Kasım 2012 Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

      TOPLANTI TARİHİ                   : 31.10.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       : ÇARŞAMBA 11.30.’da

       KATILANLAR                            : 33

       KATILMAYANLAR                   : 5

       MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 31 EKİM  Çarşamba günü saat 11.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı )  Mahmut ÇELİKCAN,Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, , Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA,Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ,Mustafa NAGAŞ ve Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

           Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 30.10.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

G Ü N D E M :

Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi  ile ilgili Başkanlığın 02.10.2012 gün ve 10/401 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2012 gün ve 12/1005 sayılı yazısı okundu,görüşülmesi yapıldı ve neticede  5393 sayılı yasanın 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesinin 2.bendinin (a) fıkrası gereğince madde madde ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin tamamının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Başkanlığın 02.10.2012 gün ve 10/400 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 05.09.2012 gün ve 327 sayılı kararı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre Gider Bütçesinin her biriminin Fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ve Gelir Bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi ad okunarak, oylandı ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 Başkan Bey;  Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımızı ve siz değerli meclis üyelerimizi kutluyorum. Bu bütçenin Yüreğir ve Adana'ya hayırlı olmasını diliyorum.

  CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER;  15.maddede geçen borçların ödenmesi ile ilgili konu hakkında açıklama talep etti.

 CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;  Geçen yıl gerçekleşen bütçemiz 83 milyon. 2013 yılında gerçekleşmesini beklediğimiz  bütçe 117 milyon. Arada %40'a tekabül eden 40 milyon gibi bir fark var. Tabi ki bütçenin daha fazla olması bizleri mutlu eder. Fakat bizler bütçenin miktarını artırmak için neler yapmamız gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bunu arttıracak etkenler nedir.  Bizlere bu konuda aydınlatıcı bilgi vermenizi talep ediyorum.dedi.

  Başkan Bey;  Geçen yıl gerçekleşen bütçemiz 83 milyondur. Bildiğiniz gibi bütçeler tahminidir. Ama tahmini bütçe %80 ve üzeri  gerçekleşirse bu başarılı bir bütçedir. 83 milyonluk bütçenin üzerine yaklaşık %10 gibi uygulamada daha fazla gerçekleşiyor. Gerek vergi gelirleri, gerekse diğer gelirlerimizi ve bu %10"u koyduğumuzda yaklaşık 91 milyona tekabül ediyor.  Bunlar tahminidir. Önümüzdeki günlerde sonuçları çıkacaktır.

  Temmuz ayında uygulamaya başlanan Evsel Katı Atık vergisi yaklaşık 9 milyon civarındadır. Bunu da koyduğumuzda yaklaşık 100 milyonu buluyor. Vergiye karşılık olarak vereceğimiz arsa bize gelir olarak kaydediliyor. Daha sonra mahsup ediliyor. Bunu da eklediğimizde 110-117 milyon civarında olur. Bütün bunları düşünerek bu rakamı koyduk. Vergi gelirlerinde ve raiç bedellerindeki artış  %10'u geçebilir.  Biz açıkladığımız bu 3 ana konu üzerinden bu rakamı koyduk. İnşallah bu rakam artar ve bütçemiz  daha fazla gerçekleşir.

  Bizim ölçekteki bir belediyenin net gelirleri 150-200 trilyon arasındadır.

   MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA;  Taşınmazların  hepsinin üzerinde şerh var. 10 bin liralık arsanın üzerinde 100 liralık şerh var.Bu arsalar nasıl satılacak?

   Başkan Bey;  Şerhli arsaları satamayız. Ama örneğin Üniversiteye meclis kararı ile  tahsis ettiğimiz araziler  kanun gereği kamuya tahsis edildiği için buradaki SSK ve vergi şerhleri kaldırılır. Bizim kastettiğimiz konu budur. Diğerleri içinde vergilerimizi sildirdiğimiz zaman en azından vergi şerhlerini kaldıracağız.

  SSK borçları içinde önümüzdeki yıl yapmayı düşündüğüz görüşmede SSK'nın örneğin;200 arsa üzerindeki şerhi 100 arsa üzerine toplayabilirsek,  şerhi kaldırılacak 100 arsayı vatandaşla  hisseli olduğumuzu satma imkanımız olacak. Vergide mahsuplaşma işleminden sonra bu daha da kolaylaşacak. Bizim beklediğimiz gelir onunla ilgili değil. Bizim beklediğimiz büyük arazi ile ilgilidir.Onunda üzerinde şerh yoktur.

   Diğer bir konuda borçla ilgili. Borç miktarının  zaman zaman değişiklikler göstermesinin  sebebi faizler ve  kapatılan beldelerden gelen borçlar. Örneğin Havutlu Beldesinde herşeye el konulmuş. Çoğu halledildi. Halen belediyenin borçlu olduğu firmalar gelmeye devam ediyor. Bu ne zamana kadar sürer bilemiyoruz.

   2009 yılından önceki borcumuz, faizler hariç size belirttiğimiz  net rakam  73 küsürdü. 

 Şuan SGK ve Vergi borçları yapılandırıldıktan sonraki aldığımız krediler belediyemizin ve beldelerden gelen borçlar ile birlikte  faizler dahil ;

   2009 yılı öncesi  Vergi ana kalem:44 milyon,  SGK 44.1 milyon olmak üzere faizler dahil toplam:109,7 milyon, 

   2010 yılından bu güne kadar aldığımız krediler vergi ve SSK 'ya olan borçlarımız ile beraber ilave üstüne 38 milyon gelmiş.  Toplamda 148 milyon olmuş. Bizim ödediğimiz 42 milyon ve  yapılandırma neticesinde düşen oranla beraber şu anda faizler dahil 88.2 milyona indirmişiz.  Arsayı da düştüğümüzde büyük oranda faiz düşecek vergiyi de sıfırlamış olacağız. Tahminen 60 milyona düşecek.

   Bunun için küçük bir pürüz kaldı. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya gideceğiz. Büyükşehir Meclis Üyelerimiz konuyu hatırlarlar. Oraların planları geçerken Sarıçam İlçesi Balcalı köyü olarak geçiyordu. ben hep itiraz ediyordum. Balcalı kanun gereği bizde. Hem o bölge hem de Ulubatlı'nın belli bir kısmına Yüreğir Tapu İdaresi değil Sarıçam bakıyor. Tapuda Sarıçam İlçesi Balcalı Köyü yazınca  Düzenleme  Ortaklık Payından gelen  ve bunun dışındaki birçok sıkıntıları bu süreçte çözdük. Sonuçta  bizim  22 milyonda mutabık olduğumuzu Ankara Genel Müdürlüğü kabul etti. 

  Sarıçam İlçesi ile ilgili sorun, Bizim Yüreğir Belediyesinin ilçe kuruluşu  ile ilgili 1986 tarihli kanun  1989 yılında yürürlüğe girmiş olan  o sınırlar ile  2009 yılındaki sınırları belirledik.

            Son çıkan kararnameyle bu arsalar Sarıçam tarafında kaldı ama Kararnamenin 2.maddesi: "Karşılıklı 2 tarafın arsaları ve hakları korunacaktır."diyor. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor.

    CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Bu çalışmaların bizim için ne gibi kayıpları olacak. Bu bütçeye yansıyacak mı?  

   Başkan Bey;  Fazla getirisi olmayabilir ama bizim için prestijli olan Sanayi Bölgesi ve Üniversitenin bizde olması ilçenin gelişimi ve sınıf atlaması açısından önemlidir. Örneğin Çimento  bizim ilçeye geçmiş. Yinede  1-2 trilyon civarında bir kayıp olabilir.

   CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Bu durumda borcumuz hiç düşmemiş gibi oluyor.

  Başkan Bey;  Bahsettiğim rakamlarda faizler hariçtir. Bakınız; Bunun içinde 22 milyon 37 bin  faiz vardır. Bu rakamı düştüğünüzde 66 milyona denk gelir.  Biz bunun üzerine yaklaşık 30 milyon İller Bankasından kredi kullandık. Biz bu dönemde 42 milyon ödemişsiz.  Arsayı 22 milyon olarak düştüğümüzde borç yaklaşık 66 milyon'a düşecek.

  Daha önce faizler değişkenlik gösteriyordu. Yapılandırmadan sonra faizler donduruldu katsayı ile TEFE-TÜFE eklendi. Borçlar netleşti. Bizim şu anda gerek İller Bankasına gerekse vergilere ödediğimiz rakamlar belli. Örneğin SGK'ya ödediğimiz yaklaşık 11 milyondur. Bu ciddi bir rakamdır. Biz bunu ödemeyebilirdik. Ama o zaman kartopu gibi büyürdü.

    İnşallah  arsa işini yılbaşına kadar çözdüğümüzde 2013 yılında SGK,Vergi borçları ve mevcut taksitleri de rahatlıkla ödeyebilecek duruma geleceğiz.

   CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; 15.madde hakkında bilgi verebilir misiniz.

   Başkan Bey;  Faizlerle ilgili sorunuza gelince; Vergi borçlarını paramız olmadığında yatıramıyoruz. Bununla ilgili kusur yani faiz ilgiliye  rücû ettiriliyor. Biz bunu buraya koymasak vergi ve faizleri ödeyemeyiz.

  Belediyemizdeki teftiş yeni bitti. 53 sayfalık bir rapor hazırlandı. Bu Teftişte bütün birimlerin hem mali hem de idari yatırım olarak kusurları çıkarılıyor ilgilisine rücû ettiriliyor. 

  Örneğin bizim Sarıçam tarafında kalan bir işlemle ilgili bir ücret çıktı. Biz bunu ilgilisine rücû ettiriyoruz.

   MHP Meclis Üyesi Fethi COŞKUNTUNCEL; Biz bunu ödeyebilecek durumda mıyız. Örneğin Büyükşehirde ekmek ihalesine katılan birinin 1 trilyon teminatı olmasına rağmen biz 1 trilyon 200 bin lira yerine para ödedik.

  Başkan Bey;  Firmalarda teminatına göre durumu göz önüne almak zorundayız. Böyle bir durum yaşamadık. 

 Bizim dediğimiz  idareden kaynaklanan bir sorunla ilgilidir. Bu sorun bütçeniz ödemeye elvermediği durumlarla ilgilidir. Sarıçam'daki sorunu belirli bir periyoda bağladık. Tahsilatını yapıyoruz.

  Yapılandırma kanunla çıkıyor. Bizim o faizi rücû ettirmek gibi bir şansımız yok. Kanun bağlayıcı olduğundan kişileri de, idareyi de  kurtarıyor. Öteki türlü olsa bütün faizleri kişilerden almak zorunda kalırsınız. O zaman kurumlarda çalışacak kimse olmaz.

 Dediğimiz ücretler hatadan kaynaklı olanlardır. Bunlar belki 20 yılda bir ortaya çıkabilir. Ama yinede yazmak zorundasınız.

   CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Yüreğir'de kangren olan bir sorun var. 15-20 dönüm bir alan var. Mali Hizmetler Müdürü Meral Hanım bunları gelire dahil edebileceğimizi söylemişti.Siz sadece Üniversitedeki araziyi gelire konu ediyorsunuz.

 Vatandaşın Belediye ile hisseli olduğu yerleri alamadığından, ruhsatla ilgili işlemlerini yürütemiyor.

  Biz borçlarımızı yapılandırmadan dolayı taksitlendirmiş ve yatırıyoruz. Ama Maliye hala bu şerhi kaldırmıyor. SGK 'da kanunen hakkı olmamasına rağmen  satacağımız arsaların ücretlerinin belirlenmesinde söz hakkı olmak gibi tamamen kanunsun işi yokuşa sermek gibi bir talebi var.

 Belediyenin borçları sürekli doğacak. Bu mülkiyet sorununu nasıl çözeceğiz.dedi.  

   MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Bu sorun Kentsel Dönüşüm'de de ortaya çıkacaktır.

   Başkan Bey;  Kentsel Dönüşümde Toplu Konut İdaresi var. Sıkıntı olmaz.

    CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Tüm Yüreğir'i dikkate alırsak vatandaş mağdur durumda. Bunu önlemek için biran önce  SSK ve Vergi dairesi ile görüşülüp, bir protokol imzalanmalıdır. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

   Başkan Bey;  Söylediklerinize bende katılıyorum. Vatandaş ruhsat alamıyor, kredi çekemiyor. Daha önce belirttiğim gibi vergiyi sıfırladığımız zaman bunu bir yerde toplamayı düşünüyoruz. Dediğimiz boş arsayı devrettiğimizde bu sorunu kısmen çözmüş olacağız. Tabi ki sorun hemen değil süreç içerisinde çözülecektir.dedi

 Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 05.11.2012 günü  Saat: 16.00’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

OTURUM SONU:  12.25.de

 

   Mahmut ÇELİKCAN                         Fatma EVCİMİK                       Mustafa ÇOBAN

      Meclis Başkanı                                 Meclis Katibi                             Meclis Katibi                               

Belediye Başkanı    


T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 05.11.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       : PAZARTESİ 16.00’da

      KATILANLAR                            : 37

      KATILMAYANLAR                   : 1

      MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 05 KASIM Pazartesi günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ , Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, , Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

   Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 31.10.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 Gündeme geçilmeden önce söz alan;

  Ak Parti Meclis Üyesi Celal TURAN;  Yaklaşık 1 ay önce gece saat 2.00 civarında emniyetin bir uygulamasında, emniyet görevlilerini bize mesleğimizi sormuştu. Kendi mesleğimizi ve meclis üyesi olduğumu söyledim. Bunun üzerine Çevre temizlik vergisinin üzerine birde Katı Atık Vergisini nasıl ve neden çıkardığımızı sordu. Bende kanuni dayanağımızı ve ilçe belediyelerin bu yönetmeliği uygulamak zorunda olduklarını açıkladım. Buna benzer sorularla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Bir diğer vatandaşta faturayı gösterdi Faturada Yüreğir İlçe Belediyesinin ... sayılı kararı ile alınır diye yazıyordu.

Ben bu konu komisyonlarda görüşülürken uygulaması ile alakalı olarak neler olabileceğini ve bunu kanunen uygulamamız gerektiğini anlatmıştım. Netice karar oyçokluğu ile geçti.

  İlgili kanun 27.10.2010 tarihli 27742 sayılı resmi gazetede atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik şeklinde çıktı. Bu yönetmeliğin dayanağı resmi gazete belirtilmiş. 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı çevre kanunun 11.maddesine ve 01.05.2003 tarihli 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun 9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.denmektedir.

   Kanunun uygulaması ile ilgili konuşmak istiyorum. Evsel Katı Atık Hizmetleri için ücretlendirme  bölümünde madde 18'de ifade etmiş."Evsel Katı Atık Hizmetleri için Ücretlendirme yapılırken  tam maliyetle  kirleten öder. Esasları uygulanır ve bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam   maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde faydalanılacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz adı ile Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır."denmektedir.

   Aynı kanunun 18.maddesine binaen Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz. Bu kılavuzda  faturaları örneklendirerek nasıl kullanılacağı çok güzel bir şekilde anlatılmış.

 Burada fatura örneğinin şekli varken Büyükşehir Belediye Başkanvekili sayın Zihni Beyin çıkardığı faturada yukarıda farklı bir şey ki bunun içerisinde  aynı kanuna dayalı kendisinin aldığı  katı atıkta var ama İlçe Belediyelerini altta ayırarak ifadesinde de "Yüreğir İlçe Belediyesinin 06.04.2012 gün ve 23 numaralı meclis kararı" demiş. Bu uygulama hakkında rijit şeyler kullanmak istemiyorum.  Bu İlçe Belediye Başkanlarını vatandaşla  karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir. Kaldı ki bu kanunun uygulanmasında sayın Bu kanunun uygulanmaması ile ilgili sayın Zihni  ALDIRMAZ'ın kendi yazdığı ifadeleri okuyorum. "Madde 30:Meclisin feshi:Kendine kanunla  verilen görevleri  süresi içerisinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa şu anda kanuna dayalı yönetmelik ve bizim çıkardığımız bu yönetmeliğe uygun tarife belirleme"  Buna göre bu uygulama  ilçe belediyelerinin kendi keyiflerine göre yaptıkları bir uygulama değildir.

 Sayın  Zihni Beye şunu söylemek istiyorum; ya art niyetle ilçe belediye başkanlarını ve vatandaşı karşı karşıya getirmek istiyor, ya da kendinin yazdığı konudan haberi yok.

Önümüzdeki günlerde ASKİ Genel kurul toplantısı var sizin ve burada bulunan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arkadaşlarımın bu konunun gündeme getirilerek düzeltilmesini talep ediyorum.

  CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA;  Meclis Üyesi arkadaşımız Celal Bey, Büyükşehir Belediyesinin bizi halkla karşı karşıya getirmesi konusundaki fikrine katılıyorum.

 Bu mecliste Evsel katı Atık ücreti  görüşülürken başta Zeynel Bey arkadaşımız olmak üzere diğer meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından defalarca geçmemesi gerektiği yönünde konuşmaları olmuştu. Eğer biz Bakanlar Kurulu kararını uygulamakta zorunlu isek  ücreti "1 lira" gibi sembolik bir rakam olarak belirleyelim." Teklifinde bulunmuştuk. Bu teklif dikkate alınmadı. Burada önemli olan Büyükşehir Belediye Başkanının değil,bu meclisin anlayışıdır. Dedi.

   CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; 1 senenin daha sonuna geldik. Yine bütçe dönemini atlattık. Büyükşehir meclisinde bütçe yeni başlayacak.

   Kentsel dönüşüm fikri ilk çıktığında eski Adana'nın tümünü planlayalım da 20 sene içerisinde yenileyim. Düşüncesiyle büyükşehirde bu konuyu defalarca dile getirdik. Daha sonra hepsinin yapılamayacağını bir iki bölgenin yapılması ile bu dönüşüme çalıştık. Şimdi ise  çıkan Afet Riski Altında olan bölgeler ile ilgili kanun doğrultusunda Seyhan İlçesinde 150-250-140 dönüm gibi alanları kapsayan 4 bölgeyi, Yüreğir'de de 2 bölge için konuşmalar yapıldı.

Tümünden vazgeçtik, ama Yüreğir için başlatılan Kentsel Dönüşüm çalışmalarının son durumu nedir. Yeni yapılan uygulama ile vatandaşın kaç tanesi rıza gösterdi. Bu iş bir yıl içerisinde bitecek mi yoksa projeyi oluşturup temel attıktan sonra diğer döneme mi kalacak? Şahsım olarak ben ve vatandaşlar için bilgi istiyorum. Celal Beyin konuşmasından anladığım kadarı ile seçim havasına girilmiş. Evler geziliyor. Katı atık konuları daha önce çok konuşulmasına rağmen şimdi gündeme getiriliyor.  Celal Beyin fatura üzerinde  ne büyükşehir'in nede ilçe belediyelerinin yazılmaması gerektiği fikrine katılıyorum.

  Sayın İbrahim LEBA arkadaşımızın belirttiği gibi bu uygulamanın meclisten geçirilmemesi gerektiği meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından defalarca söylenmesine  rağmen yine oyçokluğu ile kabul edildi.

  ASKİ'de fatura yazılırken neden meclis kararının yazıldığını defalarca sormamıza rağmen cevap alamadık. Celal Beyde aynı şeyi sordu. Neden Bakanlığın kararı yazılmıyor da Belediye Meclis Kararı yazılıyor. 

  Sonuç olarak Kentsel Dönüşüm çalışmaları hangi aşamadadır. Bu konu hakkında açıklama talep ediyorum.dedi.

  CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY; Hükümeti yönetenler sıkıştıklarında ya vergi yada zamla eskiden beri gelen bir uygulama yapıyorlar. Her zamanki gibi halk olarak bizde başta tepki veriyor, sonrada alışıyoruz. Türkiye de buna benzer ilk defa egzoz vergisi çıkmış. Belki arkadaşlarım o zamanı hatırlarlar bu Egzoz Vergisi ile ilgili bir köşe yazarı çok ilginç bir yazı yazmıştı.  Yani yönetenler bu halktan nasıl para alacaklarını biliyorlar.

  Değerli arkadaşımız Celal Bey yasaları çok güzel açıkladı. Bizlerde dinledik. Çok ilginç bir şey var ki Bu yönetmelik çıkarken sanki T.B.M.M. kimse ilgilenmemiş, yönetmelik çıktıktan sonra 2 yıl gibi bir süre geçmiş bu süre içerisinde belki de en son uygulayan bizim belediyemizdir. Bu süreçte hiç kimsenin suçu yokmu sadece ASKİ memurumu yanlış yapmış. Memur bu ücreti neye göre alacaksa onu yazacak.

 Fiyat belirleme bu mecliste yapıldı. Hepiniz hatırlarsınız  bu konu görüşülürken sayın başkanımız bu kararı almak zorunda olduğumuzu belirtmişti. 

 Biz bu halkın yararını düşünüyor isek seçim çalışması olarak şimdi değil, bu yönetmelik bu mecliste görüşülürken  kabul etmeyerek  bu cesareti göstermiş olsaydık bu meclis fesh olacaksa olsaydı.  O zaman  vatandaşın faydasına bir karar almış olacaktık. 

 Bu yasanın arkasına sığınılarak Belediye başkanları bu uygulamayı yaptı. Belediye Başkanlarının ve tüm yönetimin geneli için söylüyorum. Bu ülkedeki ekonomik sorunları çözmek üretime dayalı değil halkın üzerinden vergilendirmeye ve zamma yönelik bir süreç yıllardır yapılmıştır. Bu günde aynısı yapılıyor.dedi.

   MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Yozgat'ın Boğazlayan İlçesi bu Evsel Katı Atık ücretini almıyorsa ki almıyor ama meclis hala devam ediyor.  Bu ücret bize nasıl dayatıldı ve nasıl yorumlandı hala anlamış değilim.

 Yüreğir'de 9 bölgede Kentsel Dönüşüm Alanı ilan ettik. Burada insanlara iyilikten çok kötülük ettik. İmarlı arsaları olan vatandaşlar ev yapamıyor. Ruhsat alamıyor. Naçizane bir fikir olarak Yüreğir'de bir pilot bölge belirleyelim orası Kentsel Dönüşüm alanı olarak kalsın. Diğer yerlerin dönüşüm iptali mümkünse meclise getirelim ve iptal edelim.dedi.

   Başkan Bey;  Sayın Leba'nın dile getirdiği  Evsel Katı Atık Ücretinin "1 lira" olması  konusu kanunda, yönetmelikte ve kılavuzda açıktır. 2012 yılında Evsel Katı Atık ile ilgili toplayacağınız ücret 2011 yılında harcadığınız para ile ilgilidir. O bizim elimizde değildir. Bizim elimizde olsaydı zaten hiç almayacaktık.  Her uygulamayacağımız konuda meclisin feshi olmaz.

  Celal Bey kanuni boyutu açıkladı. Bu ücretin getirilmesi ve fiilde gerçeklemesi veya gerçekleşmemesi ve bizim dışımızda bir konudur. T.B.M.M.  sadece 2010 yılında değil 1983 yılında çıkmış bir kanundur. Bunun yönetmeliği çıkmadığı için hem 1983 hem  daha sonra  Çevre Kurulu Bakanlığınca bir teşkilat yasası çıktı.İkisinin beraber mütalaa edildiği bir yönetmelik hazırlanmış ve 01.01.2012 tarihinden itibaren  uygulanması gerektiği söylenmiştir. Yani 2010 yılında çıkan yönetmelikte bir geçiş süreci vermiş. Bunun ertelenmesi gibi bir gelişme olabilir mi diye yaza kadar bekledik. Neticede Temmuz ayından itibaren uygulamaya başladık. Birde diğer tarafından bakalım biz bu uygulamayı 01.01.2012 tarihinden 2015 tarihine kadar uyguladığımızı varsayalım  vatandaştan faizi ile yada faizsiz toplu şekilde almak durumunda kalacağız. Bunu eleştirebiliriz ama düzeltebileceğimiz bir konu değil.

 Bu ücret Büyükşehir Belediyesinde her evden "1 lira" alınsın kararı çıkmıştı. Fakat bunun doğru olmadığını ve bunun bir hesaba dayalı olması gerektiğinden kararı iptal edip bizim gibi ücretlendirme yaptı. Bu ücretlendirmeyi örneğin Yüreğir'den çöp transfer aracının taşıma bedeli, ana cadde ve bulvarların temizliği için çalışan personel ve araç gereçlerin masrafı gibi bu tür  hizmetlere  giden ücretleri  topluyor ve abonelere bölüyor. Yüreğir'deki vatandaşa abone başı kaç lira gideceğini söylüyor.

Bizde bu hesapları yaparken kuyumcu terazisi gibi  olmasa da çok hassas davrandık. Sonuçta Bu paradan Çevre Temizlik Vergileri düştük örneğin 5 lira almamız gerekirken 4 lira aldık. % 65'i abone sayısına böldük. Bu konuda adil davrandığımıza inanıyorum.

 Bu yönetmeliğe istinaden yapılan uygulama ile ilgili  itirazların olumlu yönde sonuçlanmasını  temenni ediyorum. Benim bildiğim Yönetmeliğin değiştirilmesi yönünde Bakanlığın bir talebi olmuş bizde onu bekliyoruz.

Adana Türkiye'nin en ucuz suyunu üreten il olmasına rağmen en pahalı suyu biz içiyoruz. ASKİ faturalarda su getirme ücreti olarak bu fiyatı alıyoruz diye bir ibare kullanmıyor.

 Kılavuz  faturada katı atık  bedeli ayrı değil tek faturada belirtilmiş. Faturalarda Büyükşehir Belediyesinin  katı atık bedeli ayrı yazılmıyor. İlçe Belediyeleri katı atık bedeli yazılırken ayrı fatura çıkarılarak vatandaşla ilçe belediyelerini karşı karşıya getiriyor.

  Biz bu çalışmayı kanun gereği yapıyoruz. Kanun gereği yapılan sorgulanmaz. Diğer Belediyelerin uygulamayı yapmamaları bize emsal olmaz.

  MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Yazlık ve yayla evlerinde geçici kapatma yapmalarına rağmen Evsel katı atık bedeli alınıyor. Bu haksızlık değil midir. Dedi.

   Başkan Bey;  Bende size bu konuda katılıyorum.  Diğer bir konu olan bu katı atık bedelinin faturalara yansıtılması işlemi ile ilgili konuyu  diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte ASKİ toplantısında gündeme getireceğiz.

Kanun gereği çıkan bu yönetmelik belki iptal edilmeyebilir fakat değişikliklerle ücretlendirmeler bölgenin uzaklığı ve yapılan hizmet giderlerine  göre yeniden düzenlenebilir.

Necmi Beyin sorduğu kentsel dönüşüm ile ilgili vatandaşla anlaşmamız  %53 oranındadır. Bütün tebligatlar tamamlandı. Vatandaşa son uyarımızı yaptık. Anlaşma sağlanamaz ise acil kamulaştırma kararını uygulayacağımızı bildirdik.  Süreyi verdik. Kasım ayı içerisinde davalar başlar. Davalar başlayınca anlaşmalar artacaktır. TOKİ kamulaştırma bedelini ayırdı. Parasal bir sıkıntı olmayacak. Yazın anlaşma sağlansaydı vatandaşın taşınması açısından daha kolay olurdu.

           

  CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ; İstanbul'da bir ilçe belediyesi belirli bölgelere Özel Kentsel Dönüşüm yapıyor.  Müteahhitlerle kat karşılığı anlaşıyor. Tek katlı binalarla düşük imarlı yerlere yoğunluk vererek hem vatandaşı hem de müteahhidi memnun ediyor.  Bu tarz bir çalışmayı bizde ilçemizde yapabilirsek vatandaşın katılımı ve memnuniyeti daha çok olacaktır. Bu kentsel dönüşümü sadece TOKİ ile yapmak zorunda değiliz.

   Başkan Bey;  Bu dediğiniz mantık örneğin Koza, Başak ve 19 mayıs gibi mahallerde çok geçerli olmaz. Buralar çok değerli arsalar değil. Buraları devlet eliyle yapmak gerekir.  vatandaşa sosyal tesis alanları ,çevre düzenlemesi ile  daha ucuz ve uzun vadeli hizmet verilebilsin.

  Bu dediğiniz konu Kışla mahallesinde yapılabilir.  Bu vesile ile bu konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum.   Kışla Mahallesinde  kentsel dönüşüm ilan ettiğimiz yerlerin dışında kalan bölgeyi dediğiniz şekilde alt çalışmalarını yaparak vatandaşı ve müteahhidi teşvik eden çalışma yapacağız.  Buraları Adana'nın müteahhitleri yapacak.

  Kentsel dönüşüm alanlarının bir kısmının iptal edilmesi nimet külfet meselesidir. Bunun için belli bir tedbir konuluyor. Bu tedbirin en az süresi 5 yıldır. Bu süre içerisinde dönüşüm olmazsa tedbir kendiliğinden kalkıyor.  Bu afet yasası bu işleri biraz geciktirdi.dedi.

G Ü N D E M :

 

  Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi 1104 ada 1105 ada, 1106 ada ve 1107 ada 2,9,10,11,13,15,19,21,30 ve 32 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-b-3-b , N34-c-22-b-3-c, N34-c-22-a-4-a ve N34-c-22-a-4-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 05.11.2012 gün ve 10/466 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2012 gün ve 13/9260 sayılı yazısı okunduktan sonra söz alan;

  CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY; Bu dosyanın aciliyetinden bahsediliyor. Adliye Yerinin de acil olduğu söylenmişti. Cuma günü bir duyum aldım. Adliyenin orada olmayacağını ve çalışmanın durdurulduğunu öğrendim. Bu söylentiler doğrumudur. Adliye Yeri ihalesi ne zaman yapılacaktır. 1 yıl önce Karar geçtiğinde parasının hazır ve ihalesinin hemen yapılacağı söylenmişti. Bu dosyada da aynı sıkıntılar yaşayacak mıyız.dedi.

  Başkan Bey; Ben Adliye yeri için böyle bir duyum almadım. Bildiğiniz gibi Adana Adliyesi yanılmıyorsan 2004 yılında hizmete açılmıştı. Bu kadar kısa bir sürede hizmet açısından yetersiz kalmaya başladığından yeni bir adliye yeri için zamanın savcısı bizlerle görüştü. Konunun aciliyetini belirtti. Bizde bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Daha sonra yapılan bu projenin yeniden gözden geçirerek   Adana için 25-30 yıllık projeksiyonunun göz önüne alarak inşaat alanını biraz daha büyüttüler. Birde proje yarışması oldu Bu nedenlerden dolayı orada bir aksama oldu. Adliyenin yeri için parasal bir sıkıntı yok.

  Gündem konusuna gelince,   Büyükşehir meclisinden biliyorum. Buralarla ilgili teklifler alınıyor ve değerlendirme devam ediyor. Mustafa  ESENKURT'un dediği yeşil alan buranın dışında tutuldu. Oradaki vatandaşın mağduriyeti giderildi.

   MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; Özden Spor ile ilgili diğer sorunu çözdünüz mü?

    Başkan Bey; burada  mal sahibi biziz. Özden Spor burada kiracıdır. Özden Spor'un hak kaybı olmaması için bizde gerekeni yaptık.  Büyükşehir Belediyesinin  gözünden kaçması nedeni ile sorun yaşadık. Bu bölgede  5.etap  iptal edilmişti. İptal edilen bu bölgede lokal plan yapabiliyoruz.  Burası Sağlık Bakanlığı tarafından lokal olarak  sağlık kampüsü yaptı. Meclisten geçti.1000'liği askılardan indi. Karar kesinleşti. Aradan birkaç ay geçtikten sonra 5.etap yapılırken burayı  sehven unutmuşlar. Eski planda olduğu gibi resmi alan olarak geçirmişler. Mahkemede burası resmi alan deniyor.

   CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY;Sayın Başkanım  iptal edilen bölgelerde hak kazanımları oldumu?

  Başkan Bey; Bu parseli ilgilendirecek bir hak kaybı yok. Devletin zaten. Devlet Su İşleri Sağlık Bakanlığına vermiş. Köşede 4-5 dönüm bizim.

   CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Atlı spor kulübünün karşısındaki yerdeki evler kalıyor mu?

   Başkan Bey; Orası kentsel dönüşüm alanına dahil edildi. Buradaki 40-50  evi planda yeşil alan yapmışız. Onları Kışla mahallesindeki kentsel dönüşümde hak sahibi ettik. Burası da muhtemelen yeşil alan olarak kalacak. 

   Görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Bayındırlık İmar-AB Dış İlişkiler-Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-İnsan Hakları ile Ulaşım Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

   Başkan Bey; Yarın iki gündem maddesi var. Birinci gündem maddesi olan Zabıta Yönetmeliği daha önce 2006 yılında yapılmış. Bir daha yapılması için Bakanlık İzni gerektiğinden bu gündem maddesinin iptal edilmesi gerekmektedir.Bunu gündemden çıkarıyoruz.Yarınki gündem konumuz tek maddedir.dedi.

  Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 05.11.2012 günü  Saat: 17.00’de     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

OTURUM SONU:  17.00.de

 

   Mahmut ÇELİKCAN                          Mustafa ÇOBAN                        İrem SÜLÜ

      Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                           Meclis Katibi                              

Belediye Başkanı  
  

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 06.11.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       : SALI 17.00’de

      KATILANLAR                            : 36

      KATILMAYANLAR                   : 2

      MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 06 KASIM Salı günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ , Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT ve Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.11.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

   Gündeme geçilmeden önce söz alan;

  MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Belediyemizin gayrimenkulleri hakkında komisyonlarda  tartışıyoruz. Meclis gündemine sık sık tahsis ile ilgili dosyalar geliyor.

  İlk seçildiğinizde belediyenin bu gayrimenkullerini devlet kurumlarına  borcumuza karşılık devredeceğimizi söylemiştiniz. Sizinde böyle bir çabanız olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi belediyemiz ciddi bir borç altında.Bunlardan bir netice alındımı? Seçime az bir zaman kaldı. Bu sürede bu gayrimenkullerin devrini yapabilecek miyiz. Bu devirleri yapabilirsek Yüreğir için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda bilgi vermenizi talep ediyorum.dedi.

Başkan Bey;  Gayrimenkullerin devri ile ilgili 2006-2007  yıllarından süre gelen geçmiş dönemden bu yana Balcalıda'ki arazilerimizin borcumuza mahsup edilmesi ile ilgili talepler var.

   İlk talep 420 dönüm olarak bizim adımıza tescil edilmiş ve bunun işlemi yapılmış. Ancak hazine buradaki düzenlemeden yada kadastral yollardan bizim belediyeye geçen arazilerle ilgili itirazları yapmış. Bu oran bizim geldiğimiz döneme kadar 185 dönüm olarak  kalmış.

  Biz bu konuları sürekli yazışarak ve görüşmeler yaparak çözmeye çalışıyoruz. Konu ile ilgili olarak 2 defa bakan 3 defa genel müdür ve müsteşarla  görüştüm. Burada şöyle bir şey var. Size bir uygulama yapılıyorsa kadastral yolları geçmişse size "Düzenleme Ortaklık Paylarını oradan karşılayacaksınız"  deniyor. Oradan karşılamazsanız hazine kaybı sayıyorlar ve iptal davası açıyorlar.             Neticede bir noktaya getirdik. Biz bunu Hazineden  ilk talep ettiğimizde 7 trilyon gibi bir tutar söylemişlerdi. Sonunda yaklaşık 22 trilyon gibi bir rakamda anlaşma sağladığımız konusunda yazıları geldi. Şimdide Sarıçam Belediyesi  ile ilgili sınır sorunu ortaya çıktı.  Birkaç gündür bu konu ile ilgili  yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bizzat kendim Valilik, Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesine yazılar yazdım.

 Balcalı'nın 1968 yılında köy tüzel kişiliği kaldırılmış.Bunun nereye bağlı olduğu belirtilmemiş ama çok önemli değil. Bu sınırlar 1986 yılında Bizim (Yüreğir) ilçe olmamızla beraber bizim sınırlarımız içerisinde görünüyor.   Bu konu ile ilgili o yıllardaki ve diğer yazıları topluyorum. Bizzat kendim götüreceğim.  Genelde bütün olumsuzları  aştık. Şimdi geldiğimiz noktada böyle bir tereddüt var. 2009 yılı paylaşımında burası Sarıçam'da mı  bizde mi kaldı. Onlarında tereddüdü şu köy tüzel kişiliği kaldırılınca bizde Yüreğir 1, Yüreğir 2 diye iki (2)  tane tapu idaresi varmış, Bu sınırlar 2009'da belli olunca Yüreğir Tapu İdaresi Genel Müdürlüklerinden olur alarak aynı paylaşım gibi bir komisyon kurmuşlar.   

  Demişler ki Yüreğirde bizde bulunan Ulubatlı Hasan, Çamlıbel, Ş.Erkut Akbay, Mutlu, Kiremithane gibi mahalleleri Yüreğir Tapu Müdürlüğüne, Balcalı'yıda Yüreğir-1'in yerine kurulan Sarıçam'da işlem görsün gibi bir çalışma yapmışlar. Mal bizim ama Sarıçam'da görününce burada bir karışıklık olmuş.Bunları belgelerle ortaya koyuyoruz. 2-3 yılda geldiğimiz süreçte çok itirazlar oldu. Defaatle  Milli Emlak denetmeni gönderdiler. Olumsuz raporları  hep olumluya dönüştürdük. Geldiğimiz noktada son sorun olarak bu sınır çıktı. Arkadaşlara gerekli talimatları verdik. 2009 öncesi buranın planları Büyükşehir ve biz yapmışız.  O  alanın içinde olduğu planlar var. Örneğin Sarıçamın Suluca bölgesinin planlarını sınırlarımızda olmadığı için biz yapamayız.  Demek ki Balcalı bizdeymiş ki biz planlarını yapmışız. 2009 yılından sonraki paylaşımdan sonra da bu stad yerinin 1000'liğinine bu mecliste yaptık. Bu 2009 yılından sonrada bizde olduğunun bir tescilidir. Dediğim gibi tapu dairesi Balcalı'yı Sarıçam'da göstermesi işi karıştırmış.

  Bu konu ile ilgili tüm çalışmaları toparlayarak sorunu çözeceğiz. Sorun çözülünce borçlarımız 60 milyon seviyesine düşmüş olacak.  Ben inanıyorum ki hiçbirşey yapılmasa bile düzenli gelir toplamamız  borçlarımızı ödememizde bir 5 yıllık süreçte borçları sıfırlanmış olur. Zaten borçlar yapılandırma ile  36 ay taksitlendirilmiş durumda. Ödemeler 2 ayda bir yapılıyor. Yaklaşık 2 yıldır ödüyoruz. 4 yıllık süreçte bu borcu kapatmış olacağız.  Bir arsa yada kaynak oluşturulabilirse daha da kısa bir sürede ödenebilir.  

  MHP Meclis Üyesi Fethi COŞKUNTUNCEL; İsa bey, Başkan Beyin mesajını aldın mı, Bu belediye 5 yıl daha borçlu. Sakın aday olma diyerek latife yaptı.   

 CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;  Seyhan ve Yüreğir ilçeleri 3306 sayılı kanunla kuruldu. Ondan önce Sofulu Beldesi vardı. Benim İmar Müdürlüğü yaptığım zamanda bizim yetki alanımız içerisinde idi. Kaldıki  Sarıçam yeni kuruldu. Yüreğir Belediyeside 2009 yılından önce bir imar çalışması yaptı.  Bunları belgelemek kolaydır.    

 Başkan Bey; Tabiki belgeleyebiliyorsunuz. Ama tapu dairesi Balcalı bölümünü Sarıçam Tapu Müdürlüğü üzerinden yaptığı için Milli Emlak'ın iddiası bu Balcalı Bölümünün Sarıçam tarafında kalmıştır paylaşımda unutulmuştur. Bizde diyoruz ki 2010'daki planları biz yapmışız. Mülki sınırları aldık. Nüfus dairesinden de Balcalı Lojmanlarında yaşayanların nüfus kayıt işlemlerini hangi ilçe üzerinden yapıldığı bilgisini talep ettik. Şifai olarak Kışla-Yüreğir olduğunu söylediler. Yakında da resmi yazıları gelecek.     

 CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Bölüşüm ile ilgili orada ufak bir nuans vardı.  Biz ilk oluştuğumuz zaman  İl İdare Kurulu nezaretinde gurup yapılabilecek arsaları ilçe belediyesine örneğin 10 dönüme kadar olan park-bahçeler ilçe belediyesine daha büyük olanlar Büyükşehir Belediyesinde kalacak şekilde Vali'nin görevlendirdiği Vali Yardımcısının Başkanlığında Belediyelerden de görevli elemanlar eşliğinde bir bölüşüm yapıldı.

  Buradaki durum farklı, bizim olan bir yerin  sonra revize yapılmış sınırla,  öbür tarafa atılması olayıdır. Zaten kararnamede "tüm hakları saklıdır." diye bir madde var. Dedi.

  Başkan Bey; 2.kararnameyi değil 5747 sayılı kanunu diyorum. Bu kanun yazılırken ekinde mutlaka bakanlığın onaylı bir haritası olması lazım. Ekte harita yok. Ben bunu eleştiriyorum. İsimler var. İsimler olunca işler karışıyor. Kimse isime bakmıyor. Bakın özel idarenin giden genel sekreteri  kafasından  yeşil bulvarın üzerinden bir hat geçirmiş. Böyle bir yanlış yapılmış. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış biz bunu çıkarmaya çalışıyoruz.dedi.

 G Ü N D E M :

    Gündem maddesini oluşturan; 2013 Mali Yılı Gelirlerin Kamuya Tahsisi ile ilgili Başkanlığın 06.11.2012 gün ve 10/468 sayılı yazısı ekinde gelen AB ve Dış İlişkiler-Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

     Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 07.11.2012 günü  Saat: 16.00’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  17.20.de

 

 Mahmut ÇELİKCAN                           Fatma EVCİMİK                         İrem SÜLÜ 

      Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 Belediye Başkanı  

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 07.11.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       : ÇARŞAMBA 16.00’da

      KATILANLAR                            : 33

      KATILMAYANLAR                   : 5

      MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 07 KASIM Çarşamba günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ , Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Abdusselam ÖZPOLAT, Enver DALKIRAN,Fikret DOĞAN,Veysel KOKAÇYA ve Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.11.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

  Gündeme geçilmeden önce söz alan;

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER;  Karataş yolundaki çalışmalardan dolayı Devlet Hastanesi karşısındaki esnafın ciddi sorunları var. Bunlar, ara sokaklarda moloz yığınları, yolların bozukluğu , temizlik ve bu ara sokaklardaki iniş-çıkışların düzenlenmesi gibi önemli sorunlar. Oradaki esnaf bu sorunların giderilmesi için bizden yardım talep ettiler. Bende konuyu size aktarmak için söz aldım.

Kazım Başer Parkının içerisine yapılması düşünülen Kültür Merkezinden dolayı geçenlerde  25-30 kişilik bir grup genç beni işyerimde ziyaret ettiler. O civarda basketbol, voleybol ve futbol gibi sportif faaliyetlerin yapılabileceği başka bir alan olmadığını ve yapılması düşünülen Kültür Evinin başka bir yerde yapılması yönünde taleplerini ilettiler. Bu konuyu ben komisyon toplantılarında da dile getirdim. Gençlerin düşüncelerine bende katılıyorum. Çünkü Kazım Başer Parkı, çevrenin en güzel ve bu faaliyetlerin yapılabildiği tek park   olduğunu düşünüyorum.dedi.

 CHP Meclis Üyesi Hayrettin KAYA;  Biz Yüreğir Belediyesi olarak yolları yaparken parke taşından vazgeçmenin doğru bir karar  olduğunu düşünüyorum. Özellikle oluklu asfalt düzenlemesi yaparken bir sıkıntı oluşmuş. Bu çalışmanın ne aşamada olduğunu öğrenmek istiyorum.

 Daha öncede burada birkaç defa belirttiğim  Kışla yolunu henüz açamadık. Belediye olarak gücümüz mü yetmiyor. Yoksa Anakent Belediyesinden dolayı bir engellememi var.

Başbakanımızın açıkladığı Sözleşmeli Personele kadroya alınması ile ilgili olarak müjde verdi. Belediyemizde uzun zamandır çalışan geçici işçilerinde kadroya alınması söz  konusu olabilir mi. Belediyemizde sözleşmeli ve geçici işçi statüsünde kaç personel çalışmaktadır. Dedi.

  Başkan Bey; Karayolları Karataş Yolunu düzeltirken önce geçici asfalt attı. Drenajları bitirince şimdi orayı kotonu indirdi. Biraz yüksek yapılmıştı onu da düzelttiler. Önce 2 şeritli idi bizim talebimiz doğrultusunda orta refüjü biraz daraltarak 3 şeride çıkardılar. Kamulaştırma sorunları olunca işler biraz yavaş ilerliyor. Karayollarının işi bittikten sonra  Belediye olarak esnafın  sorunları çözüme ulaştıracağız. 

 AK Parti Meclis Üyesi Necati CENGİZ; Karataş yolunda bağlantı yolları ve kod farkı burada mevcut. Öncelikle bunların giderilmesi gerekiyor.dedi.

  Başkan Bey; Kazım Başer'de aslında park değimiz alan park değildi. Biz parka çevirdik. 5000'likte parka çevrildiği için burası mahkeme kararı ile iptal edildi. Sosyal ve Kültürel tesis alanına dönüştü.  O zamanda söylemiştim. Eğer biz burayı almasaydık. Maliyenin tesisi olacaktı. O zaman sadece Maliye Spor ile Maliye kullanacaktı. Şimdi yaptığımız çalışma ile bütün Yüreğir halkı buradan faydalanacak. Dediğiniz konulara gelince burası yaklaşık 12 dönüm kadar bir yer. Bunun 6-7 dönümü Kültürel Tesis geri kalan Kışla tarafında olan 4-5 dönümlük yer yeşil alandır. Biz Kültürel Tesisi Spor sahasının bulunduğu alanda yapıyoruz.

  Talebiniz olumlu bir taleptir. Buranın karşısında 10 dönümlük bir alan var  Biz bu 10 dönümü projelendirdiğimizde talep ettiğiniz yönde  bu konuyu değerlendirebiliriz.

 Kışla caddesinin açılması  için çok yoğun ve ciddi görüşmeler yaptım. Ama askeriye sürekli güvenlik gerekçesi ve diğer birliklerinde buraya getirilmesi düşüncelerinden dolayı konuya sıcak bakmadılar.      Bu görev bizim değil UKOME'nin görevidir.  UKOME bu konu hakkında girişimde bulunursa belki Kışla caddesi açılabilir.

   Sözleşmeli personel konusuna gelince, bildiğim kadarıyla Türkiye'de 18 bin civarında Sözleşmeli Personel bulunuyor. Belediyemizde 35 sözleşmeli personelimiz var. Geçici işçi olarak çalışan personellerimizin de statüsünü bu çalışmalar esnasında öğreneceğiz.  Yaptıkları iş bakımından daimi kadroda olmaları gerekir. İnşallah onlar içinde kadro imkanı doğar. 

   18 bin sözleşmeli personelin tamamı kadroya alınacak denirse, tamamı kadroya alınır. Suistimallerin önüne geçmek için bir kıstas getireceklerdir. Benim düşüncem belli bir tarih koyabilirler. Bakanlık bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır.

  Bildiğiniz gibi personel giderleri bütçenin %'30'unu aşamaz. İki kıstası bir arada bulundurmak zorundayız. Birinci kıstas kadronuz olacak, İkinci kıstas ise %30'u geçmeyecek.

   PTT'deki oluklu asfalt malzeme üretimi ile ilgilidir. Oradaki manolya caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.  Büyükşehir'in ekibi ile birlikte bizim ekipte çalışıyor. Sanırım 3-5 gün içerisinde o bölgedeki yol çalışması bitecektir. 

   Bizim 2.ekibimiz şu an Havutlu'da çalışıyor. Müteahhide talimat verdim. 3.ekip kurulacak ve Cumhuriyet Yamaçlı, Güneşli, Bahçelievler gibi güney mahallelerindeki yollarda yapılacak.

   Büyükşehir Belediyesi tek ekiple çalışıyor. Biz Yüreğir Belediyesi olarak 3 ekiple çalışıyoruz. Tabi ki bizim yol çalışmasına daha çok ihtiyacımız var.

   PTT, Ulubatlı  ve Kışla Mahalleleri çok büyük mahalleler dolayısı ile çok sokakları var. Örneğin bir mahallenin 200'ün üzerinde  sokağı var. Bazı ilçelerin o kadar sokağı yok.

    Sokakların yapılmasında benim ekiplere talimatım; Altyapısı olmayan yerlere ve sokaklara kesinlikle girmeyin yönünde çünkü biz yolu yaptıktan sonra tekrar yollar kırılıyor.

   Ekiplerimiz muhtarlar ve ASKİ ile koordineli olarak çalışmaktadırlar. İnşallah bu çalışmalardan iyi netice alacağız.dedi.

           

G Ü N D E M :

    Gündemin 1.maddesini oluşturan; Arsa Satışı ile ilgili Başkanlığın 07.11.2012 gün ve 10/472 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2012 gün ve 13/9251 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Ulaşım-Plan Bütçe-Tarife-Altyapı Hizmetleri Halkla İlişkiler-Mesken ve Gecekondu ile AB  Dış İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

  MHP Meclis Üyesi Fethi COŞKUNTUNCEL; Bu arsanın önce fiyat tespitinin yapılması gerekmez mi?  Fiyat tespiti yapıldı mı?

   Başkan Bey; Meclisten satış yetkisi alındıktan sonra Encümenle  kurulmuş  olan Belediye Kıymet Takdir Komisyonu tarafından değerleri belirlenerek encümen kararı ile satışı yapılacaktır. 

  Gündemin 2.maddesini oluşturan; Tahsis ile ilgili Başkanlığın 07.11.2012 gün ve 10/473 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2012 gün ve 13/9252 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

   Başkan Bey; Hatırlarsanız meclisten daha önce 6.100 m2'lik kısmına Yakapınar'da bir ilkokula vermiştik. Bir uygulamadan sonra oluşan 700 m2'lik   bir ilave tevhit ile birleştirerek tek parça halinde olmasını istediler. Bu arsa okula daha önce verilmiş. 2009 yılından sonra bize geçince bizden tahsisini istediler. İlkokullara kanunen ücretsiz tahsis etmemiz gerekir. Dedi.

     Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 08.11.2012 günü  Saat: 17.00’de     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

OTURUM SONU:  16.30.da

 

 Mahmut ÇELİKCAN                            Fatma EVCİMİK                         İrem SÜLÜ 

      Meclis Başkanı                                 Meclis Katibi                             Meclis Katibi                               

 Belediye Başkanı  

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 08.11.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       : PERŞEMBE 17.00’de

      KATILANLAR                            : 37

      KATILMAYANLAR                   : 1

      MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 08 KASIM Perşembe günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ , Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, , Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

      Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

G Ü N D E M :

   Gündem maddesini oluşturan; 2013 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 08.11.2012 gün ve 10/476 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Ulaşım-Deprem ve Doğal Afetler ile Kentsel Dönüşüm  Komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan;

   CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Ücret ve Harç ile ilgili görüşmeler yapıldı. Vergi Resim ve Harç Tarifesi ile ilgilide Meral hanımla görüşülerek yapılması gereken düzeltmeler yapıldı.

   Ücretle ilgili düzeltilmesi gereken birkaç madde var sırası ile;

Geçen sene avan projesi ile ilgili bir karar almıştık. Onun uygulanmadığını görüyorum. Avan projesi için Atriyuma kadar 50 lira, Atriyumdan sonrakiler için biraz daha artırılarak  uygulanması konusunda bir karar almıştık. Biz burada kararı aldık ama İmar Müdürlüğündekiler yine bildiklerini okudular. Yine Ticaret ve konut diye sınıflandırdılar. Esasen biz bu parayı alamayız, çünkü 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının Uygulama Yönetmeliğinin 7 (d) maddesinde Proje ve plan tasdiki ile ilgili kısımda projeler için alınan bir harç var. Bunlar Mimari statik ve tesisat projeleri için zaten İmar Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilerek  alınıyor. Bu harca konu olmuş bir işlemdir. Bunlar 2464 sayılı yasanın 97.maddesine göre hazırlanmış. Oradada şu söyleniyor "Harca konu olan bir işlem ücrete tabi olamaz "Bunlar ücrete tabi olacak bir şekilde yazmışlar. Biz buna rağmen komisyonlarda avan projesi ile ilgili cüzi bir rakam alınsın demiştik. Kimse bize uymadı.

   2.Önemli konu; Temel Üstü Keşifle ilgili yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının Uygulama yönetmeliğinin 7 (f) maddesinde açıklama aynen var bu da harca konu olmuştur. Yapı izni ve denetleme başlığı altında bu harcın ne için alındığı açıklama tafsilatlı olarak  var. Buna göre Yapı izni ve denetleme diye harç konusu yapılan işlem "1.yer gösterme, 2.Temel Üstü Keşif, 3.inşaatın başlamasından bitimine kadarki sürede ki belediye tarafından yapılacak her türlü denetlemenin bütünü içine alacak şekilde bu harç alınmıştır" diye ifade ediliyor. Yani peşinen harç diye ödenen işler için ayrıca temel üstü keşif diye de bir madde ekleniyor. Yani ismini değiştirerek ücret adı altında alınıyor. Başka bir madde: İskan raporu ve keşif ücreti, Ben bunun anlamını anlayamadım. Böyle hukuki bir terim yok. 2464  sayılı Belediye Gelirleri Yasasının Uygulama yönetmeliğinin 7 (c) maddesinde bunu açıklamış. Yapı kullanma izni ile ilgili açıklamayı şu şekilde ifade ediyor: "Fen ve sağlık görevlilerince inşaatın bitimine müteakip inşaatın tamamlanmasından sonra hazırlanan bir iş bitirme belgesidir." Biz zaten bunu harç adı altında vatandaştan belediye olarak alıyoruz. Bu harç olarak aldığımız halde ayrıca o belgenin adını da değiştirerek  "İskan Raporu Keşif Özeti" diyerek bir başka isim altında böyle bir parayı belediyenin tahakkuk ettirme yetkisi yoktur.

Otoparklarla ilgili arkadaşlar 2003 tarihli Otopark Yönetmeliği diye yazmışlar. Bu tarihte böyle bir yönetmelik yapılmamıştır. Bu 1993 tarihlidir. 1993 yılında çıkan otopark Yönetmeliği yine 1993 yılı sonunda, 1999, 2005 ve 2006 yıllarında değiştirildi.   2003 yılında böyle bir kanun yok.

 Burada Büyükşehir Belediyesinin yetkili kılındığı söyleniyor. Oysa geçen sene hatırlarsanız Ertuğrul Bey'de buradaydı. "Mücavir sınırları içerisinde Belediye Meclisleri, Mücavir alanlar dışında da İl Genel meclisi yetkilidir." İbaresi var. Ama büyükşehir statüsündeki belediyelerde, Büyükşehir Belediye Meclisince alınır diye hiçbir ifadeye rastlamadım. Ertuğrul Bey geçen sene Bayındırlık ve İskan Bakanlığına veya Uygulama yönetmeliği yayınlayan İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirip cevabını alarak bize iletecekti. Örneğin Seyhan, Sarıçam ve bizim aramızda çok uçuk rakamlar var. Orada 200 küsür alınırken, bizden 600 küsür gibi bir rakam vatandaşlarımızdan otopark ücreti tahsil ediliyor. Bizde hala o yazının cevabını bekliyoruz. Mümkünse buda not edilsin. Eğer Büyükşehir Belediyesi böyle bir karar aldıysa Bu 200'ü  Sarıçam'ın kendisimi aldı. Büyükşehir Belediyesi mi aldı. Sarıçam ile Yüreğir arasında çok fazla bir gelişmişlik farkı da yok.

  Başkan Bey; Otoparklarla ilgili ücretleri belirleme yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir. Şu ana kadar da uygulanmış şekli odur. Burada biriken paralar da o bölgedeki otopark yapımında kullanmak üzere toplanıyor. Kullanılıp kullanılmadığını ben bilemem. Geçenlerde bu otoparklarla ilgili ücret konusu Büyükşehir Meclis Gündeme geldi. Bir arkadaşımız  alınan bu otopark ücretlerinin ne yapıldığını sordu. Bende cevap alınırsa bu cevabı öğrenmek istediğimi söyledim.   Henüz bir cevap alınmadı. Bizim bölgemizde otopark yapıldığı görmedim. Ama dünya kadar otopark parası toplanıyor. Bu ücret Vatandaştan da kamu kurum ve kuruluşlarından da alınıyor. Bu ücreti Büyükşehir belirliyor bize gönderiyor. Diğer ilçelerle böyle bir fark varsa bunu neden böyle uyguladığını biz sorabiliriz.

  CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Biz mevzuatın dışına çıkalım demiyorum. Biz mevzuat neyse onu uygulayalım. Bu otopark paraları Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyeleri adına açtığı hesaba yatırılır. Ama bu paralar mutlaka Yüreğir İlçe Belediyesi sınırları içerisinde  Yüreğir Belediyesince tahakkuk ve tahsil ettirilir. Hesaba yatırılmışsa Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde kullanılması gerekir,bu kanun hükmüdür. Büyükşehir belediyesi bizden aldığı paralara rağmen böyle bir yatırım yapmamıştır. Bu konu farklı bir konudur. Benim dediğim Büyükşehir Belediyesinin bu ücreti belirleme yetkisinin hangi kanunda belirtildiği ve  diğer ilçelerle aramızdaki bu farkı hangi kriterlere göre belirlediğini soralım. Bunu öğrenelim. 

 Bence bu ücreti alma yetkisi ile ilgili konuyu,  Büyükşehir Belediyesinden değil İçişleri Bakanlığından yazılı olarak soralım ve ona göre uygulayalım. İtirazımız bu noktadadır. Bu konu değerlendirilirse memnun olurum.dedi.

  Başkan Bey; Burada belediye meclisleri denince,  uygulamadan gelen usulleri söyledim. Otoparkların yapımında şehrin bütünü olarak usulen ve bütün olarak baktığımızda Büyükşehir yetkisinde olması gerekir. Burada mantık yürütüyoruz. Çünkü plan yapma yetkisi onda. Bazı şeyler kanunda ve yönetmelikte tek tek yazmaz. Planın bütünlüğünü Büyükşehir sağlar. Otoparkta plan bütünlüğü içerisinde çözülen bir olaydır. İlçeler arasında ücreti neye göre belirlediği konusunda size katılıyorum. Bu konuyu soracağız.dedi.

  MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Bu otopark gelirleri ile ilgili bir araştırma yaptım. Bu ücreti  Büyükşehir, yada ilçe belediyesi hangi belediye alırsa alsın, otopark yapımı dışında hiçbir yerde kullanamaz. Olayın vahim tarafı budur. Bu parayı kim alıyorsa alsın ama kullanıyorsa suç işliyor.

 Bundan sonra meclis toplantılarımız sanırım diğer belediyelerde olduğu gibi saat 17:00''de yapılacak. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bürokratlardan ve meclis ile ilgili birimlerden mesai bitimi olsa bile  meclis toplantılarını takip etmelerini rica ediyorum.

  Mali İşler Müdürümüz işini çok iyi yapan bir bürokrat arkadaşımızdır. Bu geçenlerde de söylemiştim. Arkadaşlar benim akrabam olduğundan dolayı bunu söylediğimi düşündüler. Ben kesinlikle Meral Hanımın işini çok iyi yaptığını düşünüyorum. Eksik yapılabilir ama bu noktada gerekli araştırmaları yaparak kanun gereği yapılması gerekeni yapıyor. Diğer bürokrat arkadaşlarımızın da aynı şekilde duyarlı olmalarını bekliyorum.dedi.

  Başkan bey;  Tahsil edilen ve Büyükşehir Belediyesi hesabında otopark ücretlerin ne olduğu hakkında Büyükşehir Belediyesinden bilgi talep edelim. Kültür Merkezinin karşısına otopark yapılması ile ilgili talebi biz yapacağız. Bütçemizden değil orada biriken otopark paralarından karşılamak için önümüzdeki günlerde konuyu gündeme getireceğiz. 

 Ak Parti Meclis Üyesi Celal TURAN; Ücret tarifesi ile ilgili değişiklikleri her zaman mecliste görüşerek değişiklik yapma yetkimiz var.dedi.

   Başkan Bey; Madde 2'de yer alan cenaze ücretleri belediyemizin asli görevi olduğu için herhangi bir ücret alınmamasını teklif ediyorum.dedi

Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

            Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 09.11.2012 günü  Saat: 10.30’da     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

OTURUM SONU:  17.30.da

 

 Mahmut ÇELİKCAN                               Fatma EVCİMİK                     İrem SÜLÜ 

   Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                         Meclis Katibi                               

Belediye Başkanı        

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


      TOPLANTI TARİHİ                   : 09.11.2012

      TOPLANTI GÜN VE SAAT       :CUMA 10.30’da

      KATILANLAR                            : 37

      KATILMAYANLAR                   : 1

      MAZERETLİ                           :  -

            Belediye Meclisinin 09 KASIM Cuma günü saat 10.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  )  Mahmut ÇELİKCAN, Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN,  Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ , Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Necati CENGİZ,  Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR,  Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, , Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAĞAŞ, Necmi ÖZCANLI, Necmettin ATAY,  Zeynel MIZRAK,  Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ,Veysel KOKAÇYA ve Mustafa ESENKURT'un katılımları, Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

            Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.11.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

     Gündeme geçilmeden önce Başkan Bey; Gündemde  2.madde olarak Karşıya (Tahsilli) Mah. İmar Planı Değişikliği ve 3.madde olarak Solaklı Mah.İmar Planı Değişikliği ile ilgili dosyaların görüşülmesini teklif etti.Teklifler oybirliği ile kabul edildi.     

 G Ü N D E M :

   Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2013 Mali Yılı Vergi-Resim ve Harç  Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 09.11.2012 gün ve 10/479 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Altyapı Hizmetleri ve İnsan Hakları  Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Tahsilli) Mahallesi  9860 ada 8 ve 9 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-3d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 09.11.2012 gün ve 10/481 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.11.2012 gün ve 13/9511 sayılı yazısı okundu,görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Bayındırlık İmar--Eğitim Kültür Spor-Kentsel Dönüşüm-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

    Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz Solaklı  Mahallesi  190 ada  9 nolu parsel ve 191 ada 60,61 ve 62 nolu parseller  onaylı 1/1000 ölçekli O N-IV ve I N-I  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 09.11.2012 gün ve 10/482 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.11.2012 gün ve 13/9515 sayılı yazısı okundu,görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Bayındırlık İmar--Ulaşım-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-İnsan Hakları Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturum 03.12.2012 günü  Saat: 17.00’de     toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

OTURUM SONU:  10.45.de

 

 Mahmut ÇELİKCAN                         Fatma EVCİMİK                         Mustafa ÇOBAN

      Meclis Başkanı                              Meclis Katibi                                Meclis Katibi                               

Belediye Başkanı