Nisan 2012 Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10-

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                           ../04/2012                                                                                                                                          
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 02-03-04-05 ve  06.04.2012  tarihlerinde  Saat:16.30’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Mahmut ÇELİKCAN 
Belediye Başkanı                                                                            

02.04.2012 PAZARTESİ  ;  

  

1-2011 Yılı Faaliyet Raporu,

2-Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının  Köprülü Mahallesi 1124 ada 14 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği,

 

03.04.2012 SALI   ;  

1-Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması,

 

2-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Karataş Yolu ile Raylı Sistem Güzergahı çevresinde onaylı İmar Planlarında bulunan uyumsuzluğu düzenlemek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı 034-B-02-B-3-A halihazır paftasında İmar Plan Değişikliği   ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-Eğitim Kültür Spor-Mesken ve Gecekondu- Deprem ve Doğal Afetler-Altyapı Hizmetleri komisyonları Raporu,

 

04.04.2012 ÇARŞAMBA   ;  

                       

1-Sicil  Amirleri Yönetmeliği

2- Evsel Katı Atık ile ilgili Kanunlar-Tarife-AB Dış İlişkiler-İnsan Hakları-Eğitim Kültür Spor ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu,

 

05.04.2012 PERŞEMBE   ;  

 

1-İlçemiz Cumhuriyet (Levent) Mahallesi 2179 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-  B-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili   Bayındırlık İmar- Kentsel Dönüşüm- Plan Bütçe-Çevre ve Sağlık- Halkla İlişkiler-Altyapı Hizmetleri ve Kanunlar Komisyonları Raporu, 

           

06.04.2012 CUMA  ;  

 

1- Encümen Üyesi Seçimi,

2- İhtisas Komisyonları Seçimi