Katı Artık Tarifeleri Komisyonu Raporu

T U T A N A K
            Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.03.2012 günlü oturumunda incelenmek üzere Kanunlar-Tarife-AB ve Dış İlişkiler-İnsan Hakları-Eğitim Kültür Spor ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havale edilen  Evsel Katı Atık ile ilgili Başkanlığın 07.03.2012 gün ve 10/106 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.01.2012  gün ve 12/04 sayılı yazısı,
             " EVSEL KATI ATIK RAPORU 
          Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. Maddesinde uyum sağlamak üzere yayın tarihinden itibaren 1 yıl süre tanınmış olup bu süre de 27/10/2011 tarihinde dolmuştur. Bu yönetmelik çerçevesinde Belediyemize,  Büyükşehir Belediyesine ASKİ’ye yetki ve yükümlülükler verilmiştir.   
Başkanlık tarafından oluşturulan komisyon çerçevesinde Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. 
EVSEL KATI ATIK TOPLAMA
Belediyemiz sınırları içerisinde toplanan evsel katı atıkların dağılımı aşağıdaki gibidir.
1*Meskenlerden Toplanan Katı Atık %64
2*İşyeri Ve Sanayi Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık %14
3*Ticarethane Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık %7
4*Resmi Kurum Ve Diğer Yerlerden (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Akaryakıt İstasyonu, Marketler ve Benzeri Yerlerden ) %15
2011 YILI 12 AYLIK GERÇEKLEŞEN KATI ATIK MALİYETİ

SN

AYLIK ORT. GİDER