ;  

1-İlçemiz Köprülü (Kazım Karabekir)Mahallesi 4836 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-b halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili   Bayındırlık İmar-Ulaşım-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Halkla İlişkiler ile Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,

2-İptal-ihdas,  

08.08.2012 ÇARŞAMBA  ;  

1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları  komisyonları Raporu, 

 

09.08.2012 PERŞEMBE   ; 

1- İlçemiz Balcalı Mahallesi 203 ada 1,2,3,4 ve 6 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-a-3-d , N34-c-23-a-3-c, N34-c-23-d-2-b,  N34-c-23-b-4-c, N34-c-23-b-4-d, N34-c-23-c-1-a, N34-c-23-c-1-b,  N34-c-23-c-1-c,  N34-c-23-c-1-d , N34-c-23-b-3-c, N34-c-23-b-3-d , N34-c-23-c-2-a ve  N34-c-23-c-2-b   halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar-Çevre ve Sağlık-Kentsel Dönüşüm ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,   

10.08.2012 CUMA; 

Gayrimenkul Değerlendirilmesi ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları  komisyonları Raporu,