Temmuz 2012 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.


YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü


 


Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-


Konu:Meclis Toplantısı                                                                          

    .../06/2012                                                                                                                                       
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 02-03-04-05 ve 06.07.2012 tarihlerinde Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    


            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                 Mahmut ÇELİKCAN 


                                                                                                                     Belediye Başkanı           


                                                                                                                                      
02.07.2012 PAZARTESİ  ;  


1- Yetki


03.07.2012 SALI  ;  


1-Gayrimenkul Değerlendirilmesi,


04.07.2012 ÇARŞAMBA  ;  


1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları  komisyonları Raporu, 


05.07.2012 PERŞEMBE   ; 


1-İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi, 4729 ada onaylı 1/1000 ölçekli 16 P-II halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili   Bayındırlık İmar-Ulaşım-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Halkla İlişkiler ile Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,


06.07.2012 CUMA  ; 


1-Meclis Tatili