Haziran 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10/

Konu:MeclisToplantısı                                                                                         ..../06/2012                                                                                                                                              

                  

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04-05-06-07 ve 08.06.2012 tarihlerinde Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                    Belediye Başkanı           

                                                                                                                   

04.06.2012 PAZARTESİ  ;  

1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar- Plan Bütçe- Ulaşım- Çevre ve Sağlık-Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,

05.06.2012 SALI  ;  

1-Yetki Verilmesi ,

06.06.2012 ÇARŞAMBA  ;  

1-İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi, 4729 ada onaylı 1/1000 ölçekli 16 P-II halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar- Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonlar ,

07.06.2012 PERŞEMBE   ; 

1- Balcalı Mahallesi 696 ve 699 nolu parseller ile 207 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler- Tarife-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları,


08.06.2012 CUMA  ; 

1-İlçemiz Balcalı Mahallesi, 101,105,106,107,108,109,110,112,113,114, 115,116,117,118 nolu adalar ve çevresi 1/1000 ölçekli N34-c-18-d-2-c, N34-c-18-d-3-b, N34-c-18-c-1-d ve N34-c-18-c-4-a halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği,