Nisan 2012 Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI TARİHİ                : 02.04.2012

TOPLANTI GÜN VE SAAT   : PAZARTESİ 16.30.’da

KATILANLAR                          :  36

KATILMAYAN                         :    1

MAZERETLİ                            :  

GÖREVLİ                                   :    -

 

 

            Belediye Meclisinin 02 NİSAN  günü saat 16.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Mehmet YILDIZ , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI,  Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAGAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, , Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları,  Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
 
 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 09.03.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti grup sözcüsü Yaşar TURAN; 03.04.2012 tarihli gündeme 3.madde olarak Karşıyaka(Yavuzlar)Mahallesi 5177 ada 63 nolu parselde İmar Planı Değişikliği dosyasının meclis gündemine alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

G Ü N D E M:

 

 Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2011 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlığın 02.04.2012 gün ve 10/141 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2012 gün ve 12/269 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 Gündemin 2.maddesinin oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi 1124 ada 14 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-2-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 02.04.2012 gün ve 10/142 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2012 gün ve 13/2814 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu ile Altyapı Hizmetleri komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 03.04.2012 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

 

OTURUM SONU:  16.45.de 

Mehmet YILDIZ           Fatma EVCİMİK                                    İrem SÜLÜ                        

Meclis Başkanı                Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

Meclis 1.Başkanvekili

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI TARİHİ                : 03.04.2012

TOPLANTI GÜN VE SAAT   : SALI 16.00.’da

KATILANLAR                          :  37

KATILMAYAN                         :    1

MAZERETLİ                            :  

GÖREVLİ                                   :    -

 


            Belediye Meclisinin 03 NİSAN  günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı   ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI,  Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAGAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, , Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları,  Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.04.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Büyükşehir Belediyesi İlçemiz sınırları içerisinde   bulunan Optimum alışveriş merkezindeki ilan reklam vergilerini tahsil etmiş. Burada Yüreğir Belediyesine ait olan vergilerde var. Israrla kendisi tahsil etmek istiyor. Buradaki işyeri sahipleri birleşip dava açmışlar.

  Ben Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden işyeri sahipleri ve belediyemiz için bu konuyu Büyükşehir Meclisinde gündeme getirmelerini ve  bir çözüm bulmalarını talep ediyorum. Dedi.

 

 Başkan Yardımcısı Ertuğrul BOZKURT: Adana'da bulunan Real ve Carrefoursa alışveriş merkezlerindeki dış ilan reklam tabelalarının vergilerini Büyükşehir Belediyesi alırken içerdeki tabela vergilerini de ilçe belediyeleri alıyor. Ama ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Optimum alışveriş merkezindeki ilan reklam vergilerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi almak istiyor.dedi.

 

G Ü N D E M:

 

 

 2011 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Denetim Komisyonunun 30.03.2012 gün ve 1-10-137 sayılı yazısı meclis bilgisine sunuldu;

 

 Ak Parti Meclis Üyesi Celal TURAN;   5393 Sayılı Kanunun 25.maddesine göre Belediye Meclisince seçilen komisyonumuz, 2011 Mali Yılı Gelir-Gider Hesapları ile iş ve işlemlerini denetlemiş ve çalışmalarını 12.03.2012 tarihinde tamamlamış olup, hazırlanan Komisyon Raporumuz meclis üyelerine sunulmuştur. Burada emeği geçen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.dedi. Denetim Komisyonu Başkanı olarak  bu konu hakkında meclise açıklayıcı bilgiler verdi.dedi.

 Başkan Bey; Celal Beye ve Denetim komisyonundaki diğer arkadaşlara hazırlamış oldukları rapor için teşekkür ediyorum.dedi.

Yapılan Denetim hakkında açıklayıcı bilgi verdi. 

-2-

 

 Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; 2009 yılı borç yekünü ile şu anki borç miktarının ne kadar olduğunu sordu?


 Başkan Bey; Mustafa beyin sorusuna açıklamalarda bulundu. Denetim komisyonunda görev alan tüm meclis üyesi arkadaşlara çalışmalarında dolayı teşekkür etti.


 Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Belediyemizin şuan kiraladığı araç varmı?

 Başkan Bey; Belediyemizde şuan kiraladığımız araç yoktur. Geçmiş yıllarda cenaze hizmetlerinde  kullanılan araçlar  ve iş makinaları kiralanıyordu. 6 adet çift kabinli araç aldık. Bunların 2 tanesini  Fen İşleri hizmetine,  4 tanesini de cenaze hizmetlerine verdik. 2011 yılından itibaren   kiraladığımız araç yoktur.dedi.

 Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Karataş Yolu ile Raylı Sistem Güzergahı çevresinde onaylı İmar Planlarında bulunan uyumsuzluğu düzenlemek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı 034-B-02-B-3-A halihazır paftasında İmar Plan Değişikliği   ile ilgili Başkanlığın 03.04.2012 gün ve 10/144 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık İmar-Ulaşım-Eğitim Kültür Spor-Mesken ve Gecekondu- Deprem ve Doğal Afetler-Altyapı Hizmetleri komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan;

 CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Söz konusu  alan Raylı sistem ile Karataş Yolu Kavşağında bulunan bir tarafı Karataş Yolu bir tarafı Süleyman Vahit Caddesi  güney tarafı da  Güney Kuşak Bulvarında yer alan, doğuda bir imar yolu ile çevrili yaklaşık 3 hektar'a tekabül eden bir imar tadilatıdır.

 Bu dosyada bir uyumsuzluğu gidermek üzere bu imar planı tadilatının yapıldığı ifade ediliyor.

 Aslında dosya iyi incelendiğinde bu uygulamayı yapan Ortadoğu Haritanın işte uyumsuzluk dediği şehir plancısının izah raporunda üst ölçekli planla örtüştürmek ihtiyacı, bizim belediyedeki arkadaşlara göre karşıdaki Devlet Hastanesinden dolayı bir sorunu gidermek amaçlı bir tadilat yapıldığı  dolayısıyla birbiriyle çelişen ifadeler olduğu ortadadır. 

 Ben bunları birleştirerek olayı açıklamak amaçlı söz aldım.

 Teklif plana baktığımızda 3 hektarlık alanda 4 ada var. Bu 4 ada incelendiğinde buranın imarı miya merkezi iş alanı, kuzeyinde kentsel dönüşüme tabi sanayi alanı, güneyinde miya olan kavşak çalışması, batısında hafif raylı sistemin olduğu bir alandır.  Bu alan   yoğun yapılaşmanın olacağı ve  çok insanın yaşayacağı Hastane ve Otelin bulunduğu Yüreğir'in kalbi denebilecek en prestijli  bir alan konumundadır.                       

 Bize gelen teklif  bu  alanın güzelliğini, cazibesini ve prestijini  ortadan kaldıracak bir tekliftir.

 Bize burada yoğunluk 2,4 verilmiş. Üst ölçekli haritada yoğunluk 1,6 olarak görülüyor. Burada yoğunluk arttırılması demek 2 katlı gecekonduların 12 katlı gecekondulara dönüştürülmesi demektir.

 Bende diyorum ki ; Başbakanımızın bir açıklamasında dediği gibi "Ben ayakları yere basmayan bir nesil yetiştirmek istemiyorum"

Yüreğir'in kalbi denilen yerde nefes alacak yer kalmayacak. Çok katlı gecekonduların ve zaten mevcutta  sorun olan trafik yoğunluğunun önüne geçemeyeceğiz.

 Bu İmar planının Devlet Hastanesiyle bir ilgisi yoktur.

 İmar Planı esasları Yönetmeliğine  uygun olmadığını düşünüyorum.Geç olmadan gerekli düzenlemeleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum.dedi.

 

 Kaan Bey;   Gündem maddesi olan İmar Planı değişikliğinin Adana Devlet Hastanesi ile bağlantısını izah etmek istiyorum.

  Karataş Yolu güzergahının hem sağında hem solunda yaklaşık 20 hektarlık alanın 1996 yılında imar uygulaması ile tapulama işlemi yapılmıştır.  Bu tapulama  işlemi Adana 1.İdare mahkemesi tarafından 2008 yılında iptal edilmiştir.  Biz bu bölgede mahkeme kararı doğrultusunda yeniden İmar Uygulaması yapmak için ihale işlemini gerçekleştirdik. İhaleyi alan firmanın İmar Uygulaması işlemini yapabilmesi için bu imar planı çalışmasına ihtiyacı bulunmaktadır.

 

-3-

 Hepinizin bildiği gibi imar uygulamasını yapabilmemiz için İmar Kanununun 8.maddesine göre imar planına ihtiyacımız var. Belirtilen 20 hektarlık alanın 3 hektarlık kısmında imar adaları ile imar yollarının birbiriyle uyuşmadığı tarafımızca tespit edildi. Bu ihaleyi alan firma tarafından da kontrol edilerek hem fikir olduk. Adana Devlet Hastanesinin planlarında problem olmadığı için bu plana dahil etmedik. Amacımız mahkeme kararı doğrultusunda tapu iptalinin yeniden tapulama  işlemini ile uygulanmasıdır. Durum bundan ibarettir. Bu konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmaları yaptık. Ve siyasi parti gruplarına da yazışmalar ile ilgili bilgileri verdik. Dedi.

 

 Başkan Bey; Bu planı Devlet Hastanesini etkilediği için  çıkarıyoruz.   Bakan bey geldiğinde bu konu gündeme gelince bizde şaşırdık. Yüreğir Belediyesi kaynaklı bir sorun var gibi ifade edildi. Sonuçta bu bizimle ilgili değildir. Raylı sistemin planları yapılırken  burası dikkate alınmadan Mahkeme Kararı ile iptal edilmiştir. Dedi.

 

Kaan Bey;   Raylı sistemin planları yapılırken  burası dikkate alınsaydı böyle bir işleme gerek kalmazdı. Bu dosyada meclise gelmezdi.dedi. 

 

CHP Meclis üyesi Necmettin ATAY; Bu planların 20 hektarlık alanın sadece 3 hektarlık kısmında mı  sorun var?  Sorunu çözmek için neden bu kadar süre beklenildi.dedi.

 

 Kaan Bey;   Bu plan 1996 yılında tescil edilmiş. Ancak  28  Şubat 2008 yılında Adana 1.İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Bu doğrultuda geçen dönem ihaleye çıkılmıştır.

 20 Hektarlık alanın sadece bu 3 hektarlık alan içerisinde sorun vardır. 2008 yılındaki ihaleden sonra bu güne kadar  beklememizin sebebi, Mahkeme kararı bu bölgede tapuların  önce kök parsele dönüşüm yani  kadastral haritaya dönüşüm daha sonra imar uygulaması yapımı ile ilgilidir. Kadastro Müdürlüğü bu konuyu 2 yıldır çözemiyordu. Yüreğirin sadece bu bölgesinde değil değişik mahallelerinde de bu sorun vardı. Adana Kadastro Müdürlüğü Bölge ve Genel Müdürlükle 2 yıldır yazışmalar yapıyordu. Konu daha yeni çözüme kavuşturuldu. Çamlıbel Mahallemizde de aynı sorun vardı. Bu sorunu daha yeni çözdük.  Sırada bu konu vardı. Bakan Beyin Adana'ya gelmesi tamamen bir tesadüftür. Biz bu konuyu çözmek için çalışmalara başlamıştık.dedi.

 Başkan Bey; Bu sorun bizden kaynaklanan bir sorun değildir. Ama sorunu çözümleyecek olan yine Yüreğir Belediye Meclisidir.dedi.

 MHP Meclis Üyesi Veysel  KOKAÇYA;  Bu iptal işlemi yapılırken tapular mı  yoksa  imar uygulaması mı iptal edildi.dedi.


 Kaan Bey;  İmar Uygulaması demek tapulama demektir. Dolayısıyla tapuların hepsi değişiyor.dedi.  


  MHP Meclis Üyesi Veysel  KOKAÇYA;  Problemli  olan yerin yoğunluğu ile diğer yerlerin yoğunluğu aynı mı?

 

 Kaan Bey;   Karataş Yolu boyunca Havutlu'ya kadar olan bölgenin büyük bir çoğunluğunda  yoğunluk 2,4'tır. Dedi.

 

 Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Devlet Hastanesi ile bu planın alakası yok.  Bu Karataş Yolunun doğusunu,  hastane ise  batısını kapsıyor. Eğer Devlet Hastanesinin işi imar planından dolayı aksıyor ise bu işi yapan firmanın bunu biran önce yaptırması lazım. Bunun hiçbir aciliyeti yoktur. 

  Eğer burada yapılan lokal  bir plan  ise bu planda; yeteri kadar sosyal donatı alanları, yeşil alanları  ve otoparkları  yok. Bu sorunu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Dedi.

 

 Başkan Bey; Bu konunun geç kalması Belediye, Meclis,Firma ve Müteahhitten kaynaklanan bir konu değildir.1992 yılında Zeynel Beyin İmar Müdürlüğü yaptığı zamanda İmar Islah planları yapılmıştır. O zaman da yapılmış bir çok uygulama noktasal olarak iptal edilmiştir.1996 yılında da bu planlar yapılmış olup daha sonra noktasal olarak iptal edilmiştir.

 

-4-

 Mahkemeler süreç içerisinde iptal kararları alıyorlar. Ama bu kararları uygulama imkanımız olmuyor. Örneğin bir yerde 1 vatandaşın tapusunu iptal ediyor.Fakat burada bir çok vatandaş var. Bu iptal hepsini etkiliyor. Dolayısıyla bu iptal işlemini uygulayamıyorsunuz.  Bu imar işlerinde mahkemenin verdiği kararlar ile idarenin yaptığı uygulamalar birbirine çelişkili olabiliyor.

 Mustafa Beyin dediği gibi bu imar çalışması Devlet Hastanesi ile ilgilimidir yoksa ilgili değil midir?


Kaan Bey;   Az öncede belirttiğim gibi  İmar Uygulaması 20 hektarlık alanda ve Devlet Hastanesi de bu alan içerisindedir. İmar Uygulaması yapabilmemiz için İmar Planı ihtiyacımız var. İmar Planının sadece 3 hektarlık kısmında sorun var. 20 hektarın bütününü kadastroya götürebilmem için tümünün sorunsuz olması gereklidir dedi.


  Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Neden 20 hektarlık planın tamamını meclise getirip oylamamız gerekiyordu. Bu planın tamamını meclise yada komisyonlara neden getirmediniz? Planın tamamı onaylanacak daha sonra o bahsettiğiniz 8.madde uygulaması yapılacaktır.  Bu planın Devlet Hastanesinin yeri ile hiçbir alakası yoktur.dedi.

 

 Kaan Bey;  Sorun olmayan bölümü neden meclise getirelim. Adana Devlet Hastanesi ve diğer 17 hektarlık alanın imar planları var. Neden meclise getirelim. Bu planlar  Belediyemiz arşivinde mevcut olup, herkese açıktır.

  Bu İmar Planı Değişikliği dosyası sorunlu olan 3  hektarlık bölge için meclise getirildi.dedi. 


 CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY; Mahkemenin sorunlu olan bölgeler için belirli yerlere  ne kadar yeşil alan, ne kadar park alanı gibi sosyal donatı alanı bırakmamız gerektiği yönünde herhangi bir şartlı yazısı var mı? Böyle bir şartı yok ise biz buradaki bu yeşil alanları ve sosyal donatıları düzelterek o şekilde oylayalım.dedi.

 CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Bu dosyada izah raporundaki  plan tadilatının amacı, raylı sistem  kavşağındaki  uyumsuzluğun giderilmesidir.diyor. Karataş yolu Mahkeme kararına istinaden tekrar mülkiyet sorununu çözmek için yerine getirilecek bir uygulamadır. demiyor.  Sadece bir kavşak düzenlemesidir.diyor. İfadede geriye dönüşü sağlarken  mülkiyet sorununu çözeceğiz deniyor. Mülkiyet sorunu farklıdır. İmar uygulaması farklıdır.  Vatandaşı mağdur etmeden geriye dönüşü yapalım. Biz imar planını sabit tutarak mülkiyet sorununu çözelim. dedi.

 

 CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Karataş yolundaki bu kavşak sorunu Yüreğir için büyük bir sıkıntıdır. Bu konunun komisyonlara havale edilerek etraflıca tartışılması gerektiğini düşünüyorum.dedi.

  Kaan Bey;   Gruplara dağıtılan dosyada  ihaleyi alan Ortadoğu  Harita İnş.tic.Ltd.Şti. firmasının açıklamasında;

   1.sayfada,  Belediyeniz tarafından firmamıza ihalesi edilen Karataş Yolu 14.bölge İmar Uygulaması işi ile ilgili olarak başlıyor. Burada bu işin İmar Uygulaması olduğu belirtilmiş oluyor.

   2.sayfada, Bizim Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazdığımız yazı;

 "Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Cumhuriyet ve Seyhan Mahallerini kapsayan (karataş yolu 14.bl.) alanda geri dönüşüm imar uygulaması işi yapılmaktadır. Ancak imar planları ile ilgili olarak; Belediye meclisimizin 21.03.2003 tarih ve 20 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli imar planı ile Büyükşehir Belediye meclisinin 10.02.2010 tarih ve 24 sayılı kararı ile onanan raylı sistem imar planı tadilatı uyuşmamakta olup; tanımsız alanlar bulunmaktadır. Uygulamanın devamı için imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Denilmektedir.

 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığının  cevabi yazısında "Uygulama İmar Planı yapma yetkisi belediyenizdedir. denmektedir. dedi.  


  Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Bu imar planı  1/5000'liğe uygun mu? Burada bir hata varsa bu konu daha önce meclisten onaylanarak  neden geçti.dedi.

 

 

 

-5-

 Kaan Bey; O planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmıştı. Bizde Büyükşehir Belediyesine güvenerek meclise sunduk. Meclis gündeminde onaylandı.dedi.

 

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER;  Bir ay süren ve geçen hafta salı gününe kadar yapılan komisyon toplantılarında kesinlikle hastaneden bahsedilmedi. Sadece yolların genişliği, parkların bırakılması .. vs gibi konular görüşüldü. Perşembe günü bir toplantıda  konunun aciliyeti belirtilerek gündeme geldi ve komisyondan geçti. Dedi.

           

 Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Ben havutludan Devlet Hastanesine arabayla 5 dakikada geliyorum. Hastaneden Hiltonsa ya ise 15 dakikada gidemiyorum. Buranın sorunlarının çözümlenmesi en çok isteyenlerden biriyim. Ama çözüm yaparken işlerimizi de doğru yapmaya gayret gösterelim. Aceleye getirmeyelim. Eğer zamanında aceleye getirmeyip, mecliste iyice inceleseydik şuan burada böyle bir  sorun olmayacaktı.dedi. 

 

 Başkan Bey; Önceki planlar bizim planlarımız değil Büyükşehir Belediyesinin yaptığı planlardı. Bu planlara da bizim meclisimiz evet dedi.  Buradaki arkadaşlarımız işlerini özenle yapmaya çalışıyorlar.dedi.

 Ak Parti Meclis Üyesi Enver DALKIRAN; Buradaki planlarda hata varsa komisyonlara gönderelim. Konuyu orada ayrıntılı görüşelim. Dedi.

 

 Başkan Bey; Bundan önceki kavşak yapılırken Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu planlardaki hatadan bahsediyoruz. O hata yapılmasaydı zaten bu konu şuan bu sorunumuz olmazdı.dedi. 

 

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Dosyanın Komisyona iadesini teklif ediyorum.dedi.


 Görüşülmesi yapıldı ve her iki teklifin ayrı ayrı oylanması neticesinde  komisyon Raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

                                                                    

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi, 5177 ada 63 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-3-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 03/04/2012 gün ve 10/145  sayılı yazısı e kinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2012 gün ve 13/2904 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Kentsel Dönüşüm-Plan Bütçe-Kanunlar- Mesken ve Gece Kondu-Bayındırlık İmar-Halkla İlişkiler ile  Altyapı Hizmetleri  Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 04/04/2012 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  17.45.de


 

 

 

                  Mahmut ÇELİKCAN                             Fatma EVCİMİK                             İrem SÜLÜ   

                      Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi

                     Belediye Başkanı

 

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                : 04.04.2012

TOPLANTI GÜN VE SAAT   : ÇARŞAMBA 16.00.’da

KATILANLAR                          :  37

KATILMAYAN                         :    1

MAZERETLİ                            :  

GÖREVLİ                                   :    -

            Belediye Meclisinin 04 NİSAN  günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı   ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI,  Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAGAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, , Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları,  Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.04.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Biz burada 3 yıldan fazla bir zamandır  Yüreğir'e hizmet üretmek adına bir arada uyum içerisinde çalışıyoruz. Aldığımız meclis kararlarının %90'ı oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüreğir ve Yüreğir halkı için ne gerekiyorsa hep beraber yapmaya çalıştık. Son iki gündür mecliste bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımız birbirini dinlemiyor.

 Birbirimizi dinlemeyi ve birbirine karşı daha anlayışlı olmamız  gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü her zaman  Yüreğir'e hizmet üretmek adına başta başkanımızla birlikte  bir bütün olarak bir arada uyum içerisinde çalışmamız gerekiyor.dedi.

 Başkan Bey; Bu mecliste yapılan tartışmalar gerilim sebebi değil demokrasinin güzelliğidir. Önemli olan kavga dövüş olmadan konuların tartışılması ve bu  tartışmaların olumlu yönde olmasıdır.

  Neticede burada bulunan herkesin amacı hizmet üretmektir. Bu anlamda birbirimize karşı anlayışlı ve özverili olmamız gerekiyor.dedi.

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti grup sözcüsü Yaşar TURAN; Evsel Katı atık dosyası üzerinde çalışmalarımız  bitmediğinden dolayı 06.04.2012 tarihli gündeme 3.madde, İlçemiz Köprülü Mahallesi 1124 ada 14  nolu parselde imar planı değişikliği ile ilgili dosyasının  4.madde olarak alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi. 

 

GÜNDEM:

 

  Gündem maddesini oluşturan; Sicil Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Başkanlığın 04.04.2012 gün ve 10/149 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 20.03.2012 gün ve 71/691 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Kanunlar-Ulaşım-Tarife-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-AB ve Dış İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları  Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 05.04.2012 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  16.15.de

 

        Mahmut ÇELİKCAN                            Fatma EVCİMİK                            İrem SÜLÜ   

           Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                          Meclis Katibi

         Belediye Başkanı


T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI TARİHİ                : 05.04.2012

TOPLANTI GÜN VE SAAT   : PERŞEMBE 16.00.’da

KATILANLAR                          :  37

KATILMAYAN                         :    1

MAZERETLİ                            :  

GÖREVLİ                                   :    -

 

            Belediye Meclisinin 05 NİSAN  günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI,  Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAGAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, , Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları,  Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
 
 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.04.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 CHP Meclis Üyesi Hayrettin KAYA;  Ben hem meclis üyesi hem de encümen üyesiyim. Dün Encümen toplantısında Kültür Müdürlüğüne 230. 000.00.TL aktarma yaptık.

 Yaptığım bir araştırmada Çukurova ve Seyhan belediyelerinin günde sadece 10 çiftin nikahını kıydıklarını ve nikah tarihi için 30-40 gün verdiklerini öğrendim. Bizim Evlendirme Memurluğumuz işini programlı  ve çok özverili bir şekilde yaptığından  dolayı günde 2 kat daha fazla çiftin nikahını kıyabiliyor. Nikah işlemlerini çok hızlı bir şekilde yaptıkları için vatandaş mağdur olmuyor.

Yüreğir'de oturmam sebebiyle Evlendirme Memurluğuna akrabalarım ve tanıdıklarımın nikahı için sık sık gidiyorum. Dün yeğenimin nikahı için gittim. Orada Adliye'den memurların nikahı vardı. Şahit olarak 2 hakim vardı. Ben şunu söylemek istiyorum. Evlendirme memurluğumuza her kesimden insan geliyor. Evlendirme Memurluğu binasının belediyemize yakışmadığını ve bu bina bize ait ise bir an önce gerekli çalışmaları yaparak daha güzel bir görünüme sahip olması gerektiğini düşünüyorum.

           

CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ;  Biz meclise gelmeden önce komisyon toplantısı yaptık. Bu toplantıda Fen İşleri Müdürümüzde vardı. Daha önce Başkanımıza ve Müteahhit arkadaşlara kilit parke ile ilgili sorunlarımızı aktarmıştık. Bugünkü toplantıda her mahalleden bu konuda şikayetler  olduğunu gördük.

 Fen İşleri Müdürümüz hakedişlerin zamanında ödendiğini belirtti. Parke çalışması işi bitmeden neden para ödendiğini öğrenmek istiyorum. Çünkü kilit parke taşı konulan yerlere kum dökülmediği için parke taşlarının kırıldığı yönünde vatandaşlardan şikayetler geliyor.

 Sayın başkanım siz yol işlerinden iyi anladığınız için asfalt konusunda söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Gerçekten asfaltlarımız kaliteli oluyor. Ne Seyhan'da ne de Çukurova ilçelerinde bizim Yüreğir'de  3 yıl içerisinde yaptığımız kadar asfalt  yapılmamıştır.

 Asfalt için İller Bankasından yüklü bir kredi talebinde bulunduk. Benim düşüncem kalan 2 yıl süre içerisinde  kilit parke yerine asfalt yapılmasıdır.

 

./..

-2-

Geçen Mecliste  Devlet Hastanesinin karşı tarafında olan bir yolun 10 mt yapılması yönünde Oyçokluğu ile geçen  bir meclis kararı aldık.  Bürokrat arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bu yol imarının daha önce yapıldığını ve DOP'ların alındığını  fakat bir  önceki belediye başkanının buradaki yerleri sattığını  ve buradaki yolu genişletmemiz için istimlak yapmamız gerektiği söylediler.

 Buralarda otopark yeri yok. Sorduğumuzda binaların altında otopark yapılacağı söylendi. Yüreğirin hiçbir yerinde bina altında otopark yok. Bu yolda otopark çalışması yapılırsa çok masraflı olur. Sizinde bildiğiniz gibi burası nehir yatağıdır. Örneğin küçük bir otelin Kazı çalışmasının maliyeti en az 2 trilyondur.

 Sizden ricam bundan sonraki çalışmalarınızda alınacak kararlarda gelecekte oluşabilecek sorunları engellemek için bu konularda hassasiyetle durmanızdır.dedi.

 CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;  Yavuzlar veya Sinanpaşa gibi merkezi yere yeni yapılacak olan Kültür Evi Salonunun Nikah Salonu olarak dizayn edilirse daha güzel olur düşüncesindeyim. dedi.

 Başkan Bey; Hayrettin beyin dediği gibi Evlendirme memurluğumuz günde 20 nikah kıyarak,  2-3 gün içinde nikah tarihi verebiliyor. Bu konuda memnunuz evlendirme memurluğundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

 Evlendirme Memurluğunun  yeri  Eski adıyla Meslek Edindirme  Merkezi binası   bizim değil. Özel İdareden çok cüzzi bir rakamla kiralanmıştır. Bu nedenle buraya yüzeysel boya badana dışında şekil olarak çok fazla bir yatırım yapamıyoruz. Bizimde Necmi  Beyin dediği  gibi merkezi bir yerde böyle bir proje çalışmamız var.

Mustafa Beyin belirttiği Fen İşleri ile ilgili  kilitli parke taşı yapımı işi için   firmaya yaptığınız işin parasını ödemek durumundasınız. İçeride teminatı var. Yapılan iş kontrol edildikten sonra 3-5 aya kadar eksiklikleri tamamlıyorlar. Tamamlamaz ise teminatından kesiliyor.

 Geçen Çukurova ve Seyhan ilçe Belediyeleri ile AYKOME'de yapılan toplantıda olumlu bir netice  çıktı. Toplantıda "ASKİ'nin ve diğer kurumların yaptığı kazılarda yol çökmeleri oluyor. Bizde teknik gerekçelerini sizlerle paylaşmaya hazırız  sizde buradaki paramızı zamanında bize ödeyin "dedik. Böyle bir ilke kararı alındı. Bu bizim adımıza olumlu,  önemli ve olması gereken bir olaydı.  Asfaltta kaliteyi sağlamak adına asfaltı da biz yapalım teklifinde de bulunduk. Önümüzdeki süreçte bu konuların sonucunu göreceğiz.

 Parke taşı isteyen vatandaşlar yaptığımız asfaltın kalitesini görünce fikirlerini değiştirip yollarının asfalt yapılmasını talep ediyorlar. Bizimde düşüncemiz yolların asfalt yapılması yönündedir.

 İmarla ilgili konulara gelince,  tüm kararlarımızın  oybirliği ile geçmesi elbette çok güzel olurdu. Fakat Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarından dolayı aksaklıklar oluyor. Dünkü mecliste görüşülen konu hakkında Zeynel Bey'den ve arkadaşlardan ayrıntılı bilgi aldım.  Bu karar dün meclisten geçti diye daha iyisi  çıkmayacak anlamına gelmiyor. Bu konuda tekrar öneri verilebilir diye düşünüyorum. Dedi.    

GÜNDEM:

 

 Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet(Levent) Mahallesi 2179 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-  B-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 05.04.2012 gün ve 10/150 sayılı yazısı ekinde gelen   Bayındırlık İmar- Kentsel Dönüşüm- Plan Bütçe-Çevre ve Sağlık- Halkla İlişkiler-Altyapı Hizmetleri ve Kanunlar Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede dosyanın içerisindeki eksikliklerin tamamlanarak tekrar meclise sunulması için  müdürlüğüne iadesine oybirliği ile karar verildi. 

 Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 06.04.2012 günü  Saat: 10.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

OTURUM SONU:  16.30.de


 

        Mahmut ÇELİKCAN                           Fatma EVCİMİK                                     İrem SÜLÜ   

           Meclis Başkanı                               Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

         Belediye Başkanı

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ                : 06.04.2012

TOPLANTI GÜN VE SAAT   : CUMA 10.00.’da

KATILANLAR                          :  37

KATILMAYAN                         :    1

MAZERETLİ                            :  

GÖREVLİ                                   :    -

 

 

            Belediye Meclisinin 06 NİSAN  günü saat 10.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI,  Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Mustafa NAGAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, , Memduh GÖZÜBATIK, Uğur İsa CEYLAN,  Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları,  Muhammet YALÇIN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından açıldı.
 
  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.04.2012 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

GÜNDEM:  Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi 1124 ada 14 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-22-c-2-c halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 06.04.2012 gün ve 10/154 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.


  Gündemin 2.maddesini oluşturan; Evsel Atık ilgili Başkanlığın 06.04.2012 gün ve 10/150 sayılı yazısı ekinde gelen  Kanunlar-Tarife-AB Dış İlişkiler-İnsan Hakları-Eğitim Kültür Spor ve Halkla İlişkiler Komisyon  Raporu okunmasından sonra söz alan;

 

  CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;  Gündem konusu olan Evsel Katı Atık  hakkında konuşmak istiyorum. Evsel katı Atık konusunun  dayanağı, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesi uyarınca çıkarılan  yönetmeliktir. Bunun hukuki dayanağı da buna ilişkindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu madde ile ilgili dayanakları hakkında  kısa bir açıklama yapacağım.

 

  "Doğal kaynakların, çevre ve insan sağlığının korunabilmesi ve kirlenmenin  önlenmesi için atık su, altyapı ve evsel katı atık yönetimlerinin kaliteli altyapı hizmeti verebilmeleri gerekmektedir. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için hizmetlerin sürdürülebilirliğini devam ettirecek bedellerin hizmet alanlardan karşılanması gerekmektedir."denilmektedir. Bu işin mantığı kirleten öder ilkesidir. Bu yönetmelik hangi esas ve usullerle alınacağını,  kimler tarafından kararlaştırılacağını  ve bileşenlerinin ne olacağını uzun uzun  açıklamış. Kafaları karıştırmamak için sadece ana başlıkların  hukuksal ilgisini kurarak bir açıklama yapmak istiyorum.

 

 

-2-

  Bu yönetmeliğe göre; Katı atıkların toplanması,taşınması, bertarafı ve geri kazanılması için bir sistem kurulması ve bu sistemin maliyetinin de karşılanması gerekecek.  Belediye Meclisi  ve diğer birlikler toplanarak  gerekli çalışmaları yapacak ve maliyetinin karşılığı olan parayı vatandaşlardan alacak. Yönetmelik bunu öneriyor.

  Az önce Yönetmeliği okuduk. Şimdi Bakanlığın 30 seri nolu  tebliğinde  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun  Çevre Temizlik Vergisine ilişkin mükerrer 44.maddesine,  5035 sayılı kanunun 41.maddesi ile yeniden düzenlenmiş olup, maddenin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır:

  Verginin konusu ve kapsamı; Maddenin 1.fıkrası verginin konusu ve kapsamını belirlemektedir. Anılan fıkra hükmüne göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve belediyelerden temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabii bulunmaktadır. Boş bulunan dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren Çevre Temizlik Vergisine tabi tutulmayacaktır. Yani kanun boş binalardan vergi alamazsınız diyor.

  Maddenin 1.fıkrasında geçen "Çevre temizlik hizmetinden (yani katı atıkların evden alınması taşınması, aktarma istasyonlarına götürülmesi , kısımlara ayrılması ve geri dönüşüme uğratılması) bu madde kapsamında konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda, yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu ve park,piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların çevre ve insan sağlığına  olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması düzenli depolanması ve bertaraf suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlamak işlemlerinin tümünün veya bir kaçının anlaşılması gereklidir.denmektedir. Bunu bakanlık çıkardığı kanunda söylüyor.  Yani Katı atıkların evden alınması taşınması, aktarma istasyonlarına götürülmesi , kısımlara ayrılması ve geri dönüşüme uğratılması ve enerjiye çevrilmesi gibi  hizmetler için Çevre Vergisi  tahsil ediliyor" deniyor.

  Bir de Çevre Bakanlığının çıkardığı yönetmelik var. Bu yönetmelik hukuka uygun değildir.  

  Hiyerarşi düzende önce anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge vardır. Burada kanunlarla ilgili bir eksiklik olduğu zaman mahkemeden yargı ictihat kararları geçerlidir. 

  Kanun  "vergi",  Yönetmelik  "ücret" diyor.  2464 sayılı Vergi Usul Kanununda "Vergi,resim ve harca tabi olan bir işlem  her ne ad altında olursa olsun "ücret"e tabi tutulamaz".deniyor.

  Çevre Bakanlığının çıkardığı bu yönetmelik hukuka aykırıdır. Hukuk adalet, genellik ve eşitliktir. Yapacağınız yönetmelik kanuna uygun olmalıdır. Bu yönetmelik kanuna  uygun değildir. Bu sorun sadece Yüreğir Belediyesinin değil Türkiye'nin sorunudur. Yakında faturalar gelmeye başladığı zaman çok sorun çıkacaktır. Vatandaş zaten zor şartlarda geçimini sağlamaya çalışıyor.  Bu ücret faturalara yansıdığında itirazlar çok olacaktır.

 Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili 2464 sayılı Kanunda hukuka uygunluk vardır. Fakat bu yönetmelikte uygunluk ve adalet yoktur. Bu yönetmeliğe göre sistem kriter maliyetini belediyeler belirliyor. Bu yönetmelik ile ilgili Türkiye'de bulunan yaklaşık 3000 belediyeden farklı karar çıkacaktır. Bu eşit ve adil olmayacaktır.

 Verilen örnekte hane başına eşit dağıtılmış. Bir evde 10 kişi yaşıyor diğer evde 1 kişi yaşıyor. Bunun neresi adildir. Vatandaş burada zor şartlarda yaşamaya çalışırken yönetmelik  bu kadar para tahsil etmeniz gerekiyor.diyor. Bu haksızlık ortadan kaldırılmalıdır. 

 Yönetmeliğe göre bu meclisin  bu teklifi kabul etmesi gereklidir.

 Ama biz bunu  muhalefet olarak reddediyoruz. Türkiye'nin en ücra köşesinden Adana'nın Yüreğir ilçesi meclisinden bu yönetmeliğin iptali için dava açacağız. Bu yönetmeliği çıkaranlardan hesap soracağız.  Bunun onur ve şerefi bu meclisin olacaktır. Bu yönetmeliğin değişerek  objektif, adil, nesnel, hukuki ve bütün belediyeleri rahatlatacak bir düzenlemenin çıkmasını umut ediyoruz.

  Bu nedenlerden dolayı  evsel katı atık ile ilgili yönetmeliği  reddediyoruz. dedi.

-3-

 Başkan Bey; Kanun "katı atık bertarafı" ile ilgilidir. Bu yönetmelik "katı atık toplama"  ile ilgilidir. İkisi birbirinden farklıdır. Zeynel Beyin görüşlerine saygılıyız. Bizim kararlarımızda idari yargıya tabidir. Bu açıdan bunların yargıya götürülmesi doğaldır. Türkiye'de hangi iktidar gelirse gelsin topladığınız vergilerden, aldığınız harçlardan uyguladığınız bir takım kararların hepsi mutlaka bir kabule dayalıdır.

Bugün zenginin  100 m2 evinden de fakirin evinden de aynı vergiyi alıyorsunuz. Zengin fakir ayırımı yok. Somut bir örnek vermek gerekirse, otoyoldan geçen bir otobüsün içerisinde 50 kişi var, 5 lira ödüyor. Boş geçen otobüste 5 lira ödüyor. Bunun neresinde adalet var. Sizin dediğinizi dünyanın hiçbir yerinde uygulama şansınız yoktur. Kanunlar koyulurken bir kritere göre konuluyor. Keşke sizin dediğiniz olsa çok adil olur. Ama bunu pratikte uygulama şansınız yoktur.

 Biz bu ücreti sadece yönetmeliğe göre almıyoruz. Çevre Kanununun 11.maddesi ve Teşkilat kanunun 9.maddesinde de konu ile ilgili atıf var. Ama biz daha çok Çevre kanununun ilgili maddesine göre alıyoruz.  Biz 2464 sayılı  Belediye Gelirleri Yasasına göre  gelir elde eden bir kurum değiliz.  Özel kanunlarla bize verilen cezalardan, harçlardan ücretlerden gelirimiz var. Örneğin İmar kanununun 42.maddesine göre aldığımız paralar  Belediye Gelirleri kanununda zikredilmemiştir. Ama genel ücretle ilgili 97.maddede zikredilmiştir.    Bizim burada yönetmeliğe göre aldığımız gelir, hem kanuni dayanağa göre çıkartılmış hem de bu kanun maddesinde zikredilmiştir.

 Bunu belediye başkanı yada yönetimi direk  değil meclis kararıyla uyguluyor.

Çevre Bakanlığının 11.maddesinde "Bu hizmetlerden yararlananlardan Belediye Meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atık su, toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler atık su ve temizlikle ilgili hizmetler dışında kullanılamaz."denilmektedir.

Arkadaşlar komisyonlarda bu konuyu görüşüp tartıştılar. Şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bu hesaplamalar Belediye Başkanının kafasından uydurduğu şeyler değildir.

 Ak Partili, MHP'li ve CHP'li tüm partilerden seçilmiş bulunan belediyelerin hepsi bunu uygulamış ve bu ücreti alıyorlar. Buna katılmasak bile uygulamak zorundayız. Bizim elimizi ve kolumuzu bağlayan kanun ve yönetmeliktir. Bu uygulama ilk çıktığında bu mevzuatta görev almış Bakanlık yetkilisi arkadaşımızla görüştük. Bu uygulamayı yapabilmemiz konusunda bize  bir yol haritası çizmelerini istedik. Zaten bu hesaplamayla ilgili bir kılavuz da var. Biz bu seneki alacağımız ücreti  2011 yılındaki temizlik maliyetlerimize göre belirledik. Adana'da birim alanda düşündüğümüz zaman en ucuz temizliği de biz yapıyoruz. Merak eden arkadaşlarımız diğer belediyelerle de mukayese edebilirler. Büyük Sanayi alanları, büyük ticari alanları, büyük iş merkezleri veya  orta büyüklükteki  işletmeler burada çok olsaydı vatandaşın üzerine gelen yük daha da azalabilirdi.

 Biz 3 aydır bu çalışmayı arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Bizim düzenlediğimiz 3 aylık raporda nerelerden ne kadar atık aldığımızı yaklaşık olarak tespit ettik. Sonuç olarak;  Katı atık'ın %64 meskenlerden, %14 ü İşyeri ve Sanayi Konumundaki yerlerden, %7 si Ticarethane Konumundaki yerlerden ve %15 i Resmi Kurum ve Diğer Yerlerden  (Hastaneler, Tıp Merkezleri,Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Akaryakıt İstasyonu, Marketler ve Benzeri yerlerden). Kriter olmadığı için objektif birbirine yakın olan yerleri bir grupta topladık ve bu oranları maliyetimizle çarptık. Bizim her şey dahil ayda 646.bin lira temizlik giderimiz var.  646.000 X 0,64= 411.000-TL / 84.173 konuta böldüğümüzde 4,89 birim fiyatı buluyoruz. Kanun ve ona dayalı çıkartılmış  yönetmelikte "Bir rapor hazırlanılır" diyor. Biz bu raporu hazırladık.Raporu bu meclisimizden geçirdikten sonra hem kendi Web sitemizde hem de yerel basına vererek yayınlayacağız. Vatandaşın  bunu duyduktan sonra gerek bizim meclis kararlarımıza gerekse buna itiraz etme ve İdari yargıya götürme hakkı var.

 

 Bu uygulamayı sadece Yüreğir Belediyesi yapmıyor. 2900'den fazla  belediye,  bu uygulamayı yapıyor ve yapmak zorundadır. Yönetmelikte belediyelerin  bu uygulamayı yapma  yükümlülüğü olduğu belirtiliyor. Ama bu yükümlülüğü meclise bırakıyor. Bizde meclise bu çalışmayı getirdik. Karar buradan geçiyor. Bu uygulama keyfi değildir. Kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Bizim burada herhangi bir eksikliğimiz yok.Tabi ki arkadaşlarımızın görüşlerine saygı duyuyoruz. Herkes görüşünde hürdür ve ilgili yerlere de götürme hakkı vardır.Buradan aldığımız parayı da keyfi olarak harcama şansımız yok. Seneye ücretlendirmeyi yeniden yapacağız ve tekrar 3 aylık raporumuzu  çıkaracağız. Tabi

ki bu ilk uygulama olduğu için haklı olarak arkadaşlarımızın buna tepki vermesi  veya ilk uygulamadan kaynaklı ufak tefek eksikliklerimizin olması da doğaldır. İlk uygulamadan sonra bu sistemin oturacağına inanıyorum. Tabi ki hiç kimse vatandaşa herhangi bir yük getirmek istemez. Muhalefetteki belediye başkanı arkadaşlarımızın açıklamaları var "İstemesek de bunu uygulamak zorundayız" diyorlar. İnşallah hayırlısı olur.dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;  Benim amacım Yüreğir Belediyesini suçlamak değil genel  olarak bir konuşma yaptım. Bu yönetmeliğe göre belediye olarak bu ücreti almak zorundasınız.Halk hakkını savunmamız için  bizi seçtiğinden, kamu haklarını ve kamu yararını savunmak zorundayız. 

1985 yılında çıkan 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi birkaç sene önce iptal edilerek 5940 sayılı kanun maddesi eklendi. Nedeni ;   İnşaat cezalarına  500.bin liradan 25.milyona kadar  ceza kesmek için belediye encümenine yetki veriyordu. Bir vatandaş Anayasa Mahkemesine başvurdu ve iptal ettirdi.

 Belediye encümenindeki  500 bin ile 25.milyon arası cezaların 1 katla 50 kata tekabül etmesinden dolayı anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğu için mahkeme bizzat maddenin iptal edilmesi yönünde başvuruda bulundu ve maddeyi iptal ettirdi.         

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesi Ücret ile ilgili "Vatandaşa eğer bir ücret ödeyeceksen talepte bulunacaksın" diyor.  Ama burada talep yok.  Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dedi.

 Görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

  Faaliyet Raporu Görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Mahmut ÇELİKCAN, divandaki yerini 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ'a devretti.

 

  Gündemin 3.maddesini oluşturan; Faaliyet Raporu Görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Mahmut ÇELİKCAN, divandaki yerini 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ'a devretti.

 

2011 Yılı Faaliyet Raporu  ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife ile Halkla İlişkiler Komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan;

 

Şahsı adına söz alan Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT;  3 senedir belediye yönetimindeyiz. Biz güllük gülistanlık bir belediye devir almadık. Ancak İktidar olmanın avantajını yaşamak istiyoruz. İstifa edinceye kadar bende Ak Partili Meclis Üyesiydim.O süre içinde de tabi ki Ak Partili olmaktan dolayı onur  duydum. Bir partinin belediye başkan adayı, seçilinceye kadar o partinin mensubudur. Seçildikten sonra parti olayı biter. Bütün vatandaşların belediye başkanı olması gerekir. Eski türkçede  belediye başkanı "şehrinemin" yani "şehrin güvenilen insanı" anlamına gelir.

 

Sayın Başkanımızın adaylığı döneminde elimden geldiği kadar ona hizmet etmeye ve oy toplamaya çalıştım. Seçim bittikten  sonra kimin kime oy verdiği, nasıl çalıştığı ve ne kadar oy getirdiği çok fazla önem taşımıyor. İspat etme şansınız da yok. Konuşulmasına da gerek yok. Oysaki listelerden hangi mahalleden ne kadar oy çıktığına bakılarak hizmet yapılıyor, politikası güdülmüş gibi bir durum var.  Başkanı tanıdığım günden bu güne kadar şahsı ile alakalı yanlış bir kelime söylememişimdir. Bu tüm parti liderleri için geçerlidir. Ben doğru bildiğimi  söylemeye gayret eden ve söylerken de yüzüne karşı söylemeye özen gösteren  bir insanım.  3 yıl içinde 1 kamyon stabilize döktüremedim. Bunun nedenini düşünüyorum. Acaba bilmediğim bir suç mu işledim.

 

 Faaliyet raporuna gelince; Geçmişten bu günümüze kadar Belediyede hizmet veren Belediye başkanları  Ömer TOPÇU, Ahmet ÜNAL, eski meclis üyelerine ve Rahmetli Sabahattin  EŞBERK'e  teşekkür ediyorum.

 Sayın başkanımız her zaman devraldığı enkazdan ve bize bağlanan beldelerin borçlarından bahsediyor. Beldelerden borç geldiği doğrudur. Fakat bu beldelerinde geliri yani artıları da vardır.

 Tahminen 400'den fazla işçi ya başka kurumlara gönderildi yada işlerine son verildi. Son duyumlarıma göre 128-130 işçi belediyeye alınmış. Zamanında ben Temizlik İşlerine  1 kişi aldırdım. Sanırım işten çıkarılmış.

 

 Biz belediyeyi devir alırken eski Belediye Başkanı Ömer beyin bize bıraktığı  ve  beldelerden gelen borçlarla birlikte borcumuz 75 milyondur. Hükümetimizin Yapılandırma ile ilgili çıkardığı 6111 sayılı yasa yerinde ve vatandaşı rahatlatan bir karardır. Eğer bu karar biz seçilmeden çıksaydı takriben 50 milyon lira borç devir alacaktık. Ama bizim dönemde çıktı ve 75 milyon lira biz borç devir aldık. Bugünkü borcumuz yapılandırmadan faydalandığımız  20 milyon faiz dahil, 5 milyon liraya  yakın da  para tahsilatı   yapmışız. Toplam 25 milyonu da içine koyarsak geçmişten bu güne kadar olan borcumuz yaklaşık 33 milyon lira artmıştır.


  Burada bazı kararların aciliyeti olabilir. Buna destek olacağız. Herkesin adına şunu söylemek istiyorum ki kolay kolay hiçbir karara zorunlu olmadıkça  red  kullanmadık.

 

 Belediye başkanımızın tarafsızlığından bahsetmek istiyorum. Geçenlerde Murat Bey Büyükşehir Belediyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir konunun aciliyeti olduğunu söyleyerek komisyon toplantısı istedi.  Şimdi soruyorum Havutlu, Seyhan ve Cumhuriyet Mahallesi ile ilgili buraya ilk geldiğimizden günden itibaren bir plan tadilatı vardı. O gün bu gündür 3 sene geçti. Ben sayın başkanın bahsettiğim yerler ile ilgili çıkıp  bir kelime söylediğini duymadım. Ben Ak Partiliydim. Ben bir masanın etrafında oturuyorsam o masaya asla ihanet etmem. Ama o masayı idare eden kişiler her kim olursa olsun herkese  adil olmalıdır.

 

 Komisyondaki arkadaşlarıma askerde geçen bir anımı anlattım. "Askerde  bir  arkadaşım  bana kim  olduğumu sordu. Bende Mustafa'yım dedim. Türkiye vatandaşıyım.  Hayır sen nesin diye ısrarla  sordu. Sorusunu anlamadım. Ne demem gerektiğini sorduğumda , Sünnimisin Alevimisin onu söyle dedi. Ben o güne kadar Alevi olduğumu inanın bilmiyordum. Ben Mustafa ESENKURT olarak doğmaya kendim karar vermedim. Hiç kimse nasıl doğacağına kendisi karar veremez.

 

 Adil olmak Alevisine, Sünnisine, Türküne Kürdüne ve Arabına  tarafsız bir şekilde hizmet götürebilmektir. Hiç kimsenin nasıl ve nerede  doğacağına karar verme şansı yoktur. Önemli olan insan olmaktır.Hepinize teşekkür ediyorum.dedi.

 

 Meclis Başkanvekili Mehmet YILDIZ; Mustafa bey bir serzenişte bulundu. Kendisine katılıyorum. Hiç kimse nerede, hangi anne-babadan doğacağına karar veremez. Herkes insan olarak eşittir. Bu konuda ayırım yapılamaz.

Yüreğir Belediyesine bağlı  99 mahalle ve  6000'den fazla  sokak var. Belediye olarak her yere eşit hizmet götürmek çabasındayız. Ancak imkanlar dahilinde aynı anda her yere ulaşmak mümkün olmuyor.

 Yüreğir Belediyesinde kurulduğu tarihten bu yana bu dönem içerisinde  geçmiş dönemlerden  daha fazla hizmet yapılmıştır.

 

 Ak Parti Meclis Üyesi Yaşar TURAN; 2011 yılı Faaliyet Raporunun kabulünü teklif etti.

 

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Geçmiş dönemlerde yaptığımız mal ve hizmet alımlarının reddine,diğerlerinin kabulüne  diye teklifte bulunuyoruz.Dedi.

 

 Ak Parti Meclis Üyesi Celal TURAN; Ertan Beyin dediği Kesin Hesapta oluyordu. Faaliyet Raporunun tamamı oylanır. Kabul yada red edilir.dedi.

 

 Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Faaliyet Raporu kabul ya da red şeklinde oylanır. Bütçede örneğin gelir bütçesine kabul, gider bütçesinede red diye oylanır.dedi.

           

 Başkan bey; Sayın Esenkurt'un eleştirilerine saygı duyuyorum. Fakat düşüncelerine katılmıyorum. 4 dönem  belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak bu işleri çok iyi bilmesi gerekir. Allah Şahittir hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım. Bu konuda vicdanım çok rahat. Böyle düşündüğü için çok üzüldüm. Benim 13 yıllık şoförüm Sivaslı ve Alevidir. Irkçılık konusunda yaptığı eleştirilerden dolayı  kendisini şiddetle ve esefle kınıyorum. Herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Elimizden geldiği kadar hizmetimizi eşit yapmaya çalışıyoruz.

 

 Borçla ilgili düşüncelerinize katılmıyorum. Celal Bey Mali Hizmet Uzmanı olarak Denetim Komisyonunda gerekli çalışmayı  yaparak  meclise reel olarak ayrıntılı bilgi verdi. Biz her sene bu işin başında böyle Mali Hizmet Uzmanı olarak bir kişinin bulunmasını istiyoruz. Denetim Komisyonundaki arkadaşlara  buradan teşekkür ediyorum.

 Bu iktidar döneminde;  Sayın Başbakanımız eşitlik ilkesine dayanarak hiçbir belediyeye ayrıcalık yapmadan tüm belediyelerden  %40 kesinti yapılmıştır.

 

 Geçmiş dönemde afet bölgesi olmayanlara 5 kat sayı muhalefette olanlara 1 kat sayı ödenek verildiğini biliyorum. Bayındırlık Bakanlığı  bunları tahsis ediyordu.  Bende o zamanlar Bayındırlık Bakanlığının bir elemanı olduğum için bunu biliyorum.

 

 Başarımız hepimizin başarısıdır. Başarısızlığımızda hepimizin başarısızlığıdır.

 

  Bu  dönemde  belediyeye meclis kararlarıyla onlarca iş makinesi  alındı.  Bu iş makinelerini bizden sonraki dönemlerde gelecek arkadaşlarımız özellikle bize bağlanan belde ve köylerde daha fazla hizmet için kullanacaklardır. Beldelerin gelirleri olabilir. Fakat  daha çok yüklerini aldık. Bildiğiniz gibi küçük yerlerde alınan ödenekler cari giderleri ve maaşları bile karşılayamıyor. Bizim dediğimizi farklı algılıyorsunuz. Bugün hala beldelerden icralar geliyor ve bunların da muhatabı biziz. Birkaç Belde belediyesinin  binası tamamlanmamış, bazılarını tamamladık , bazılarını da meclis kararıyla Milli Eğitime tahsis ettik.  Örneğin Havutlu belediyesinin bizde hiçbir evrakı yok. Cumhuriyet Savcılığı el koymuş. Tabiki eksiğimiz vardır. Ama bu eleştirileri yaparken biraz vicdanlı olmanız gerekiyor. Güney mahallelerine yapacaklarımız bu yılki programda mevcuttur. Eğer siz  geçmiş 20 yıllık hesabı bizden sorarsanız bu adil olmaz.

 

 Dediğiniz planlar ile ilgili daha süreç var. Bu süreç devam ediyor.  25.000'lik planlar bize gelmedi.  Burada mahkeme kararları ve  iptal kararları var. Bazı beldelerde mevcut yerleşim yerleri tarım alanı olarak ilan edilmiş. Bunlar tekrar düzenlenerek yerleşim alanı haline getirildi.  Geçmişte yapılan planlarında tarım alanları gelişi güzel düzenlenerek hiçbir izin alınmamış. İşletme sahibi işini genişletmek istediğinde buralara ruhsat alamıyor. 5000'liği olmayınca 1000'liğide olmuyor. Ruhsat veremiyoruz. İşlerimiz gecikiyor. 25.000'lik süreç uzayınca bunlarda gecikme oluyor. Hiçbir beldede imar uygulaması yapılmamıştır. Nedeni ise bu uygulama belediyeyi ciddi külfet altında bırakıyor ve seçim yatırımı olarak size dönmüyor.İmarı geçmemiş yerler var.  25000'lik planlardan sonra tümünü bir plan çerçevesinde çözeceğiz. Bize katkı koyan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.dedi.

 MHP Meclis Üyesi Bahtiyar BALABAN; Kışla mahallesinin bir bölümü  ve otobanın yan  tarafında bulunan  bir bölgede  kentsel dönüşüm  ilan edildi. Bizim daha bitiremediğimiz kentsel dönüşüm ilan edilen yerlerimiz varken, neden buralarda kentsel dönüşüm ilan edildi?

 Başkan bey; Bahsettiğiniz yerlerdeki kentsel dönüşüm Büyükşehir Belediyesi tarafından  mahallerdeki plan bütünlüğü sağlamak için yapılmıştır.

 

 Hatırlarsanız bizim kentsel dönüşüm ilan ettiğimiz 2-3 yerde Büyükşehirle ciddi sıkıntılarımız olmuştu. Kentsel dönüşümle ilgili Büyükşehir Belediyesi idaresinin bize koyduğu şerhte özellikle  60 dönümde yada küçük yaptığınız her planlamada siz imar yönetmeliğindeki, kıstasları alır iseniz her yaptığınız planda, kentsel standartlar dediğiniz, yeşil alanı,spor alanı, eğitim alanı, sağlık alanı gibi unsurları  koyduğunuz zaman 2.4 yoğunluktaki 60 dönümlük Kışladaki alanımızın %72'sini sosyal donatıya ayırmış olursunuz. Biz buna katılmadık. Böyle olmayacağını belirttik. Bunun şehrin planı bütünlüğü içerisinde etap etap  değerlendirilmesi gerektiğini  söyledik.  Adana Büyükşehir Belediyesinin  geçmişte 7 etap  5000'lik planları  yapılmış. Aslında bu planlar çok geniş alanları kapsadığı için etap etap sosyal donatı alanlarını koyabilirsiniz ve değerlendirebilirsiniz dedik. Bilmeden spekülasyonlar yapılıyor. Bahsettiğiniz o küçük yer aslında yeşil alandır. Burayı yeşil alan ilan ediyorsunuz. Burada 40-50  ev var.  Vatandaş burada evinin üstüne 1 kat yada  yeni bir  bina yapamıyor. Uygulama yapıp parası da ödenmiyor. Bu vatandaşlara yazık değilmidir. Biz burada sorunları çözmek için varız.  Buradaki vatandaşların mağduriyeti giderilmesi ve bu bölgenin yeşil alan olarak kalması için projede ortak olarak değerlendirilmesini istedik. Bu düşünce bazındadır. Buna karar verecek olan Büyükşehir meclisidir.

CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY Şahsı adına; İlk olarak Encümen seçimi hakkında konuşmak istiyorum: Yasalarda Belediyelerin yönetim biçimi meclis, başkan ve encümen olarak tanımlanmış. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Komisyonlarda dağılım yapılırken seçilen sayıya göre katılım sağlanıyor.

 

 Bu katılım  encümende görevlendirilecek üyeler için  aynı şekilde düzenlenmemiş. Yasa hazırlayıcıların bu düzenlemeyi  eksik yaptıklarını düşünüyorum. 

 Encümende de komisyonlardaki gibi sayıya göre katılım olsaydı daha iyi  ve daha şeffaf belediyecilik olacağı kanaatindeyim. 

 İkinci olarak da az önce Sayın Mustafa bey ve Sayın Belediye başkanımız arasında geçen konuşmadan büyük bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Buradaki amaç  haklı haksız aramak değildir. İnançlarımıza göre peygamberlerimizin hepsi kutsaldır. Bunun tersini ispat etmek insanoğlu olarak bizim haddimize düşmez. Adem ve Havva'dan doğan insanların olduğu bir dünyada ırk,din ve  mezhep ayırımı olmaz. Hepimizin kardeş olduğuna inanan bir insanım.Yaşamımızın bu şekilde sürdürülmesinin memleketimiz açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Bir yanlışlık varsa giderilmesi gereklidir. Hepimiz insanız. Allah'ın yarattığı kullarız. Dedi.  

           

CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Necmettin beyin dediği gibi biraz önceki ırkçılık ile ilgili konuşmalardan bende çok üzüntü duydum.

 

Çocukluk ve gençlik yıllarımda hiç tartışılmayan böyle bir şeyin varlığından haberi olmayan bir vatandaş olarak görüyorum ki  maalesef son yıllarda  Türkiye'de dil,din ve ırk konuları çok tartışılır hale geldi.      Bu konuda cahil olduğumu son senelerde öğrendim. Bence bu benim eksikliğim değildir. Bu Türkiye'deki siyasilerin yanlışı ve eksikliğidir. Onlar utansın.

 

 Yüreğir Belediyesinde Ak Parti Meclis Üyeleri  sayısal olarak fazladır. Zaman zaman bazı konular ve dayatmalar geldi. Çoğunluk onlarda olduğu için red versek bile karar kabul olarak çıktığı olmuştur. Bazen bu kararlara katıldık bazen de katılmadık.  Bizim gayemiz Yüreğir'e değişik bir anlayış getirdiğimizi bu meclisin gösterebilmesidir. Yüreğir'i geçmişten gelen  itilmiş kakılmışlıktan  kurtarabilmek için ben ve arkadaşlarım bu kürsüden birçok konuyu gündeme getirdik.

 Başkanımızın ayrımcılık yaptığına inanmıyorum. Personel alımına gelince; Bu belediyenin hiçbir personel almadığına inanmak istiyorum. Büyükşehir ve diğer İlçe Belediyelerinde yapıldığı gibi meclis üyelerine "Personel alınacak herkesin  1'er kişi aldırma hakkı  vardır." denmediği için hiç işçi alımı yapıldığını düşünmüyorum. Eğer işçi alımı yapılmış ise üzüntümü ayrıca belirtmek istiyorum. İşçi alımı konusunda hiç kimseye herhangi bir şey sormadım.

 

 Ben başkanımızdan mesleği, deneyimi ve memuriyette Yüksek Makamlarda gelmiş biri olarak Yüreğir'e büyük katkılar sağlayacağını umuyordum. Kendisi zaman zaman tek başına gücünün yetmediğini Büyükşehir Belediyesinin katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Bir iktidar partisinin belediyesi olarak Yüreğir'e değişik bir katkısı olmasını bekledik. Olmadı.

 

  Kışla caddesinin trafiğe açılmasını dahi yapamadık. Bu konu bugün itibari ile fazla önem taşımıyor olabilir fakat meclisten geçen projeler uygulandığı, devlet kurumları ve hastaneler buraya yapıldığı zaman  çok ciddi trafik sorunu meydana çıkacaktır.

 Kentsel Dönüşüm dedik. Maalesef Adana bu işi bu dönem başaramadı.Basından, televizyondan ve kentsel dönüşüm yapılmış bölgelere baktığımız zaman bir yerlerde eksik yaptığımızı düşünüyorum. Onlar yapabildiler de biz neden yapamadık. Bu konuda  ne gibi eksikliklerimiz oldu. Acaba vatandaşa iyi niyetimizi ifade edemedikmi   yoksa  Kamuoyu ile iletişim eksikliğimiz mi oldu. Bilemiyorum. Sonuç olarak biz bu kentsel dönüşümü başaramadık. Dedi.

2011 Faaliyet Raporunun görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 Gündemin 4.maddesini oluşturan;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 06.04.2012 gün ve 10/152 sayılı yazısı okunmasından sonra; Ak Parti Grubu Mehmet YILDIZ, Atilla BARIŞIK ve İrem SÜLÜ'nün, Encümen üyeliği için teklif verdi. Muhalefet grubu ise Mustafa NAĞAŞ, Mustafa ESENKURT ve Bahtiyar BALABAN'ın encümen üyeliği için teklif verdi.   Gizli oy açık tasnifle yapılan seçimi neticesinde; Mustafa NAĞAŞ, Mustafa ESENKURT ve Bahtiyar BALABAN 17'şer oy almış olup,  İrem SÜLÜ, Atilla BARIŞIK  ve Mehmet YILDIZ  20 ‘şer oyla encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 Gündemin 5.maddesini oluşturan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca meclis  ihtisas komisyonlarına ait Başkanlığın 06.04.2012 gün ve 10/153 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede açık teklif ve açık oylama ile Çevre ve Sağlık, Plan Bütçe, Bayındırlık İmar, Kanunlar, Eğitim Kültür Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Ulaşım, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler, AB ve Dış İlişkiler, İnsan Hakları, Mesken ve Gecekondu  ile Kentsel  Dönüşüm Komisyonlarına 5'er adet üye seçilmişlerdir.

 

 Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 07.05.2012 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 

 

OTURUM SONU:  12.00.de


 

 

           Mehmet YILDIZ                                   Fatma EVCİMİK                                İrem SÜLÜ   

           Meclis Başkanı                                    Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

        Meclis 1.Başkanvekili

 

 

   T U T A N A K
            Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 07.03.2012 günlü oturumunda incelenmek üzere Kanunlar-Tarife-AB ve Dış İlişkiler-İnsan Hakları-Eğitim Kültür Spor ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havale edilen  Evsel Katı Atık ile ilgili Başkanlığın 07.03.2012 gün ve 10/106 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.01.2012  gün ve 12/04 sayılı yazısı,
   " EVSEL KATI ATIK RAPORU"

         Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. Maddesinde uyum sağlamak üzere yayın tarihinden itibaren 1 yıl süre tanınmış olup bu süre de 27/10/2011 tarihinde dolmuştur. Bu yönetmelik çerçevesinde Belediyemize,  Büyükşehir Belediyesine ASKİ’ye yetki ve yükümlülükler verilmiştir.   

Başkanlık tarafından oluşturulan komisyon çerçevesinde Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

 EVSEL KATI ATIK TOPLAMA

 Belediyemiz sınırları içerisinde toplanan evsel katı atıkların dağılımı aşağıdaki gibidir.

1*Meskenlerden Toplanan Katı Atık %64

2*İşyeri Ve Sanayi Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık %14

3*Ticarethane Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık %7

4*Resmi Kurum Ve Diğer Yerlerden (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Akaryakıt İstasyonu, Marketler ve Benzeri Yerlerden ) %152011 YILI 12 AYLIK GERÇEKLEŞEN KATI ATIK MALİYETİ

SN


AYLIK ORT. GİDER

YILLIK GİDER

1

Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplam

895.440,37

10.745.284,51

2

Personel Giderleri

455.601,03

5.467.212,33

3

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri

91.564,73

1.098.776,78

4

Mal Ve Hizmet Alımları

348.274,61

4.179.295,40

5

Sermaye Giderleri

0,00

0,00

2011 YILINDA TAHSİL EDİLEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2011 YILI AYLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ'DEN GELEN ÇTV PAYIMIZ %80

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ'DE KALAN ÇTV PAYI %20

TOPLAM

2011 YILI AYLARI

İŞYERLERİNDEN TAHSİL EDİLEN ÇTV PAYIMIZ %80

İŞYERLERİNDEN TAHSİL EDİLİP BÜYÜKŞEHİR BLD.'NE GÖNDERİLEN ÇTV PAYI %20

TOPLAM

1

144.568,42

36.142,11

180.710,53

1

35.680,04

8.920,01

44.600,05

2

110.122,41

27.530,60

137.653,01

2

21.294,30

5.323,58

26.617,88

3

100.416,06

25.104,02

125.520,08

3

79.134,70

19.783,67

98.918,37

4

136.545,36

34.136,34

170.681,70

4

120.042,21

30.010,55

150.052,76

5

103.731,54

25.932,89

129.664,43

5

393.652,39

98.413,10

492.065,49

6

131.442,00

32.860,50

164.302,50

6

105.291,19

26.322,80

131.613,99

7

138.048,49

34.512,12

172.560,61

7

62.175,04

15.543,76

77.718,80

8

174.988,44

43.747,11

218.735,55

8

36.539,13

9.134,78

45.673,91

9

158.477,05

39.619,26

198.096,31

9

67.407,83

16.851,96

84.259,79

10

179.873,00

44.968,25

224.841,25

10

50.306,49

12.576,62

62.883,11

11

185.217,32

46.304,33

231.521,65

11

237.481,14

59.370,29

296.851,43

12

155.178,53

38.794,63

193.973,16

12

56.323,02

14.080,75

70.403,77

TOPLAM

1.718.608,62

429.652,16

2.148.260,78

TOPLAM

1.265.327,48

316.331,87

1.581.659,35

Aylık Ortalama TL

Yıllık Toplam TL

Yüreğir Belediyesi

248.661,34

2.983,936,10

Büyükşehir Belediyesi

62.165,33

745.984,03

Toplam

310.826,67

3.729.920,13

KATI ATIK TARİFESİNE ESAS NET TUTAR

Aylık Ortalama TL

Yıllık Toplam TL

Maliyet (Giderler)

895.440,37

10.745.284,51

Toplam ÇTV

248.661,34

2.983.936,10

Net Tutar

646.779,03

7.761.348,41

2011 YILI 12 AYLIK TOPLANAN KATI ATIK MİKTARI

Dönem

Atık Miktarı (TON)

Atık Miktarı Yıllık Ortalama

Ocak

14.600

15.400

Şubat

14.300

15.400

Mart

15.100

15.400

Nisan

15.600

15.400

Mayıs

15.500

15.400

Haziran

16.000

15.400

Temmuz

15.800

15.400

Ağustos

15.700

15.400

Eylül

15.850

15.400

Ekim

15.900

15.400

Kasım

15.500

15.400

Aralık

14.950

15.400

TOPLAM

184.800

184.800

Evsel Katı Atık Maliyet Analizlerine esas teşkil etmek üzere katı atıklar 55 adet sıkıştırmalı çöp kamyonları ile toplanmakta, aktarma istasyonlarımızda TIR’lara aktarılarak depolama alanına gönderilmektedir. Yüreğir’deki tüm konteynırlar ve çöp bidonları belediyemizce karşılanmaktadır. Toplanan katı atıklar TIR’lar vasıtasıyla döküm alanında tartılmaktadır. İş bu çalışma öncesi gerekli duyurular yapılmış ve ASKİ abone gurupları baz alınarak mükelleflerden ortalama atık miktarları alınırken tartılmış ve bu işlem 3 ay devam etmiştir. Abone guruplarına göre belirlenen ortak guruplar için aylık katı atık miktarları ve oranları bulunmuştur.

Yukarıda verilen atık miktarlarının yüzdelerine göre katı atık miktarı ve maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.


KATI ATIK MÜKELLEF TÜRLERİ

AYLIK ORTALAMA

1

Meskenlerden Toplanan Katı Atık

15.400 x 0,64 = 9.856 Ton/Aylık

2

İşyeri Ve Sanayi Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık

15.400 x 0,14 = 2.156 Ton/Ay

3

Ticarethane Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık

15.400 x 0,07 = 1.078 Ton/Ay

4

Resmi Kurum Ve Diğer Yerlerden (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Marketler ve Benzeri Yerlerden )

15.400 x 0,15 = 2.310 Ton/Ay

GRUPLARA GÖRE ALINACAK KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ

GRUP

KATI ATIK MÜKELLEF TÜRLERİ

ABONE SAYISI

ADET

BİRİM FİYAT

TL

KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ TL

ORAN

TOPLANAN KATI ATIK (TON/AY)

1

Meskenler

84.173

4,89

411.605,97

%64

9.856

2

İşyeri Ve Sanayi Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık

602

150,00

90.300,00

%14

2.156

3

Ticarethane Konumundaki Yerlerden Toplanan Katı Atık

3.332

13,60

45.315,20

%7

1.078

4

Resmi Kurum Ve Diğer Yerlerden (Hastaneler, Tıp Merkezleri, Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Marketler ve Benzeri Yerlerden )

701

 142,00

99.542,00

%15

2.310

TOPLAM

88.808

646.763,17

%100

15.400

Gruplar belirlenirken çok değişken, ölçümde zorlanılacak farklılıklar ve eşitsizlik oluşturacak çalışmalardan kaçınılmış; sade ve ölçülebilir dört grup oluşturulmuştur. Buna göre; 1. Grup; Meskenlerdir. 2. Grup Orta Ve Geniş Ölçekli Sanayiler Ve İşyerleridir. 3. Grup Küçük Ticarethanelerdir. 4. Grup Resmi Kurumlar Hastaneler, Tıp Merkezleri, Oteller, Öğrenci Yurtları, Düğün Salonları, Akaryakıt İstasyonu, Marketler ve Benzeri Yerlerden oluşmuştur

Sonuç olarak Evsel atık toplama tarifesinin belirlenmesinde ölçülebilir veriler baz alınmış, fiili giderler kesin hesaptan alınmış ve bu konuda 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan   “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” çerçevesinde katı atık toplama ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere çalışmalarımız tamamlanmıştır. "Denilmektedir.

Konunun Komisyonlarımızda yapılan görüşülmesinde;  Evsel atık toplama tarifesinin belirlenmesinde ölçülebilir veriler baz alınmış, fiili giderler kesin hesaptan alınmış ve bu konuda 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” çerçevesinde 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere gruplara göre alınacak katı atık toplama ücretlerinin  CHP ve MHP  Meclis üyelerinin RED kararına rağmen uygulanmasına, gereği için evrakın Yüreğir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.

 KANUNLAR KOMİSYONU 

Celal TURAN         Abdusselam ÖZPOLAT        İrem SÜLÜ            Necmi ÖZCANLI               Memduh GÖZÜBATIK

   (Bşk)

TARİFE KOMİSYONU

  İrem SÜLÜ             Yaşar TURAN              Celal TURAN             Hayrettin KAYA                 Bahtiyar BALABAN           

       (Bşk)

AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Zehra ERDEM           Hıdır BAHÇE           Ertan SÜMER       Muhammet YALÇIN                Memduh GÖZÜBATIK   
     (Bşk)
                                                                     (KATILMADI)

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Songül SİVASLIOĞLU            Necati CENGİZ          İbrahim LEBA             Ahmet YÜZKECCİER      Fikret DOĞAN

               (Bşk)

EĞİTİM  KÜLTÜR SPOR KOMİSYONU

Enver DALKIRAN     Tarık ÖZÜNAL        Mehmet YILDIZ               Mustafa NAĞAŞ                     Bahtiyar BALABAN    

        (Bşk)

HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU 

Salih SARI               Songül SİVASLIOĞLU          Mehmet YILDIZ               Zeynel MIZRAK                Fikret DOĞAN   

   (Bşk)