Sosyal Destek Programı

SODES PROJELERİYLE 2012 VE 2013 YILLARI İÇİN TOPLAM 11 ADET PROJEMİZ KABUL EDİLMİŞ OLUP, BU PROJELER KAPSAMINDA 2.5 MİLYON TL'LIK HİBE ALINMIŞTIR"SODES Engelli Bireyler Umut Evi ve SODES Çocuk Evi Projesi' Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülürken, diğer ortak olduğu projeler ise:

  • Yüreğir'in Yükselen Yıldızları
  • Yüreğir'in Kramponları
  • Girişimcilik Akademisi
  • Görmeyenlerin Gönül Gözleri
  • Yüreğir'de 50 Gelincik
  • Çalışkan Taekwandocular
  • SODES'le Geleceğin Umut Işıkları
  • SODES Aktif Gençlik Merkezi
  • SODES’in Gönül Çadırları

SODES

 ÇOCUK EVİ

Adana'da bulunan çok sayıdaki tarım işçisinin çocuklarının bakımı ve doğru yönlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan sosyal bir projedir. Çocuk Evi Projesi kapsamında tarım işçisinin 4-6 yaş arası 50  çocuğuna Yüreğir Belediyesi Doğankent Kültür Evinde oluşturulan bakım Evi’nde haftanın yedi günü  kesintisiz nitelikli hizmet verilmektedir.  7-10 yaş arası 50 çocuğa eğitim döneminde okul dışı vakitlerinde,  etüt saatleri, film izleme ve spor aktivitelerini içeren destek programı, yaz tatillerinde ise gündüz bakımı  ve kent bilinci ve aidiyet duygusunu geliştirici etkin eğitim programı uygulanmaktadır.

SODES'LE ENGELLİ BİREYLERE UMUT EVİ

Bölgemizde toplumsal yaşama uyum sorunu yaşayan 18-55 yaş arası 75 engelli bireylerin rehabilitasyonu, istihdam olanaklarının arttırılması ve sosyal katılımını sağlamak üzere mesleki eğitim, bilinçlendirme, yönlendirme hizmetleri vermek üzere hizmet birimi oluşturmasına yönelik hazırlanan sosyal bir projedir.  Proje kapsamında oluşturulan Engelli Bireyler Umut Evi'nde engel düzeylerine uygun olarak 25 engelli bireye bilgisayarlı muhasebe, 25 engelli bireye çağrı merkezi operatörlüğü ve 25 engelli bireye ahşap oymacılığı dallarında sertifikalı mesleki eğitimler verilmektedir.  Bu eğitimleri almış ve başarılı bir şekilde tatmlamış engellilerin istihdamı konusunda organize sanayi, İş-Kur ve İş ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmektedir.

YÜREĞİR'İN YÜKSELEN YILDIZLARI

Emniyet verilerine göre ilçe sınırlarımız içerisinde suç oranının en yüksek olduğu bölgede yapılan Ulubatlı Hasan kültür evinde gerçekleştirilen projemiz; Madde bağımlısı çocuklar ve gençlerin topluma kazandırılmasına yönelik olarak bir iyileştirme programını içeren sosyal bir projedir. Proje kapsamında madde kullanan 13-24 yaş arası 50 çocuk ve genç birey için gezi, bilinçlendirme seminerleri, deneyim paylaşımı günleri, anne-baba eğitimleri ve mesleki eğitimlerden oluşan bir rehabilitasyon programı uygulanmaktadır.

YÜREĞİR'İN KRAMPONLARI

Projemiz Yüreğir'de yaşayan ve göçle gelmiş olan çocukların ve gençlerin spor yoluyla topluma ve sosyo-kültürel hayata kazandırılmasını amaçlayan sosyal bir projedir. "Yüreğir'in Kramponları" projesi  kapsamında 10-18 yaş arası 100 çocuğun futbol öğrenmesi ve bu yolla kendine güvenen, takım ruhunu öğrenmiş başarılı ve sağlıklı gençler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca proje sayesinde dezavantajlı durumda olan bu çoçukların içerisinde lisanslı futbolcular yetiştirilerek, ihtiyaç sahibi olan bu çocukların topluma kazanımları konusunda önemli yol katedilmiş olunacaktır.

GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ

Projemiz Adana'da yaşayan  sosyo ekonomik düzeyi düşük 18-40 yaşındaki dezavantajlı gençleri ve kadınları kapsayan istihdam bileşenli bir projedir. Bu doğrultuda projemiz ile "Girişimcilik Akademisi" kurulmuş olup, iş fikri olanlara, yeni bir iş kurmak isteyenlere, kurmak istedikleri işlerini nasıl tasarlayacakları konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Adana'da belirlenecek 25 ortaöğretim kurumunda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik eğitimleri verilerek en az 5000 öğrenciye girişimcilik konusunda farkındalık çalışması yürütülmektedir. Yine bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen 50 bireye iş kurma similasyonu gerçekleştirilecek,  formalite olarak iş kurmaları sağlanacaktır.

GÖRMEYENLERİN GÖNÜL GÖZLERİ

Yüreğir Belediyesi'ne bağlı Mevlana Kültür Evi'nin ilk katında bulunan bir oda, proje kapsamında resim atölyesine dönüştürülecektir. Atölyede GÖR - BİR Derneği tarafından özelde görme engelli, genelde tüm engelli gruplarından 7 - 65 yaş arası 40 kişiye tuval üzerine resim kursu verilmektedir. Alış-veriş merkezi gibi yoğun kalabalıkların bulunduğu yerlerde sergi faaliyeti düzenlenecektir.

YÜREĞİR'DE 50 GELİNCİK

Yüreğir'de çoğunluğu göçle gelmiş yoksul ailelerin 50 kız çocuğuna eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik sosyal bir projedir. Bu proje kapsamında Yüreğir Belediyesi'ne ait Kültür Evi'nde mevcut tam donanımlı 4 derslikte kapasitesi olduğu halde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyecek olan ve 12. sınıfta eğitim görmekte olan 50 kız öğrenciye üniversiteye hazırlık kursları verilecektir.

ÇALIŞKAN TAEKWANDOCULAR

Yüreğir'de yaşayan ve çoğunluğu göçle gelmiş olan çocuklara 7-9 yaş minikler, 10-12 yaş yıldızlar ve 13-15 yaş gençler grubu 50'şer çocuğa olmak üzere 3 kurs açılacaktır ve 3 kursta toplam 150 çocuğa sertifikalı beyaz kuşak taekwando eğitimi verilecektir. Projemiz terör örgütünün yoğunlaştığı 19 Mayıs, Levent, Anadolu mahallelerinde yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik olması projenin sosyal bütünlüğü açısından önem kazanmaktadır.

SODES'LE GELECEĞİN UMUT IŞIKLARI

Proje ile göçle gelen çocukların sosyo-kültürel uyumlarının arttırılarak sokağın risklerinden ve suç unsurlarından korunması, çocuk haklarının ve toplumsal barışın korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje uygulamaları göçle gelen ailelerin yoğunlukla yerleşim alanı olan Seyhan İlçesinde gerçekleştirilecektir. Hedef grubu Seyhan ilçesindeki okullar işbirliği ile tespit edilecek örgün eğitim içinde ve dışında yer alan 400-500 çocuk oluşturmaktadır.

SODES AKTİF GENÇLİK MERKEZİ

Türkiye geneli 15 yaş üstü kültürel faaliyetlerde aylık geçirilen sürelere bakılınca televizyon ve bilgisayara yaklaşık 70 saat zaman ayıran gençlerimiz kitap okumaya ayda sadece 3 saat zaman ayırmaktadır. Kültürel
faaliyetlerde ise sinemaya %7.8, kütüphaneye %2.7, tiyatroya ise sadece %1.5 katılım oranı olduğu görülmektedir. bu bilgiler ışığında projemiz gençlerimizin sosyal kültürel ve sportif etkinlikler yapmalarını sağlayacak uygun ortam ve imkan sağlayarak sosyal bütünleşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

SODESİN GÖNÜL ÇADIRLARI

İlimizde tarım alanlarında çalışan ailelerin eğitim-öğretim ve insani yaşam koşulları ile din ve ahlak eğitim, dini-kültürel etkinlikler ve dini-milli gün ve gecelerde düzenlenen faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacı ile bu proje düzenlenmiştir. Bu proje Yüreğir bölgesindeki belirlenen çadır kentlerde yaşayan toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim imkanı sunmak, toplumun farklı kesimlerini birarayagetirerek milli birlik sağlamak, halkı bilinçlendirmek ve toplumsal gelişmeyi sağlamak amaçlanmıştır.

İLGİLİ FOTOGRAFLAR