YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Yüreğir Belediyesi, Tapu Müdürlüğüne rayiç bedeli görme yetkisi verdi. Vatandaşlar artık rayiç bedel sorgulamak için belediyeye gelmek zorunda kalmayacak.

Taşınmaz bir malın, güncel piyasa şartlarında arz-talep dengelerine göre yıllar arasında değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denmektedir.

Arsa, konut gibi taşınmaz mallara sahip olan kişiler özellikle bu mallar için yapacakları satış işlemlerinde gerekli olan ve önem teşkil eden bir unsur olan rayiç bedel sorgulama ve taşınmaza ait borç ödemesi için tapudan önce belediyeye gelmek zorunda kalıyordu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı ile ‘Kent Bilgi Sistemi’ kapsamında Yüreğir Tapu Müdürlüğüne mükelleflerinin beyan bilgileri ve bu beyanlara ait borç bilgilerini gösterir bir yazılım geliştiren Bilgi İşlem Müdürlüğü, sistemi uygulamaya koydu.

Böylece vatandaşlar belediyeye gelmeden direk Tapu Müdürlüğüne giderek gayrimenkullerinin rayiç bedelini öğrenebilecek ve işlem yapabilecek, Tapu Müdürlüğü de belediyeye borcu olan mükellefleri sistemden görüp belediyenin ödeme sistemine yönlendirme yapabilecek.

İLGİLİ FOTOGRAFLAR