İlçemiz Köprülü Mahallesi 1676 adada yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planları