Mayıs 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                           ..../04/2012                                                                                                                                       


Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 07-08-09-10 ve 11.05.2012  tarihlerinde  Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                     Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                      Belediye Başkanı           

07.05.2012 PAZARTESİ  ;  

  

1-2011 Mali Yılı Kesin Hesabı,

 

08.05.2012 SALI   ;  

 

1- Sicil  Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Kanunlar-Ulaşım-Tarife-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler-İnsan Hakları Komisyonları Raporu,

 

2- İlçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi, 5177 ada 63 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Kentsel Dönüşüm- Plan Bütçe- Kanunlar- Mesken ve Gecekondu- Bayındırlık İmar- Halkla İlişkiler- Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,

 

09.05.2012 ÇARŞAMBA   ;  

                       

1- Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 4729 adada 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği,

 

10.05.2012 PERŞEMBE   ;  

 

1- Balcalı Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği,

           

11.05.2012 CUMA  ;  

 

1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği,